Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi, chiar dacă ești cu handicap, orb, surd, sau dacă ești neștiutor de carte (analfabeți), căci în 1Timotei 2:4, SCC, se spune: „care vrea să fie salvaţi toţi oameni şi să vină la cunoştiinţa exactă a adevărului”. Astfel chiar dacă nu poți citi Biblia, fie pentru că nu ști carte sau ai probleme cu vederea, există și alte moduri de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, cum ar fi: citirea în braille, Biblia audio, sinteza vocală ce transformă textul scris în mesaj audio, precum și: lucrătorii Domnul care îți pot citi și explica Biblia, etc.

Pentru că Dumnezeu dorește ca și tu să crezi în Fiul pe baza Evangheliei!

În Ioan 3:16, se precizează: „Pentru că aşa a iubit Dumnezeul lumea, încât L-a dat pe Fiul Cel unic-născut; pentru ca oricine crezând în El, să nu fie pierdut, ci să aibă viaţă eternă.” Posibilitatea de a crede o are: „oricine, chiar cei cu handicap sau fără școală, indiferent de ești sărac sau bogat, alb sau negru! Dumnezeu nu face deosebire între oameni, în Iov 34:19 se spune: „Care nu caută la faţa celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Lui?”

Întrebarea care se ridică este:

Cum Îl poţi căuta pe Dumnezeu dacă nu ai posibilitatea să citeşti Biblia?

 

Rugăciune:

Prin ea Îl căutăm pe Dumnezeu, așa cum se învață în Daniel 9:3: „Şi mi-am îndreptat faţa către Iehova Dumnezeul, ca să-L caut prin rugăciune şi cereri, cu post şi sac şi cenuşă.”

Dacă-L căutăm din toată inima, se va lăsa găsit de noi, așa cum se spune în Ieremia 29:13: „Şi Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, pentru că Mă veţi căuta cu toată inima voastră”.

Pentru că Îl cauți pe Dumnezeu, trebuie să ceri înțelepciune și înțelegere (pricepere), așa cum suntem sfătuiți în:

Iacob 1:5-6, SCC: „Iar dacă cineva dintre voi este lipsit de înţelepciune, să ceară de la Dumnezeul, Cel dând tuturor cu generozitate şi nereproşând; şi ea îi va fi dată. Dar să ceară cu credinţă, neîndoindu-se de nimic; pentru că cel îndoit este asemenea valului mării, dus de vânt şi aruncat oriunde”.

Proverbe 2:3-5, SCC: da, dacă vei striga după înțelegere, vei înălţa glasul pentru înţelegere, dacă o vei căuta ca pe argint şi o vei cerceta ca pe comorile ascunse, atunci vei înțelege temerea de Iehova şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

 

Postul:

Prin post ne apropiem de Dumnezeu şi primim îndrumare divină, vedem un exemplu în acest sens în Luca 2:36-38: “Și era o profetesă, Ana, o fiică a lui Fanuel, dintr-o seminţie a lui Aşer, aceasta fiind înaintată în zile multe, vieţuind cu un bărbat şapte ani după fecioria ei. Ea era văduvă până la optzeci şi patru de ani, care nu se depărta de curtea templului, ci făcând zi şi noapte un serviciu sacru cu posturi şi rugăciuni. Și stând acolo chiar în aceeaşi oră, mulţumea Dumnezeului; şi vorbea despre El tuturor celor aşteptând o răscumpărare în Ierusalim”.

Un om care are handicap de vedere, de auz, sau nu are carte, poate posti des și să se roage mult și Spiritul Sfânt Îl va călăuzi, căci prin aceste discipline spirituale acel om se apropie de Dumnezeu, el va vedea și auzi spiritual, devenind foarte capabil de a trăi viața în voia lui Dumnezeu (Matei 13:16; Efeseni 1:17; Coloseni 1:9-11).

 

Cugetarea:

Prin cugetare dovedim iubirea faţă de Dumnezeu, în Marcu 12:30, ni se poruncește: „şi: Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău; din întreagă inima ta, şi din întreg sufletul tău, şi din întreagă mintea ta, şi din întreagă tăria ta”.

Prin cugetare comunicăm cu Dumnezeu, El i-a aminte la gândurile noastre căci în Efeseni 3:20, SCC se precizează: „Iar a Celui care poate să facă nespus mai mult decât toate câte cerem sau gândim noi, potrivit puterii care lucrează în noi”.

Dar și Dumnezeu comunică cu noi prin cugetare, în Psalmul 139:17,18, SCC: „Şi cât de scumpe îmi sunt gândurile Tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor! Dacă aş vrea să le număr, sunt mai numeroase decât nisipul. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine!”.

Putem cugeta la învățătura primită prin lucrătorii Domnului (Psalmul 1:2).

La schimbările ce trebuie să le facem în viaţa noastră pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu ca acesta să se lase găsit de noi, așa cum se învață în următoarele versete:

1Corinteni 11:31, SCC: Dar dacă ne judecam pe noi înşine, nu eram judecaţi.

Luca 12:57: Dar de ce nu judecaţi şi din sinea voastră ce este drept?”.

Folosește aceste discipline și crește în ele până Îl vei găsi pe Dumnezeu, și atunci El te va călăuzi mai departe (Psalmul 73:23,24; Romani 8:14).