Unii susţin că cei din timpurile de neştiinţă (Faptele Apostolilor 17:30), vor auzi evanghelia la judecată, pentru ca ei să i-a o decizie, pentru sau contra lui Cristos! Această învăţătură nu este biblică!

Biblia învaţă că cei răi sunt neştiutori pentru că inima lor este întunecată:
Toţi au mărturia despre Creator:
Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză, pentru că, deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu şi nici nu I-au mulţumit, şi astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înţelepţi, au înnebunit” - Romani 1:19-22.
Toţi au mărturia luminii lui Cristos:
El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină. Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume” - Ioan 1:8-9.

Cei răi au mărturia lui Dumnezeu, dar ei resping lumina:
măcar că nu S-a lăsat fără mărturie în a face bine, dându-vă ploi din cer şi anotimpuri roditoare, săturându-vă de hrană şi umplându-vă inimile de bucurie!” - Faptele Apostolilor 14:17.
Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu”. - Ioan 3:19-21.

Cei răi chiar dacă li se dă harul iertării, vor face mai departe rău, ei nu se vor schimba:
Isaia 26:10: „Chiar dacă celui rău i se arată îndurare, el tot nu învaţă dreptatea; tot nedrept se poartă chiar într-o ţară unde domneşte dreptatea, nerecunoscând măreţia Domnului”. (vezi ca exemplu: Isaia 65:20).