Definiție:

Drogurile sunt substanțe care acționează prin grăbirea, încetinirea sau modificarea proceselor unui anumit organ. Drogul activează creierul care eliberează anumite substanțe precum dopamina sau serotonina, responsabile pentru starea ta de spirit. Drogul crează o dependență psihică, fizică, spirituală chiar.

Oamenii i-au droguri pentru a fugi de problemele vieţii şi de a se refugia într-o stare de visare sau de a avea o senzaţie de fericire sau de euforie. Însă când iasă de sub euforia drogurilor, problemele vieții apar mai amare decât înainte, drgurile nu rezolvă: problemele!

Însă drogurile la fel ca alte substanțe dăunătoare îți scurtează viața, de pildă, fumătorul își scurtează viaţa omului cu cca. zece ani. Alcoolicul se lipseşte de 23 de ani din viaţă, iar dependentul de cocaină – de 34 de ani. Calculele se bazează pe statistica oficială, inclusiv datele instituţiilor de resort din SUA şi Marea Britanie.

Astfel în spatele drogurilor este duhul morții, care pentru „o fericire de moment”, o fericire falsă, indusă, artificială, îți i-a zeci de ani din viață!

Demonii nu îți oferă nimic fără plăti scump, ei doresc moartea ta (Marcu 9:22), pierderea rațiunii (Efeseni 4:17-19), pierderea lui Dumnezeu din cunoștiința ta (Romani 1:28).

De ce să nu alegei să trăiești viața cu Dumnezeu, astfel 1. Vei rezolva problemele vieții cu ajutorul Lui; 2. El îți va da un sens real în viață; 3. Care va duce la o bucurie deplină în viața ta (Ioan 15:7-11).

Să vedem în continuare:

 

Ce principii Biblice arată că nu poți fi creștin și să consumi droguri?

Statisticile arată că 2,2 miliare de oamenii se declară: „creștini”, din care unii chiar folosesc droguri, oare creștinii se droghează?

Un creștin adevărat împlinește prima poruncă care spune: iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, din întreagă inimă a ta, şi în întreg sufletul tău, şi în întreagă tăria ta, şi în întreagă mintea ta; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. El însă i-a zis: drept ai răspuns; acestea şi vei trăi”Luca 10:27-28, SCC). Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu “în întreagă mintea ta, dacă mintea ta este afectată de droguri, iar de împlinirea porunci depinde de a trăi în prezent și în viitor (comp. cu Efeseni 6:3; 1Timotei 4:8).

2Corinteni 6:16-18, SCC: Pentru noi suntem un templu al unui Dumnezeu viu, după cum a spus Dumnezeu: „Eu voi locui între ei, şi voi umbla printre ei; şi Eu voi fi Un Dumnezeu al lor, şi ei vor fi un popor al meu.” De aceea, „ieşiţi din mijlocul lor, şi separaţi-vă, zice Iehova; şi nu atingeţi de ce este necurat, şi Eu voi primi; şi voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fice, spune Iehova-totputernic.” În continuarea se spune în 2Corinteni 7:1, SCC: Având deci promisiunile acestea, iubţilor, ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a spiritului, desăvârşind o sfinţenie în teamă de Dumnezeu”. Ca Dumnezeu să ne primească nu trebuie să ne atingem de ce este necurat, care întinează spiritul, devenind purați de demoni, inima drogaților va tânji după lucruri rele, își vor pierde bunul simț, judecata sănătoasă, echilibrul (comp. cu Proverbe 23:35; Romani 1:31; Efeseni 4:19).

Putem noi mai trăi cumpătat cum ne îndemnă Cuvântul (Tit 2:11-12), odată ce rațiunea noastră este alterată, degradată, și am devenit robi unei fericiri artificiale, false, induse, atunci când se trezec drogați, realitatea este mai dură, mai insuportabilă, ceea ce duce la mai multe sau droguri mai tari până la moarte, dacă nu intervine schimbarea în om! 

Să vedem în continuare în acest sens:

 

Cum să biruim dependența de droguri?

Conştientizare:

Nu putem să ne căim de o practică sau să ne propunem să o lepădăm, dacă nu suntem mai întâi conştienţi cât mai profund de răul produs de acea practică păcătoasă. Numai după ce ne dăm seama că acest păcat ne strică relaţia cu Dumnezeu, întristează spiritul lui Dumnezeu (Efeseni 4:30) şi ne face vrednici de hades (iad) şi de moartea a doua (Apocalipsa 21:8), vom avea motivaţia să luptăm din toată fiinţa noastră ca să-o stârpim.

Domnul Isus a spus că adevărul ne va face liberi (Ioan 8:32), doar primind adevărul cu blândețe (Iacob 1:21), vom deveni prin ascultarea de el liberi, și ne vom corecta viețile după voia lui Dumnezeu!

În Galateni 5:19-21, SCC: Însă sunt arătate faptele cărnii, care sunt: curvie, necurăţie, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, duşmănii, ceartă, gelozie, mânii, ambiţii, dezbinări, erezii, invidii, beţii, chefuri şi cele asemănătoare acestora; despre care vă spun dinainte, după cum am mai spus, că cei făptuind cele ca acestea nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu.

Cuvântul grecesc pharmakía, tradus aici prin vrăjitorie, înseamnă literalmente „droguri“. Comentând acest cuvânt grecesc, un dicţionar biblic spune: „În vrăjitorie, folosirea drogurilor, slabe sau tari, era în general însoţită de incantaţii şi de invocarea forţelor oculte, de folosirea talismanelor, a amuletelor etc., care aveau menirea să-l ocrotească pe pacient de influenţa demonilor, dar care, în realitate, trebuiau să-l convingă de puterea misterioasă a vrăjitorului“ - An Expository Dictionary of New Testament Words, de W. E. Vine Londra, 1940, vol. IV, p. 51, 52.

Astfel toți cei care folosesc droguri (gr. Pharmakía), cât și cei ce trăiesc o viață de chefuri şi cele asemănătoare acestora; despre care vă spun dinainte, după cum am mai spus, că cei făptuind cele ca acestea nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu.

Iar o minte goală sau tulburată de halucinaţii ale drogurilor este o pradă uşoară pentru demoni, acel om este o casă goală stăpânită de demonii - Luca 11:24-26.

Coloseni 3:5-6, SCC: Omorâţi deci mădularele voastre cele de pe pământ: curvie, necurăţie, pasiune, poftă rea, şi lăcomia care este idolatrie; din cauza cărora vine mânia lui Dumnezeu”.

Pofta după droguri este o poftă rea, care îți distruge mintea, rațiunea, și te face dușman cu Dumnezeu pentru că distrugând creația Lui: rațiunea, și pe tine te va distruge Dumnezeu (1Corinteni 3:17).

Singura soluție ca să scapi este să te căiești și să îți înnoiești mintea și viața (Efeseni 4:17-24).

Noi personal după ce medităm la aceste adevăruri, dacă am consumat droguri, trebuie să mărturisim păcatul, cauza păcatului (pofta, plăcerea, iubirea de sine, etc.) în faţa lui Dumnezeu şi să cerem putere de a renunța complet ducând o viață curată (Proverbe 28:13).

 

Lupta spirituală:

În primul rând, lupta cu efectele drogurilor, sau cu un mod de viață influențat de droguri (a vinde, a consuma, a influența pe alții, etc.), este o luptă spirituală, este o luptă cu ‚uneltirile Diavolului’ şi cu ‚duhurile răutăţii din locurile cereşti’ (Efeseni 6:11-12). Diavolul şi îngerii lui, va face tot ce atârnă de ei ca să comiţi acest păcat care te poate despărţi de Dumnezeu, şi să rămâi prizonier acestui obicei, ba chiar să te adânceşti şi mai mult în mocirla drogurilor. Diavolul are spirite (duhuri) specializate în acest domeniu: demoni de iubire de sine, ce lucrează prin pofta după o fericire fără Dumnezeu! Drogurile sunt ca un puț (fântână) fără izvor! În Ieremia 2:13, NTR, se spune: „căci poporul Meu a săvârşit două rele: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri sparte, care nu pot ţine apă. În Israel erau două tipuri de fântâni, una bazată pe un sistem de strângerea apei de ploaie ce cădea în anotimpul ploios în puțuri (fântâni), dar uneori în anotimpul secetos când aveai mai multă nevoie de apă, fântâna crăpa și se scurgea toată apa de ploaie din fântână!

Dar exista un tip de fântână ce avea apă continuu deoarece avea un izvor subteran.

Dumnezeu compară aceste două tipuri de puțuri cu o viață: 1. Puțuri fără izvor, fără Dumnezeu și 2. Puțuri cu izvor, conectată la El, la izvorul vieții!

Dragurile ca o fântână fără izvor nu poate să-ți procure apa (fericirea), multă vreme, el va crăpa, de ce să nu alegi puțul cu izvor, pe Dumnezeu și calea Lui?

Chiar dacă dracii te vor ataca, fie direct prin gânduri, fie prin orice mijloace ale lumii cum ar fi: prin oameni ai lumii, prin internet, prin televizor, etc. Tu trebuie să-ţi iei crucea prin care să răstigneşti egoismul, să practici lepădarea de sine (Matei 16:24-25), şi astfel iei toată armura lui Dumnezeu prin care vei birui (Efeseni 6:10-11). Isus Cristos l-a învins pe Diavol, şi tu poţi să-l învingi!

Cere-i lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă să te păzească de acest păcat şi de orice tentaţie în acest sens.

 

Lupta cu lumea:

În al doilea rând, ai de luptat cu lumea care te asaltă pe acest plan. Indiferent că este vorba influența prietenilor, colegilor, rudelor, tu trebuie să eviți tovărășiile rele și locurile unde se vând droguri sau unde ești ispitit (1Corinteni 15:33).

Spiritul lumii se foloseşte de ‚poftă’ (Efeseni 2:2-3), dar Spiritul lui Dumnezeu îţi poate da putere să te stăpâneşti (Galateni 5:22-23). Cum să învingi lumea practic? Roagă-te lui Dumnezeu, citeşte şi meditează asupra Scripturii, chiar memorează unele texte ca de pildă: Filipeni 4:13; Galateni 5:24; Coloseni 3:5 care te vor ajuta să învingi. Lasă-te modelat de Dumnezeu şi de Cuvântul Lui, şi nu de învăţăturile, modul de viaţă şi practicile lumii (Romani 12:2).

 

Lupta mintală:

Pentru a câştiga lupta mintală trebuie să te rupi de la orice sursă de alimentare cu lucruri necurate. Nu vei putea câştiga bătălia aceasta, dacă mai ai prieteni din lume, cu care fiind astfel apropiaţi, îţi vor vorbi în glumă sau serios despre chestiunile acestea, dacă mai îţi permiţi să citeşti, vizionezi, asculți momelile satanei!

E timpul să-ţi înnoieşte mintea, şi să-ţi îndrepţi mintea spre alte centre de interes!

Poţi să citeşti Biblia, memorează versete care să te ajute, practică disciplinele spirituale. Disciplina: studierii Scripturii, meditaţiei, disciplina rugăciunii şi a postului. E timpul să-ţi controlezi mintea şi să ţi-o încingi pentru a te gândi la lucrări şi acţiuni sfinte (1Petru 1:13). Gândeşte-te la Dumnezeu, la calităţile Lui, la dragostea Lui, la natură, la creaţie, la legile Bibliei, la o viaţă curată. Vizualizează şi imaginează-ţi o viaţă curată în care nu mai eşti rob acestei patimi, năzuieşte la izbânda totală, gândeşte-te la posibilitatea de a fi pe deplin curat, nu eşti obligat să păcătuieşti. Fă-ţi un plan de luptă pentru a evita timpul şi situaţiile când ştii că eşti cel mai tentat să păcătuieşti.

Trebuie să îţi ocupi timpul făcând o programare strictă cu ceea ce trebuie să faci, cu temele pentru şcoală, serviciu sau cu respectarea unui program de citire a bibliei, de umblare pe calea lui Dumnezeu.

Cel mai mult drogurile prăjesc creierul, distrug capacitatea rațională a omului, și atunci trebuie să duci lupta de a deveni o ființă rațională, studiind, meditând, acesta va fi disciplina de căpătâi, cel puțin un timp bun după ce ai renunțat de droguri.

Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată gândirea noastră (Marcu 12:30). Astfel, vom medita la Dumnezeu şi acţiunile Lui din Biblie (Psalm 143:5); la creaţia lui Dumnezeu (Geneza 24:63); la timpurile ce le trăim (Luca 12:54-56); la viaţa noastră (1Corinteni 11:31; 2Corinteni 12:5); la ceea ce este drept (Luca 12:57).

Prin meditare, noi comunicăm cu Dumnezeu (Psalm 5:1; Efeseni 3:20), iar uneori Dumnezeu comunică cu noi folosindu-se de gândurile şi reflecţia noastră, pentru a ne transmite un gând, o idee iluminatoare (Psalm 139:17,Psalm 139:18).

Legat de studiul Bibliei, meditare și rațiune, citește:

Cum să utilizăm Biblia cu folos!

A fi duhovnicesc, însemnă a nu fi rațional?

 

Lupta fizică:

Uneori e nevoie de o luptă fizică chiar pe lângă cea spirituală şi mintală, uneori ca şi Pavel trebuie să ne ‘purtăm aspru cu trupul nostru, şi să-l ţinem în stăpânire’ (1Corinteni 9:27). Astfel trebuie să facem eforturi conştiente şi susţinute pentru a nu ne lăsa cuceriţi de această practică. Noi trebuie să ne dăm toată silinţa să devenim virtuoşi, adică desăvârşiţi moral (2Petru 1:5-11).

Mișcarea fizică și intelectuală, a merge la o plimbare seara pentru aer proaspăt, a ne aerisi bine camera dimineața după ce ne trezim, a face exerciți fizice câteva minute, a studia și a ne ruga, vezi cum să biruiești moartea trăind în armonie cu suflarea de viață:

Trăieşti tu în acord cu suflarea de viaţă ?

Ceea ce putem face practic este să posteşti pentru a fi eliberat, și lasă-te călăuzit de Dumnezeu în ce privește alimentația potrivită.

Consumă în special alimentația care hrănește celula nervoasă, fagure de miere, miere de albine, fructe dulci, dulciuri, grăsimi, ouăle aliment complex, conţin lecitină şi asigură o bună funcţionare a celulelor nervoase, fructele dulci ce conțin zaharuri, fructele roşii (coacăze, căpşuni, zmeură, afine, mure) sunt considerate adevărate mine de vitamina C şi de antioxidanţi, care pot asigura o bună irigare a creierului. Bananele sunt bogate în magneziu şi vitamina B6, care îmbunătăţesc funcţiile mentale.

Laptele, smântâna, brânza dulce, lactatele, pentru detoxifică oranismul și care ne dă viață fiind un antidot împotriva duhului morții.

Peştele gras (tonul, somonul, macroul, heringul, sardinele) conţine acizi graşi omega 3, esenţiali pentru stimularea memoriei. Rolul lor este cu atât mai important cu cât acizii omega 3 sunt componenţi importanţi ai membranelor celulare cerebrale. Conform unei cercetări recente, persoanele care consumă de trei ori pe săptămână peşte bogat în acizi omega 3 prezintă un risc mai mic de a se îmbolnăvi de demenţă.

Legumele uscate (linte, năut, fasole) sunt bogate în fibre şi au rolul de a echilibra indicele glicemic. Ţine minte că cerealele pe care le consumi dimineaţa pot furniza creierului porţia zilnică de energie iar glucoza reprezintă un adevărat combustibil pentru creier. Usturoiul conţine compuşi puternici antibacterieni şi antivirali care ajută la prevenirea infecţiilor, dar şi antioxidanţi care contribuie la menţinerea sănătăţii creierului. 

Ajutor în luptă:

E bine să le spunem fraţilor maturi problema noastră, ca ei să se roage pentru eliberarea noastră și să ne de-a sfaturile potrivite (Galateni 6:1-2). Dumnezeu se folosește de creștinii maturi să-i ajute pe începătorii cu probleme, cu vicii, cu dependențe, etc.

Împreună cu fratele matur se va discuta cauzele păcatului, soluțiile pentru a birui păcatul drogurilor, montitorizarea progreselor care le face elevul spiritual care s-a lăsat de droguri, acest confident poate deveni un partener de rugăciune util. Un creştin matur spiritual ne va ajuta, va aprecia dorinţa şi progresele făcute în a abandona această practică, şi ne va încuraja dacă vom recidiva.

 

Eliberarea poate să pretindă sacrificii, însă se merită să fi liber. Nimic pe lume nu se compară ca o viaţă liberă de dependențe de substanțe, în care ai ajuns la adevărata fericire, de a sluji lui Dumnezeu şi semenilor tăi.