Numele: „Calea Creştină” desemnează o cale pe care umblă creştinii mergând pe urmele lui Iesus (1 Petru 2:21). Ea este un mod de viaţă ca urmaş al lui Iesus Christos, mergând pe o cale spre Dumnezeu prin Iesus Christos (Ioan 14:6).

Ea este lucrarea adunării lui Dumnezeu, de a predica Evanghelia (Matei 24:14), a face discipoli  (ucenici) ai lui Iesus Christos (Matei 28:19-20), de a-i boteza în Numele lui Iesus (Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 19:5), și ai învăța și crește spiritual spre capul care este Christos (Efeseni 4:15).

În Faptele Apostolilor 9:2, SCC,se descrie modul de umblare și trăire al credincioșilor, diferit de partidele religioase din aceea vreme, a fost numit: Calea, iar discipolii lui Isus au fost descriși ca: “pe cineva fiind de-al „Căii”, atât bărbaţi, cât şi femei.

Iar la scurt timp, discipolii, au primit și numele de creştini, după cum se spune în Faptele Apostolilor 11:26, SCC: „Şi întâia dată discipolii au fost numiţi: creştini în Antiohia”.

Astfel această cale nouă, diferită de partidele religioase de atunci, era o cale creștină, o cale ce aparținea lui Christos. Deci adunarea lui Dumnezeu în Christos, de atunci și din prezent, lucrarea ei, și drumul ei spiritual este Calea Creștină, este calea trasată de Iesus, calea îngustă care duce la viaţă (Matei 7:14), calea adevărului (2 Petru 2:2).

Și noi în prezent ne silim să mergem pe Calea Creștină, cerând înțelepciune de la Dumnezeu (Iacob 1:5), și un spirit de dezvăluire (Efeseni 1:17), ca să restabilim învățăturile și practicile primilor creștini (Evrei 6:1-3; 1 Corinteni 4:17; 1 Corinteni 11:2; 1 Corinteni 16:1).

 

 De aceea, scopul acestei lucrări prin intermediul site-ului este:

  • Promovarea Bibliei ca fiind Cuvântul însuflat de Dumnezeu (2 Timotei 3:16-17).
  • Predicarea Evangheliei (vestea bună) despre: Domnul Iesus Christos (Romani 1:1-4).
  • Încurajarea de a lua crucea, şi a ne lepăda de noi înșine, şi a-L urma pe Domnul (Matei 16:24).
  • Explicarea Bibliei, ca: doctrină, profeţii, istorie, etc. (2 Corinteni 2:17; 2 Timotei 2:15)
  • Promovarea învăţăturii Bibliei pentru a trăi cu evlavie, într-un mod plăcut lui Dumnezeu (1 Timotei 6:3; Tit 2:1,Tit 1:10).
  • Demascarea ereziilor pe care le învață și promovează: cultele și grupările religioase (2 Petru 2:1-2; Tit 1:9).