Citind acest titlu poate te întrebi: Este rău să bei? Este chiar dăunător? Poate fi alcoolul un zid în relaţia cu Dumnezeu? Ce este alcoolismul?  Ce spune Biblia despre alcool?

 

                Atunci când alcoolul îl face pe om rob, când consumul este în exces, omul se face vrăşmaş cu Dumnezeu (Iacov 4:4). Biblia nu condamnă consumul moderat al acestora (Deuteronom 14:26; Ecleziast 9:7; Matei 11:19; Ioan 2:1-10; 1Timotei 3:3,1Timotei 3:8; 1Timotei 5:23). Însă Cuvântul lui Dumnezeu condamnă beţia, căci beţivii nu vor moştenii împărăţia lui Dumnezeu (Proverbe 20:1; 1Corinteni 6:9; Efeseni 5:18). Iar în cazul alcoolicului, sau a celor ce nu au stăpânire de sine, se pretinde o abstinenţă totală de la orice fel de băutură alcoolică, căci dacă nu reuşim să ne stăpânim; ci, ne stăpâneşte alcoolul pe noi, mai bine să renunţăm complet la el, după cum ne învaţă Isus în Matei 5:30,,Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (vezi şi (Coloseni 3:5). Da, mai bine să lepădăm complet un obicei sau o practică, decât să fim noi complet lepădaţi de Dumnezeu, mai bine să sacrificăm o plăcere de-a noastră decât să fim noi sacrificaţi complet în Gheena în focul veşnic.

 

Astfel, alcoolul în exces îl poate face pe om, neom, ducându-l la îmbolnăvirea sistemului nervos, distrugerea celulei nervoase, tulburări mintale şi fizice, distrugerea ficatului, el mai aduce dezechilibru, confuzie, pierderea controlului, depresie, imagine săracă de sine şi un respect de sine scăzut, depersonalizare sau deformarea personalităţii, maturizare frânată, vinovăţie şi ruşine, regrete, izolare şi disperare, afectându-l pe om în întregime, adică din punct de vedere spiritual, psihic, afectiv şi fizic. De aceea Biblia descrie în Proverbe 23:29-35 efectele beţiei când spune: ,,Ale cui Sunt vaietele? Ale cui Sunt oftările? Ale cui Sunt neînţelegerile? Ale cui Sunt plângerile? Ale cui Sunt rănirile fără pricină? Ai cui Sunt ochii roşii? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor,  dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca o viperă. Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii.  Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg.  „M-a lovit... dar nu mă doare!... M-a bătut... dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”

 

Observăm din acest text că beţia muşcă ca un şarpe, dar ea nu-l afectează doar pe beţiv sau pe alcoolic; ci, şi pe cei din jurul lui. Căci câte familii nu sau destrămat din cauza alcoolului? Câtă violenţă şi crime din cauza lui, căci conform unui raport din New York Times ,,peste 80% din cauzele de omor prin lovire şi vătămări corporale grave sunt comise de beţivi.” Câte accidente de circulaţie, dacă numai în S.U.A mor în fiecare an peste 50.000 de oameni în accidente rutiere, din care mai mult de jumătate au ca cauză starea de beţie la volan.

 

Dar problema cea mai importantă este că această patimă ne face vrăşmaşi cu Dumnezeu, deoarece El este sfânt şi ne cheamă şi pe noi să fim părtaşi la sfinţenia şi la gloria sa, de aceea primim îndemnul: ,,…fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, căci este scris: Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt” (1Petru 1:15-16). Iar a fi sfinţi înseamnă a fi curaţi din punct de vedere spiritual, mintal şi fizic şi a trăi o viaţă după principiile lui Dumnezeu, şi nu ca robi a unor vicii. Astfel, beţia este un păcat, care ne desparte de Dumnezeu, care este izvorul sfinţeniei, căci prima poruncă din Biblie este: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu toată gândirea ta. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.” cum poate cineva să-l iubească şi să-l slujească pe Dumnezeu cu ,,toată gândirea”, când alcoolul are efect direct asupra minţii făcându-l să nu mai aibă control. Nu degeaba Biblia spune în Osea 4:11 următoarele: ,,Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului.” Astfel capacitatea de a judeca, de a chibzuii, de a exercita stăpânire de sine şi alte funcţii importante sunt afectate serios.

 

De aceea, întreabă-te în mod serios: Oare doreşti să faci din alcool un zid între tine şi Dumnezeu? Doreşti să fi la nesfârşit sclav acestei patimi? Nu uita că acest Stăpân este foarte crud, deoarece te duce la o ruinare a sănătăţii fizice, conducând la diferite boli. Vrei să te supui acestui Stăpân distrugător, sau unui Stăpân iubitor? Nu uita că Dumnezeu este iubire (1Ioan 4:8) şi doreşte ceea ce este cel mai bine pentru tine, doreşte fericirea ta (Isaia 48:17-18).

 

A arătat dragostea sa prin faptul că a dat tot ceea ce a avut mai scump, pe Fiul său Isus Cristos, care a murit pentru tine, ca tu să primeşti viaţă veşnică şi să-ţi fie iertate păcatele. (Ioan 3:16) Vrei tu să răspunzi la iubirea Lui? Aceasta o poţi face, ascultând de poruncile lui, care chiar dacă par restrictive, sunt spre folosul şi binele tău.  De pildă, El ne spune să ne preţuim corpul, nu să-l distrugem; ci, să-l îngrijim cu drag (Efeseni 5:29). Ce poruncă iubitoare! de asemenea, când Creatorul I-a creat pe oameni, i-a „încununat cu slavă şi cinste” (Psalm 8:5). Oare nu este timpul să aduci cinstea, slava şi sfinţenia în viaţa ta, având o viaţă echilibrată prin pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere?

 

În continuare însă să analizăm: ce este alcoolismul? Şi care sunt cauzele acestuia? Precum şi modalităţile practice de a lepăda viciul beţiei.

 

În primul rând, trebuie să precizăm diferenţa între beţie şi alcoolism, astfel beţia este rezultatul consumului unei cantităţi excesive de alcool, de către o persoană, indiferent dacă acesta consumă regulat sau mai rar băuturi alcoolice. În schimb alcoolismul este preocuparea inveterată pentru băuturile alcoolice, care este caracterizată printr-o pierdere a controlului cauzată de consumarea acestuia, şi a unei dependenţa de alcool, astfel nu oricine se îmbată este alcoolic, şi nu toţi alcoolicii se îmbată, însă alcoolismul este o intoxicaţie cu alcool datorită consumului excesiv şi repetat de băuturi alcoolice.

 

Cauzele acestuia sunt:

 

Ø Cauze fizilogice, adică o predispoziţie moştenită-înnăscută (genetică), spre alcoolism. (Aceasta nu înseamnă însă predestinare, sau că cel care are această înclinaţie înnăscută nu se poate stăpânii sau abţine de la alcool).
Ø O altă cauză este exemplul părinţilor, al prietenilor, colegilor şi influenţa anturajului.
Ø O educaţie deficitară, toleranţa părinţilor, lipsa iubirii, aprecierii şi respectului în familie.
Ø Încercarea de a fugi din viaţa reală, de a fugi de nelinişte, deprimare, frustrare, eşec prin alcool.

 

Deci alcoolul pentru unii a devenit ca un fel de refugiu, dar din păcate nu un refugiu real, căci la început alcoolul este ca un calmant, îţi dă o senzaţie de bine, scade neliniştea, devii mai vorbăreţ, îţi oferă curaj, te relaxează, eşti mai puţin îngrijorat, uiţi de necazuri. Însă toate aceste aparente avantaje au efect de bumerang, căci atunci când efectul de calmant dispare, neliniştea şi îngrijorarea reapare, dar într-un mod diferit, şi anume mai puternic, astfel te simţi mai neliniştit şi încordat. Mulţi însă revin din nou la pahar să-şi potolească îngrijorarea, dar când se trezesc din nou, aceasta reapare cu şi mai multă putere, astfel acest om dacă continuă să bea intră într-un cerc vicios din care greu va mai ieşi.

 

 

 

Dar să prezentăm câteva modalităţi practice de a elimina viciul beţiei:

 

În primul rând, trebuie să menţionăm şi orice om trebuie să fie conştient că alcoolul nu face parte din lucrurile necesare vieţii, ca aerul, apa şi hrana, astfel omul poate trăi şi fără alcool.

 

Problema este însă că alcoolicul sau cei care au probleme cu beţia, de multe ori nu acceptă ajutorul şi nu recunoaşte că are vreo problemă. Însă primul pas în rezolvarea problemei, este recunoaşterea ei, dacă acestuia i se pun următoarele întrebări, el poate să-şi dea seama că ceva nu este în regulă în viaţa lui. Aceste întrebări ar putea fi: Poţi să trăieşti fără alcool, o lună? Dacă nu de ce? Ţi se întâmplă să te gândeşti la băutură când trebuie să te ocupi de altceva? Încerci să-ţi păstrezi o rezervă de alcool pentru ca să fi sigur că nu-ţi va lipsi atunci când vei avea nevoie de el?

 

Mai presus de toate, doar Dumnezeu  poate ajuta pe persoană să o rupă cu acest viciu, beţia, numai prin Duhul Sfânt puteţi să puneţi capăt în mod categoric şi în cât mai scurt timp. Dumnezeu are putere să-i recupereze chiar pe un alcoolic atunci când acesta se predă complet lui Dumnezeu şi se lasă prelucrat de El (1Corinteni 6:10-11).

 

Dumnezeu nu poate să-i dea ajutor unei persoane care nu se consideră păcătoasă şi neputincioasă. De aceea, căinţa sinceră, smerenia şi căutarea ajutorului la Cel Prea Înalt este cel mai bun ajutor De aceea, este bine să vă mărturisiţi păcatele în rugăciune la Tatăl ceresc şi să nu mai îl practicaţi (Proverbe 28:13).

 

Ø       Îţi trebuie o motivaţie bună pentru a stăpânii alcoolul, şi a nu-l lăsa ca el să te stăpânească pe tine. Cea mai bună motivaţie este aceea de a-i plăcea lui Dumnezeu, dorind din toată inima să-i faci voia. O altă motivaţie ar fi aceea de a avea o sănătate mai bună, atât pentru voi cât şi pentru familia voastră.

 

Ø       Evitaţi orice sursă posibilă de unde ai putea fi ispitit sau aprovizionat cu băutură, cum ar fi prietenii de pahar, baruri, petreceri unde se consumă alcool, etc.

 

Ø       Spuneţi-le în mod ferm celor din familie, prietenilor şi cunoştinţelor că vreţi să vă lăsaţi de băut şi cereţi-le ajutorul dacă este cazul.

 

Ø       Când simţi dorinţa de a bea, probabil din cauza unui moment tensionat, atunci este momentul să-l implori pe Dumnezeu ă te ajute, atunci trebuie să te rogi stăruitor să nu cazi în ispită (Romani 12:12; Matei 26:41). Cere-i Lui putere să te ajute să învingi această slăbiciune, dar să şti că El îţi va da putere doar dacă vrei cu adevărat ă te laşi de băutură.

 

Ø       Ce vă da putere hotărârii voastre este să vă consacraţi viaţa lui Dumnezeu spunând într-o rugăciune că de acum vreţi să vă trăiţi viaţa pentru El, puteţi să vă rugaţi astfel:

 

„Tată ceresc, Dumnezeule Sfânt în numele Fiului tău Isus Cristos, îţi mulţumesc pentru jertfa fiului tău, pentru darul vieţii, dar te implor să mă ierţi de păcatele mele printre care şi beţia, ajută-mă să nu-ţi mai întristez inima prin acest viciu şi dă-mi putere să mă eliberez de această sclavie, îmi dedic viaţa ţie, fă din mine un copil care să-ţi aducă cinste în orice moment al vieţii… amin.”

 

Astfel, soluţia la orice viciu sau patimă este dată de principiul: ,,…umblaţi prin Duhul şi nu veţi împlini pofta firii păcătoasă” (Galateni 5:16). Iar în Efeseni 5:18-21 se spune: ,,Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.”

 

Deci cel ce are probleme cu alcoolul trebuie să se umple cu Duhul lui Dumnezeu pentru că rodul acestui Duh este stăpânirea de sine (Galateni 5:22-23), şi această umplere cu Spiritul Sfânt se obţine prin rugăciuni de mulţumire în care să-i mulţumim lui Dumnezeu de toate, şi de bune şi de rele cu încrederea că El are totul sub control şi că toate lucrurile lucrează în final spre bine (Romani 8:28). Atunci nu vom cădea pradă disperării sau îngrijorării pe care să o înecăm în alcool. Mai avem nevoie de studiu biblic, adică a citi şi reflecta la Cuvântul lui Dumnezeu zilnic pentru a ne umple cu principiile sfinte pe care să le spunem şi altora. Îţi sugerez să citeşti următoarele texte biblice, mai ales în perioada primelor zile de abstinenţă de la alcool: Proverbe 20:1; Osea 4:11; 1Corinteni 6:9-11; Efeseni 5:18-21; Filipeni 4:13 – memorează un text care simţi că te întăreşte mai mult să nu consumi alcool.

 

Un alt lucru pentru a fi plin de Duhul lui Dumnezeu, este să învăţăm supunerea, căci este scris: ,,Supuneţi-vă unii altora”, acest lucru putem să-l arătăm în momentul când ne integrăm într-o adunare creştină, în familie, sau în faţa lucrătorilor creştini care doresc să ne ajute să scăpăm de acest viciu. Însă dacă noi nu recunoaştem că avem probleme, nu acceptăm sfaturile, atunci nu vom putea fi plini de Duh şi astfel nu vom birui acest viciu. De asemenea, păstrează acest pliant cu tine tot timpul, iar când simţi nevoia să bei, citeşte-l din nou.

 

Dacă recidivaţi, adică dacă vă scăpaţi o dată şi consumaţi alcool sau chiar vă îmbătaţi după ce v-aţi lăsat, nu abandonaţi hotărârea de a vă lăsă de acest viciu; ci, aceasta ar trebui să aprindă şi mai mult dorinţa şi ambiţia de a vă lăsa complet. O recidivă sau mai multe nu înseamnă că aţi pierdut lupta, continuaţi şi veţi reuşi, deoarece atunci pierdeţi lupta când o abandonaţi, dacă continuaţi, veţi izbândi. Păzeşte-te de disperare, şi nu lăsa ca o recidivă sau mai multe să te facă să gândeşti: nu sunt bun de nimic; nu voi reuşi niciodată; ci, fi ca un alergător de la maraton care chiar dacă cade se ridică şi continuă cursa, tot aşa şi tu, nu contează de câte ori ai căzut, tu continuă cursa şi vei birui.

 

Faptul că poţi reuşi să te laşi de acest viciu este arătat în Biblie, căci despre unii beţivi se spune în 1Corinteni 6:9-11,,… Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Deci beţivi pot fi spălaţi, sfinţiţi şi declaraţi drepţi prin căinţa de păcate făcută în numele lui Isus, şi prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu care poate aduce ca roadă în viaţa celui ce sa căit, stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor. 

 

Fie să aveţi atitudinea mintală a apostolului Pavel care a spus: ”…nu mă voi lăsa stăpânit de ceva…Nu ştiţi că trupul vostru este templu Duhului Sfânt…căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi pe Dumnezeu în trupul vostru” - 1Corinteni 6:12,1Corinteni 6:19-20.

 

 

De aceea întrebaţi-vă în final, ce vreţi să fiţi: SCLAVI AI ALCOOLULUI SAU AI LUI DUMNEZEU?