În crezul grupării: “Familia”, se spune:

 

20 Marea împuternicire:

            Credem că marea însărcinare pe care Domnul a dat-o bisericii Sale este să evanghelizeze lumea, „duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Mar. 16:15). Suntem deplini convinşi că aceasta reprezintă marea misiune şi mesajul cel mai important al bisericii pentru toţi aceia pe care Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit; de fapt acesta a fost ultima Sa poruncă pentru ucenicii Săi înainte de a se înălţa la Cer. Credem că acesta ar trebui să fie scopul principal în viaţa fiecărui credincios nou-născut; acela de a face cunoscută iubirea lui Hristos întregii lumi şi de a căuta să câştige pe alţii pentru Împărăţia cerească a lui Dumnezeu. Dacă un credincios a primit sau nu o hirotonisire oficială pentru a predica Evanghelia din partea unei biserici sau instituţii religioase nu are nici o importanţă, deoarece noi credem că toţi creştinii au fost hirotonisiţi de Dumnezeu pentru a predica Evanghelia Sa şi de a-i câştiga pe alţii pentru Hristos; aducând prin urmare roadă veşnică pentru Împărăţia Sa. „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă” (Ioan 15:16). (Vezi şi Matei 28:19,Matei 1:20; Faptele Apostolilor 1:8; 2 Timotei 4:2; 1 Petru 3:15; Proverbe 14:25; Faptele Apostolilor 26:18; 1 Corinteni 9:16.)”

 

Pentru a predica evanghelia există o condiţie importantă: Să fim trimişi de Domnul, nu de o organizaţie, nu de oameni !!!

 

Primi creştini mergeau să predice acolo unde erau mânaţi de Spiritul Sfânt şi predicau ceea ce erau călăuziţi de Spiritul Sfânt. Mesajul era de la Domnul, locul şi oamenii unde trebuia vestit era prin călăuzire, timpul era hotârât de Domnul...dar ce se poate spune de lucrarea ta....

Se poate spune despre tine că eşti TRIMIS de Domnul? Ai auzit tu glasul Domnului? Ai tu călăuzirea Lui?

Meditează la aceste întrebări şi la următoarele pasaje din Scriptură: Faptele Apostolilor 13:4; Faptele Apostolilor 16:6-10; Romani 10:13-17.

 

A face o lucrare fără El, însemnă a aduce roadă fără el, iar în aceste condiţi roada adusă nu poate fi decât una falsă, neghină!!!

Creştini adevăraţi pot rodi doar ÎN EL (Ioan 15:4), iar ei nu fac lucrări de capul lor, ci doar lucrări în El şi prin El!!!