Atunci când doi sau mai mulți lucrători (apostoli și evanghelizatori) merg într-o localitate și sunt trimiși de Domnul ca să predice Evanghelia și să facă discipoli pentru Domnul Isus, ei vor avea împotrivire (2 Timotei 3:12; Faptele Apostolilor 14:22). Demonii, puterile întunericului se vor împotrivi, se vor lupta atacându-i pe luptători, mai ales noaptea când este ceasul întunericului (Luca 22:53). Uneori se vor folosi de oameni care îi va persecuta (Faptele Apostolilor 14:19; 2 Corinteni 4:9).

De aceea, este prioritar ca înainte de a face lucrarea de Evanghelizare, ei să facă război spiritual (Psalmi 149:6-9). Ei trebuie să se lupte cu spiritele necurate din locurile cerești (Efeseni 6:12).

Lupta aceasta va dura câteva zile, în funcție de mărimea localității și de puterea și viclenia demonilor, care trebuie învinsă de lucrători în Domnul (Efeseni 6:10-18).

După ce ei vor birui conducerea locală demonică (Luca 10:1-19), vor ruga pe Dumnezeu să pună un înger al Său care să conducă localitatea după voința Lui, și să ridice oameni destoinici care să conducă viitoarea adunare din aceea localitate, ca ei să fie cu autoritate în locurile cerești în Cristos (Efeseni 1:19-21; Efeseni 2:6).

Iar doar după luptă și biruință, după întronarea: îngerului lui Dumnezeu peste localitate, doar atunci urmează lucrarea de Evanghelizare și de facere de discipoli, după planul și călăuzirea Domnului (Matei 24:14; Matei 28:19-20; Ioan 4:1; Romani 8:14). Astfel, prima dată luptă, biruință, așezarea de către Dumnezeu a altor conducători spirituali peste localitate, apoi lucrarea de Evanghelizare.

După ce se vor face discipoli, și după ce ei vor fi botezați, Dumnezeu va ridica din mijlocul lor conducători, pe care apostolii îi vor rândui ca conducători (profeți, păstori, învățători, evangheliști) peste adunarea nou formată și care după plecarea apostolilor și a evanghelizatorilor în altă localitate, ei vor asigura păstrării stabilității a noii conduceri spirituale din locurile cerești, precum și în adunare.

Unul din apostoli care au înființat adunarea, va rămâne îngerul adunării (comp. cu Apocalipsa 3:7), care va vizita regulat aceea adunare, întărind pe conducători și pe întreaga adunare (Filipeni 1:1) prin scrisori, mesaje, vizite în care va sluji cu darurile lui prin Spirit și Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 4:10-11; 1 Corinteni 2:12-13).