Botezul, o cerere către cine, prin cine? 

 

Unitarienii învaţă, “Despre botez:

Botezăm copii în numele lui Dumnezeu şi îl rugam sa aibă grija de viaţa copilului. Apa simbolizează puritatea, claritatea, naivitatea copilului. Atragem atenţia părinţilor că ei poartă responsabilitatea pentru educarea corespunzătoare a copilului.”

„Confirmare (consacrare):

Un copil la vârsta de 14 ani marturiseste credinta lui unitariana în fata enoriasilor în biserica si ia cina lui Isus pentru prima oara. Ceremonia are trei momente importante: confesiunea, acceptarea de preot si congregatie ca membru deplin în comunitate si luarea cinei lui Isus împreuna cu membrii.”

Învăţătura lor este eretică şi neconformă cu Sfânta Scriptură Cuvântul lui Dumnezeu! Învaţătura lui Dumnezeu nu conţine practica: „confirmării” !!!

 

Biblia învaţă:

1. Botezul îl fac doar adulţii, bărbaţi şi femei nu copiii!!!

Fapte 2:38 (Biblia ortodoxă): Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt”. Iată cine se poate boteza: cel care mai înainte se pocăieşte personal, doar aşa va primi în botez: iertarea păcatelor!

Fapte 8:12 (Biblia ortodoxă): Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau. Iată cine se poate boteza: bărbaţi şi femei ce cred ei mesajul despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre Isus Cristos, nu bebeluşii care nu pot înţelege Cuvântul Evangheliei!

Romani 10:9 (Biblia ortodoxă): de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Iată cine trebuie să mărturisească la botez: „gura ta”, nu gura naşilor, şi inima ta trebuie să creadă!

Putem afirma pe baza adevărului biblic, că „botezul copiilor” este o lucrare falsă, care Îl batjocoreşte pe  Domnul Isus Cristos, care a lăsat această lucrare pentru cei ce ei personal se pocăiesc şi cred!

 

2. Botezul se face doar în Numele lui Isus.

Apostolii care în primul rând au primit porunca de a boteza pe oameni, ei au botezat întotdeauna: ,,în numele lui Isus Cristos”, (Fapte 2:38; Fapte 8:16; Fapte 10:48; Fapte 19:5; Romani 6:3; 1Corinteni 1:12-13; Galateni 3:27), care este Fiul lui Dumnezeu (Metei 16:16).

În 1Petru 3:21 (GBV 2001), se dă definiţia botezului: această imagine, botezul, vă salvează şi acum, nu o lepădare a necurăţiei cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conştiinţe bune, prin învierea lui Isus Hristos.

Din acest text observăm şi învăţăm că botezul are loc prin învierea lui Isus, dar botezul este o cerere adresată lui Dumnezeu.

Oamenii nu pot adresa acest botez lui „Dumnezeu”, „în numele lui Dumnezeu”!?! După cum nu putem face o rugăciune, către Dumnezeu prin Dumnezeu!?!

Mijlocitorul, este o persoană de mijloc între om şi Dumnezeu.

O rugăciune la Dumnezeu în Numele lui Dumnezeu nu este ascultată!

Biblia spune clar: orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea (Ioan 15:16; Ioan 16:23). Iar în 1Timotei 2:5 NTR: Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus”.

De aceea botezul se face doar în Numele lui Isus Mijlocitorul, către Dumnezeu Tatăl, El este Cel ce acceptă cererea noastră prin botez la dragostea Lui şi ne dă Duhul Sfânt în botez.

De fapt orice lucrare creştină trebuie să o facem în Numele Domnului Isus, Scriptura este clară în această privinţă şi ea precizează: Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl (Coloseni 3:17). Numai dacă botezăm în Numele lui Isus, vom împlini acest principiu Scriptural şi numai aşa Dumnezeu ne va aproba!

Toţi care Îl resping pe Fiul, Îl resping în realitate pe Dumnezeu!

Obsearvă: Luca 10:16, GBV 2001: Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă respinge pe voi, pe Mine Mă respinge; iar cine Mă respinge pe Mine, respinge pe Cel care M-a trimis pe Mine.

Ioan 3:18, GBV 2001:  Cel care crede în El nu este judecat; dar cel care nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Iubite cititor, i-a hotărârea să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu, să crezi în El prin Fiul Său şi apoi să te botezi în Numele lui Isus:

Ioan 12:44, GBV 2001:  Dar Isus a strigat şi a spus: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel care M-a trimis pe Mine.

Fapte 8:12,Fapte 8:16, NTR: Dar când au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia despre Împărăţia lui Dumnezeu şi despre Numele lui Isus Cristos, au fost botezaţi atât bărbaţi, cât şi femei... ci fuseseră doar botezaţi în Numele Domnului Isus.