1 „Şi tu, fiu al omului, ia-ţi un cuţit1  ascuţit – să-ţi iei un brici de bărbier – şi trece-l pe capul tău şi pe barba ta; şi ia-ţi balanţe de cântărit şi împarte perii: 2 o treime s-o arzi în foc2  în mijlocul cetăţii, când se vor împlini zilele asedierii; şi o treime s-o iei şi s-o loveşti cu cuţitul, împrejur; şi o treime s-o împrăştii în vânt; şi Eu voi scoate o sabie după ei. 3 Şi să iei de acolo puţini la număr şi să-i legi în poalele hainei tale. 4 Şi dintre aceştia să mai iei şi să-i arunci în mijlocul focului şi să-i arzi în foc; din ea3  va ieşi un foc împotriva întregii case a lui Israel“.

 

 5 Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Acesta este Ierusalimul. L-am pus în mijlocul naţiunilor, şi în jurul lui sunt ţări. 6 Şi s-a răzvrătit împotriva judecăţilor Mele4 , în răutate, mai mult decât naţiunile, şi împotriva rânduielilor Mele mai mult decât ţările care sunt în jurul lui. Pentru că au refuzat judecăţile Mele şi n-au umblat în rânduielile Mele“. 7 De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că aţi fost mai de nestăpânit decât naţiunile care sunt în jurul vostru, pentru că n-aţi umblat în rânduielile Mele şi n-aţi împlinit judecăţile Mele şi n-aţi făcut nici după judecăţile naţiunilor care sunt în jurul vostru, 8 de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, Eu, chiar Eu sunt împotriva ta şi voi face judecăţi în mijlocul tău, în ochii naţiunilor. 9 Şi voi face în tine ce n-am mai făcut şi ce nu voi mai face la fel, pentru toate urâciunile tale. 10 De aceea, părinţii vor mânca pe fii în mijlocul tău, şi fiii îşi vor mânca părinţii; şi voi face judecăţi în tine şi toată rămăşiţa ta o voi împrăştia în toate vânturile. 11 De aceea, viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „pentru că într-adevăr ai întinat locaşul Meu cel sfânt cu toate lucrurile tale dezgustătoare şi cu toate urâciunile tale, de aceea Mă voi retrage şi Eu de la tine; şi ochiul Meu nu va cruţa şi Eu nu Mă voi îndura .

 

 12 O treime din tine va muri de ciumă şi va pieri de foamete în mijlocul tău; şi o treime va cădea prin sabie în jurul tău; şi o treime o voi împrăştia în toate vânturile şi voi scoate o sabie după ei. 13 Şi mânia Mea se va împlini şi-Mi voi potoli furia asupra lor şi Mă voi mângâia; şi vor cunoaşte că Eu, Domnul, am vorbit în gelozia6  Mea, când Îmi voi potoli furia asupra lor. 14 Şi te voi face un pustiu şi o batjocură printre naţiunile care sunt în jurul tău, în ochii oricărui trecător. 15 Şi va fi de batjocură şi de dispreţ, de învăţătură şi de uimire pentru naţiunile care sunt în jurul tău, când voi face judecăţi asupra ta, în mânie şi în aprindere şi în mustrări aspre. Eu, Domnul, am vorbit. 16 Când voi trimite asupra lor săgeţile cele rele ale foametei, care vor fi pentru nimicire, pe care le voi trimite ca să vă nimicească, voi mări foametea asupra voastră şi vă voi sfărâma toiagul pâinii. 17 Şi voi trimite asupra voastră foamete şi fiare sălbatice, care te vor lipsi de copii; şi ciuma şi vărsarea de sânge vor trece prin tine şi voi aduce sabia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit“.