Nu vă faceţi sclavi fumatului, ci lui Dumezeu!

 

 Orice fumător a văzut pe pachetul de ţigări sau pe reclamele de pe stradă, inscripţia: „TUTUNUL DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂŢII”. Marea majoritate a fumătorilor sunt conştienţi că ţigară îi îmbolnăveşte şi le scurtează viaţa!

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pe întregul glob, mor în fiecare an, 3 milioane de oameni din cauza fumatului – 6 persoane în fiecare minut.

Scopul acestui pliant nu este acela de a arăta cât de dăunător este fumatul, deoarece în această privinţă există mii de studii de specialitate care au dovedit nocivitatea tutunului; ci, în acest pliant încercăm să prezentăm sfaturi practice, pentru a ne împăca cu Dumnezeu, abandonând acest viciu periculos, atât fizic cât şi spiritual.

         În primul rând, trebuie să înţelegem că această robie păcătoasă ne face: dușmani cu Dumnezeu, deoarece El este sfânt şi ne cheamă şi pe noi să fim sfinţi și curați (1Tesaloniceni 4:7; 1Ioan 3:3), tocmai de aceea suntem îndemnaţi în Cuvântul lui Dumnezeu: „…fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, căci este scris: Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt” (1Petru 1:15-16). Iar sfinţenia este opusul necurăţiei, astfel a fi sfinţi, înseamnă a fi curaţi din toate punctele de vedere, din punct de vedere spiritual, mintal şi fizic. Astfel, fumatul este un păcat, care ne desparte de Dumnezeu, care este izvorul sfinţeniei şi care nu poate fi prieten cu cineva ne-sfânt (Psalm 18:26).

Fumatul este un păcat împotriva corpului vostru, pe care îl ruinează şi întinează, care nu respectă principiul din Cuvântul lui Dumnezeu: „…să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, desăvârşind sfinţirea în frică de Dumnezeu” (2Corinteni 7:1). Dacă ne este teamă de Dumnezeul Atotputernic, dorind să facem lucruri plăcute înaintea lui, atunci vom lupta cu acest viciu, deoarece tutunul ne murdăreşte carnea, făcând să avem dinţi şi degete galbene şi plămâni înnegriţi, cât şi duhul întinat, adică o stare de sclavie, acea dependenţă de care scăpăm cu greu.

Ba mai mult, acest viciu ne distruge trupul, care pentru un creştin este templul lui Dumnezeu (1Corinteni 3:16), iar Biblia precizează în 1Corinteni 3:17: „Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este Sfânt: şi aşa sunteţi voi.”

În plus, cum putem spune că ne iubim aproapele așa cum avem porunca (Matei 22:39), dacă noi îl poluăm şi-l îmbolnăvim prin fumul de la ţigările noastre? Astfel această practică este condamnabilă în ochii lui Dumnezeu căci distruge viaţa creată de El.

Întreabă-te: Oare doreşti să faci din ţigară un zid între tine şi Dumnezeu? Doreşti să fi la nesfârşit sclav acestei păcat? Nu uita că acest Stăpân este foarte crud, deoarece te duce la o ruinare a sănătăţii fizice, conducând la diferite boli şi la moarte! Doar luând perioada  dintre anul 1950 până în 1995, au murit din cauza lui: cca. 60 de milioane de oameni.

Vrei să te supui acestui Stăpân distrugător, sau unui Stăpân iubitor? Nu uita că Dumnezeu este iubire (1Ioan 4:8) şi doreşte ceea ce este cel mai bine pentru tine, doreşte fericirea ta (Isaia 48:17-18). El a arătat dragostea Sa prin faptul că a dat tot ceea ce a avut mai scump, pe Fiul său Isus Cristos, care a murit pentru tine, ca tu să primeşti viaţă veşnică şi să-ţi fie iertate păcatele (Ioan 3:16). Vrei tu să răspunzi la iubirea Lui?  Aceasta o poţi face, ascultând de poruncile lui, care chiar dacă par restrictive, sunt spre folosul şi binele tău (2Timotei 3:16-17).

De pildă, El ne spune să ne preţuim corpul, nu să-l distrugem; ci să-l îngrijim cu drag (Efeseni 5:29). Ce poruncă iubitoare! de asemenea, când Creatorul I-a creat pe oameni, i-a „încununat cu slavă şi cinste” (Psalm 8:5). Oare nu este timpul să aduci cinstea, slava şi sfinţenia în viaţa ta, având o viaţă echilibrată prin pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere?

 

Dar să prezentăm câteva modalităţi practice pentru a te lăsa de fumat:

1. În primul rând, îţi trebuie o motivaţie bună pentru a te lăsa de fumat. Cea mai bună motivaţie este aceea de a-i plăcea lui Dumnezeu, dorind din toată inima să-i faci voia. O altă motivaţie ar fi aceea de a avea o sănătate mai bună, atât pentru voi cât şi pentru familia voastră.

2. Stabiliţi grabnic o zi în care să vă lăsaţi de fumat, distrugeţi  toate ţigările, pregătiţi-vă pentru acea zi printr-o aerisire bună a casei, spălaţi-vă hainele şi curăţiţi-vă de mirosul de ţigară. Nu amânaţi acest pas şi nu vă mulţumiţi să vă lăsaţi treptat, ci încercaţi dintr-o dată.

3. Evitaţi orice sursă posibilă de unde ai putea fi ispitit sau aprovizionat cu ţigări, cum ar fi prieteni care fumează, magazine unde se prezintă în mod ostentativ  ţigări, evitaţi să intraţi în tutungerii până când aţi reuşit să vă lăsaţi de fumat, de asemenea evitaţi să mergeţi în locuri unde se fumează.

4. Spuneţi-le în mod ferm celor din familie că vreţi să vă lăsaţi de acest obicei dăunător, cereţi-le ajutorul. Dacă mai sunt fumători în familie, încercaţi cu toţii să stabiliţi o zi, cât mai degrabă, pentru a vă lăsă împreună de fumat. Faceţi cunoscută această decizie prietenilor şi cunoştinţelor.

5. Când simţi dorinţa de a fuma, probabil din cauza unui moment tensionat, adu-ţi aminte  că acest impuls nu ţine de obicei mai mult de 5 minute. De asemenea, atunci când este momentul să-l implori pe Dumnezeu să te ajute, atunci trebuie să te rogi stăruitor să nu cazi în ispită (Romani 12:12; Matei 26:41). Cere-i Lui putere să te ajute să învingi această slăbiciune, dar să şti că El îţi va da putere doar dacă vrei cu adevărat să te laşi de fumat, fără să te îndoieşti că vei reuşi. (Iacob 1:5-8,Iacob 1:12).

6. Ocupaţi-vă mintea cu alte lucruri; citeşte Biblia, cugetă adânc la frumuseţea creaţiei, gândeşte-te la activităţile cotidiene, forţează-te să te gândeşti la altceva, ocupă-ţi mâinile cu ceva: faceţi-vă pantofii cu cremă, reparaţi ceva, scrie scrisori, pune-te şi spală hainele sau spală-te pe dinţi, etc. luaţi ceva în gură: alune, biscuiți, napolitane, bomboane, gumă de mestecat.  Faceţi exerciţii fizice când sunteţi nervoşi şi când simţi un impuls nervos de a ceda şi a aprinde o ţigară, respiră profund şi rar în loc de o ţigară, mai bine bea un pahar de apă sau suc, beţi multe lichide, mai ales în primele zile.

7. Mai presus de toate, să şti că doar Dumnezeu vă poate ajuta cel mai mult să o rupeţi cu acest viciu, numai prin Duhul Sfânt sau puteţi să puneţi capăt în mod categoric şi în cât mai scurt timp fumatului. Dar, ca să primiţi Duhul Sfânt, trebuie să vă căiţi de păcatele voastre, printre care şi fumatul. Dumnezeu nu poate să-i dea ajutor unei persoane care nu se consideră păcătoasă şi neputincioasă. De aceea, căinţa sinceră şi căutarea ajutorului la Cel Prea Înalt este cel mai bun ajutor care ne poate furniza puterea interioară de a spune nu păcatului. (Fapte 3:21) Pentru că, dacă regretăm sincer ceva, părându-ne rău, nu vom mai face, nu-i aşa ? De aceea, este bine să vă mărturisiţi păcatele, printre care şi fumatul, în rugăciune la Tatăl ceresc şi să nu mai îl practicaţi (Proverbe 28:13).

Astfel, soluţia la orice viciu sau patimă este dată de principiul: „…umblaţi prin Duhul şi nu veţi împlini pofta firii păcătoasă”. Pentru a umbla prin Duhul avem nevoie de studiu biblic, adică a citi şi reflecta la Cuvântul lui Dumnezeu zilnic (Psalm 1:1-3).

Îţi sugerez să citeşti următoarele texte biblice, mai ales în perioada primelor zile de abstinenţă de la tutun: Psalm 34:6-22; Psalm 86:1-13; Matei 7:7-8; Marcu 9:23; Ioan 16:23; Ioan 15:5-7,Ioan 15:11; Filipeni 2:13; Filipeni 4:13 – memorează un text care simţi că te întăreşte mai mult să nu fumezi. De asemenea, păstrează acest pliant cu tine tot timpul, iar când simţi nevoia să fumezi, citeşte-l din nou.

Dacă recidivaţi, adică dacă vă scăpaţi o dată şi fumaţi după ce v-aţi lăsat, nu abandonaţi hotărârea de a vă lăsă de acest viciu, ci aceasta ar trebui să aprindă şi mai mult dorinţa şi ambiţia de a vă lăsa complet. O recidivă sau mai multe nu înseamnă că aţi pierdut lupta, continuaţi şi veţi reuşi, deoarece atunci pierdeţi lupta când o abandonaţi, dacă continuaţi, veţi izbândi. 

         Fie să aveţi atitudinea mintală a apostolului Pavel care a spus: nu mă voi lăsa stăpânit de ceva…Nu ştiţi că trupul vostru este templu Duhului Sfânt…căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi pe Dumnezeu în trupul vostru” (1Corinteni 6:12,1Corinteni 6:19-20).

 

De aceea întrebaţi-vă în final, ce vreţi să fiţi:  sclavi ai fumatului sau ai lui Dumnezeu?