Această dogmă susţine că Fiul şi Duhul este egal cu Tatăl!

Periculozitatea acestei erezii se poate înţelege din faptul că satan se foloseşte de această teorie pentru a se justifica atunci când se declară: „Dumnezeu” (Ezechiel 28:2). Acest raţionament a lui este următorul: „Dacă creaturile sunt egale cu Creatorul, atunci şi el ca creatură poate dori egalitatea...de ce ar fi el de condamnat, dacă marile religii ale lumii, învaţă de  mai multe persoane egale cu Creatorul?” Dacă Dumnezeu nu este Unul; ci, trei în Unul, şi unul în trei, atunci de ce ar fi atât de grav păcatul lui Lucifer!?!

 

Dar răspunsul biblic este că Dumnezeu este unul (Romani 3:30; Galateni 3:20), în sensul de o singură personă! Atunci când El vorbeşte în Biblie, peste tot se exprimă despre Sine la singular (Eu, Mie, al Meu, etc. - Geneza 6:17; Geneza 9:9,Geneza 1:15; Geneza 15:14; Levitic 26:23,Levitic 1:27; Exod 6:7; Exod 13:2), şi nu vorbeşte nicăieri despre Sine la plural (Noi, nostru, etc.).

Tatăl este Dumnezeu prin Sine, Singurul care are nemurirea, care trăieşte prin Sine, care nu are nevoie de nimeni, chiar Fiul trăieşte prin Tatăl (1 Timotei 1:17; 1 Timotei 6:15-16; Ioan 6:57; Ioan 17:3).

Iar Lucifer nu poate fi Dumnezeu, nici egal cu Dumnezeu pentru că el a fost creat să fie slujitorul lui Dumnezeu nu egalul Lui! – Ezechiel 28:12-17.

Tot la fel Fiul şi Duhul Sfânt sunt descrişi ca fiind robii lui Dumnezeu, nu Însuşi Dumnezeu (Faptele Apostolilor 4:27-31; Ioan 14:26).

Toate cultele şi grupurile religioase, care au această doctrină a trinităţii, susţin dreptul unei creaturi de a fi egal cu Creatorul, dreptului unui fiu şi slujitor de a fi egal cu Tatăl şi cu Stăpânul absolut! Ceea este o nebunie, ceva dincolo de adevăr şi chiar de raţiune şi bun simţ!

 

Vezi şi: 

În lumina Bibliei, „Dumnezeul Triunic”, este un Dumnezeu Fals!

Nu poţi fi mântuit dacă crezi într-un Dumnezeu Trinitar !!! 

Doctrina trinităţii izvorăşte din spiritul lui anticrist !!!