Efeseni 6:10-17, SCC: “În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în supremația puterii Lui. Îmbrăcaţi toată armura lui Dumnezeu, pentru a putea voi sta împotriva uneltirilor Diavolului; fiindcă pentru noi, lupta nu este împotriva sângelui şi a cărnii; ci, împotriva conducerilor, împotriva autorităţilor, împotriva puternicilor lumii întunericului acesta, împotriva puterilor spirituale ale răutăţii din locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea; şi înfăptuind toate să staţi tari. Staţi deci în picioare, încingându-vă mijlocul cu adevărul, şi îmbrăcând platoşa dreptăţii, şi v-aţi încălţat picioarele cu pregătirea pentru Evanghelia păcii. Peste toate luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Şi luaţi coiful salvării, şi sabia Spiritului, care este cuvântul lui Dumnezeu”.

 

Creștinii au de dus o luptă, și această luptă nu este cu oamenii, nu este cu sângele și carnea, ci cu spiritele necurate care sunt în locurile cerești și conduc de acolo omenirea. Textul spune clar: “fiindcă pentru noi, lupta nu este împotriva sângelui şi a cărnii; ci, împotriva conducerilor, împotriva autorităţilor, împotriva puternicilor lumii întunericului acesta, împotriva puterilor spirituale ale răutăţii din locurile cereşti”.

Aceste spirite sunt în toate pozițile de autoritate se folosesc de neascultarea oamenilor ca să conducă țările (conduceri) să conducă orașele mari (autorități), să conducă comunele (puteri), îi întâlnim peste tot și avem de a face cu ei, de aceea trebuie să-i biruim prin luptă, altă soluție nu există. Ca să luptăm eficient și să nu fim biruiți; ci, să biruim noi trebuie să facem câteva lucruri după cum urmează:

În primul rând, trebuie să ne întărim “în Domnul și în supremația puterii Lui”. Ce înseamnă aceasta?

Noi ne putem întări în Domnul dacă ascultăm de El și facem toate lucrurile la călăuzirea Lui, atunci vom face toate lucrurile cu puterea Lui, ne mai putem întări în Domnul încrezându-ne în Domnul și în supremația puterii Lui, căci Dumnezeu Tatăl i-a dat Fiului toată autoritatea în cer și pe pământ (Matei 28:18), iar El are o putere “lucrătoare, El putând chiar să îşi supună toate” (Filipeni 3:21, SCC).

Noi trebuie să proclamăm, să credem și să umblăm în supremația puterii lui Christos!

Apoi, avem îndemnul: “Îmbrăcaţi toată armura lui Dumnezeu, pentru a putea voi sta împotriva uneltirilor Diavolului”. Astfel ca să putem sta împotriva uneltirilor, planurilor Diavolului, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu TOATĂ armura lui Dumnezeu pentru a ne putea împotrivi și a birui planurile celui rău. În text se repetă acest îndemn, se mai spuns: “De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea; şi înfăptuind toate să staţi tari”.

Iată, NOI trebuie să luăm armura, nu putem spune ca unii din culte: dă-ne armura Doamne” sau îmbracă-ne cu armura”, NU! Noi trebuie să o luăm, nouă ni se poruncește să o luăm sau să o îmbrăcăm. Numai dacă ne luăm armura putem sta neclintiți în ziua cea rea, și astfel luând armura vom înfăptui toate și vom sta tari! Să vedem în continuare în ce constă armura:

- “Staţi deci în picioare, încingându-vă mijlocul cu adevărul”, în primul rând trebuie să stăm în picioare, adică drept spiritual, nu încovoiați de poveri străine, de lovituri, ci drepți spirituali, verticali pentru Dumnezeu și apoi să ne încingem mijlocul cu adevărul, ce înseamnă aceasta? Ca noi să fim gata de acțiune (comp. cu Luca 12:35-36), gata de a umbla în adevăr, de ne lupta pentru adevăr, de a vorbi adevărul, de a vesti adevărul! Și ne încingem cu adevărul dacă noi cunoaștem adevărul, trăim adevărul, și atunci vom totdeauna gata să dăm socoteală de speranța din noi (1 Petru 3:15), vom fi totdeauna gata să luptăm cu demonii folosind adevărul ca o armă. Să vedem un alt element al armurii:

- “îmbrăcând platoşa dreptăţii”, platoșa are ca scop protecția de săgeți, sulițe, săbii, etc. care să ne lovească în piept, în inimă. Platoșa dreptății ne va proteja inima de săgețile lui Satan. Noi trebuie ca să avem platoșa dreptății să cunoaștem dreptatea și să o practicăm, și practicarea dreptății ne va păzi inima de vicleșugurile lui Satan, cel rău nu va mai putea pătrunde la inima noastră așa cum a pătruns la inima lui Iuda (Ioan 13:2), care era hoț și fura din punga cu bani strânși a lui Iesus și a apostolilor (Ioan 12:6). Să trecem la un alt element al armurii:

- “v-aţi încălţat picioarele cu pregătirea pentru Evanghelia păcii”, iată, trebuie să avem și picioarele încălțate cu pregătirea pentru Evanghelia păcii, adică noi să fim pregătiți tot timpul pentru a predica Evanghelia cunoscând Evanghelia și cele 22 de subiecte ce cuprind Evanghelia Adevărului, și astfel să fim apți de a predica ce ne va călăuzi Spiritul în momentul în care vom avea ocazia să predicăm din Evanghelie. Așa Satan și demonii lui nu ne va surprinde niciodată în discuțiile cu oamenii trăgându-ne spre bârfă, vorbiri de rău sau nefolositoare, ci noi vom mărturisi pe Christos ori de câte ori avem ocazia. Să vedem în continuare un alt element al armurii:

- “Peste toate luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”, ca o armură suplimentară să luăm scutul credinței prin care vom stinge nu jumătate; ci, toate săgețile arzătoare ale celui rău. Astfel să avem o credință puternică și mare, ca nici o săgeată să nu lovească în armură sau în noi, iar pentru aceasta trebuie să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu zilnic, ca să primim rhema (Romani 10:17) și să ne întărim în credință, trebuie să privim la Christos și să avem cugetările îndreptate spre El, și atunci vom putea birui. Încurajez să se citească și articolul:

Cele 7 Chei ale credinţei, pentru a vedem cum putem să ne întărim credința. Să vedem cu ce trebuie să ne mai îmbrăcăm:

- luaţi coiful salvării, iată capul trebuie să fie protejat și pe cap trebuie să avem coiful salvării, ceea ce înseamnă ca mintea noastră să cugete la salvarea minunată primită prin Domnul Iesus la botezul în apă, care este atât de mare (Evrei 2:3) și la salvarea eternă când vom primi nemurirea la revenirea Domnului Iesus (1 Petru 1:9). Atunci când suntem atacați să ne gândim la ceea ce suntem noi în Christos: salvați (Efeseni 2:8), îndreptățiți (Romani 3:24), copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12), frați cu Christos (Matei 12:50), ambasadori ai lui Christos (2 Corinteni 5:20), creații noi (2 Corinteni 5:17), regi, preoți (Apocalipsa 1:5-6), etc. Și dacă vom cugeta vom birui atacul celui rău dat asupra minții noastre. Să vedem în continuare un alt element al armurii:

- “luați…și sabia Spiritului, care este cuvântul lui Dumnezeu”, iată, avem și o armă de atac și anume Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să fie mânuit, cârmuit și folosit de Spiritul Sfânt prin noi, și atunci această sabie spirituală va doborî puterile întunericului, și vom fi biruitori.

Iubite cititor, ai îmbrăcat această armură? Dacă nu, ascultă de Domnul și ia-ți armura lui Dumnezeu cu care să biruiești forțele întunericului cu care te confrunți. Aceasta nu este ceva opțional, ci ceva obligatoriu dacă nu vrem să fim stăpâniți de demoni, este inerent ca aceștia să ne atace și să ne stăpânească ca să facem voința lor, și doar luptând cu armura pe noi vom putea face voința lui Dumnezeu și vom ajunge în cer în Regatul lui Dumnezeu.