Unii ne acuză cum că: învățăturile de pe Calea Creștină sunt raționale, că este o lucrare rațională, și nu una: „duhovnicească” !!!

În primul rând, lucrarea noastră se bazează pe călăuzire și dezvăluire divină, și pe Sfintele Scripturi, de aceea și rulează un program unde se pot vedea textele versetelor, ca cititorul să fie ca cei din Bereea care să verifice cu Scripturile ceea ce învățăm (Faptele Apostolilor 17:11).

Apoi prin Cuvântul Domnului spunem că o lucrare spirituală vine de la Spiritul Sfânt care este un Spirit rațional:

 

Spiritul Sfânt are raţiune, intelect:

a) are gândire (Romani 8:27; Isaia 40:12-14).

b) cunoştinţă (Isaia 11:2; Exod 35:31).

c) înţelepciune şi pricepere (Exod 31:3; Efeseni 1:17).

d) are capacitatea de a cerceta (1 Corinteni 2:10).

e) capacitatea de a sfătui (Isaia 11:2).

f) capacitatea de a învăţa (Neemia 9:20; Luca 12:12; Ioan 14:26).

Apoi dezvăluirile Sale sunt raționale pe înțelesul omului, sunt logice ca omul să le înțeleagă și să le împlinească.

Lucrările sectelor care spun că au descoperiri, sunt fără rațiune, impregnate cu afimații generale, cu nimic concret, cu strigăte, rugăciuni ale unor oameni care nu știu ce însemnă respectul față de Dumnezeu, în care ei când se roagă urlă, nu vorbesc cuviincios lui Dumnezeu, a cărei credință și manifestări sunt tocmai a unor oameni fără minte!

Dar ce învață Biblia despre rațiunea omului, este lucrarea spirituală cu rațiune (sau fără rațiune)?

 

Prima poruncă:

Matei 22:36-38, SCC: Învăţătorule! Care poruncă este mai mare în lege? Iar El i-a zis: Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul Tău în întreagă inimă a ta, şi în întreg sufletul tău, şi în întreagă mintea ta. Acesta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. Vezi și Luca 10:27.

Deci iubirea noastră față de Dumnezeu și servirea Lui nu este fără rațiune, ba chiar trebuie să fie implicată toată mintea noastră, doar așa Îi vom fi plăcuți!

 

Este Noul Legământ o credință, fără minte:

Evrei 8:10, SCC: “Pentru că acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Iehova: „Voi pune legile Mele în mintea lor, şi le voi scrie în inimile lor; şi Eu le voi fi Dumnezeu, şi ei Îmi vor fi popor”.

Evrei 10:16, SCC: “Acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după zilele acelea; Iehova zice apoi: „Voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scris în mintea lor.

Poporul Noului Legământ nu este un grup de oameni care spun că au harul, dar care se strâng fără lege, care nu urmează legea lui Cristos care a pus-o Dumnezeu în mintea creștinilor adevărați, tocmai pentru că ea este rațională, nu una irațională!

 

Fără rațiune nu putem servi lui Dumnezeu!

Unde spune asta? Tocmai în Biblie:

Romani 12:1-2, SCC: “Vă îndemn deci pe voi fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi corpurile voastre: sacrificiu viu, sfânt, bine-plăcut Dumnezeului; el este serviciul sacru al vostru: raţional. Să nu vă conformaţi epocii aceasta; ci, transformaţi-vă prin înoirea minţii voastre, pentru ca voi să deosebiţi care este voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă”.

Iată serviciul nostru sacru (în greacă: latreian), nu este unul irațional, ci unul rațional (în greacă: logikos), adică: logic, rațional! Acest serviciu este făcut de o ființă transformată a cărei transformare pornește de la înnoirea minți, și doar astfel vom deosebi: “care este voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă”.

 

Care este modul cum a interpretat Domnul Isus Scripturile:

După învierea Sa, este relatată întâlnirea cu cei doi pe drumul Emausului în Luca 24:44-45, SCC:

A zis însă către ei: acestea sunt cuvintele Mele, pe care le-am vorbit către voi, fiind încă împreună cu voi: că trebuie să fie împlinite toate cele scrise în legea lui Moise, şi în profeţi, şi în Psalmi, despre Mine. Atunci a deschis mintea lor, pentru a pricepe scripturile.

Iată! Explicațiile Domnului din lege, profeți și Psalmi, erau în sfera Cuvântului divin, însă ele erau raționale, căci mintea lor a fost deschisă și cei doi au priceput Scripturile.

 

Trebuie folosită mintea pentru a înțelege misterele Bibliei?

Chiar dacă cel mai important lucru este lucrarea Spiritului, totuși ea se folosește de mintea omului însetată după adevăr, care meditează, cugetă, face săpături, cercetează, caută – vezi Proverbe 2:1-5.

În Apocalipsa 17:9-11, SCC, se specifică: Aici este mintea, cea având înţelepciune: cele şapte capete sunt şapte munţi, unde femeia şade pe ei, şi sunt şapte regi:  Cinci au căzut, unul este, altul încă nu a venit; şi când are să vină, el trebuie să rămână puţin. Şi fiara care a fost şi nu este, ea este al optulea; şi este din cei şapte, şi merge spre pierzare”.

Iată pentru a afla misterul celor șapte munți, al femeii, aș celor șapte regi, este nevoie de: mintea, cea având înţelepciune”. Câți nu răstălmăcesc aceste cuvinte spre pierzarea lor (2 Petru 3:16).

Doar cei ce au mintea ce-a având înțelepciune vor ști aceste mistere!

 

Lucrarea în adunare:

Strigătele, limbi fără tălmăcire, preziceri care se pot împlini în mii de feluri, cântece care gâdilă firea, făcute prin înțelepciunea sufletească, predici care gâdilă urechile, care conțin, glume, mituri, basme, povești, răstălmăciri, învățături de-a valma, din care nu rămâi cu numic clar, păreri omenești drept doctrine, etc. toate acestea nu au de-a face cu lucrarea spirituală.

Pavel explică simplu și clar: „Dar, în adunare, vreau să vorbesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii; decât zece mii de cuvinte într-o limbă. Fraţilor, nu vă faceţi copii cu mintea, ci fiţi copii cu răutatea; iar cu mintea, faceţi-vă oameni maturi - 1 Corinteni 14:19-20, SCC.

Dumnezeu îți sfatul: „cu mintea, faceţi-vă oameni maturi”.

Iubite cititor nu fi superficial, nu repeta unele învățături iraționale, doar că cei ce ți le-au transmis își arogă titlul de: „pastor”, „teolog”, etc. Doar că cei care le urmează se auto-intitulează: „biserică”, dar sunt un grup ce sunt copii la minte, ignoranți, superficial, comozi în a cerceta, care se hrănesc cu tot ce primesc fără a cerceta!

Tu fă ca cei din Bereea: au primit cuvântul cu toată bunăvoinţa, examinând zilnic Scripturile, dacă acestea sunt aşa” (Faptele Apostolilor 17:11, SCC).