În contrast cu tradițiile religioase, cu miturile care în general sunt orale dând ușă liberă spre înflorire, adăugare, schimbare de detalii, uneori, chiar înversări, și toate aceste mituri și tradiții ducând mai devreme sau mai târziu la dispute, certuri (1 Timotei 1:3-4), din cauză că fiecare susține versiunea lui. Pe când admnistrarea divină este pe cale scrisă, nu orală, de aceea Dumnezeu și-a lăsat legea Lui în scris, nu pe cale orală. El însuși poruncește, copierea legii divine prin porunca: „scrie” (Exod 34:1; Deuteronom 17:18; Ieremia 30:2; Apocalipsa 1:11).

Autritatea în lucrarea Domnului în creștinismul primar era bazată pe ceea ce este scris în Scripturi (Matei 4:6-7; Ioan 8:17-18; Ioan 10:34-36), „după cum este scris” (Romani 4:17; Romani 8:36; Romani 9:13,Romani 1:23; Romani 10:15, etc.), sau: a fost scris, este scris, vezi: 1 Corinteni 3:19; 1 Corinteni 4:6; 1 Corinteni 9:9; 2 Corinteni 4:13.

Prin urmare religia creștină nu se bazează pe tradiții orale sau pe mituri, ea este în opoziție cu mitologia, ea nu este mitologică; ci, Scripturală! Doar creștinismul fals crede orice, urmează orice, toate experiențele ciudate le clasifică ca fiind creștine, pe când creștinismul adevărat lucrează doar pe bază de adevăr, doar Scriptural!

Viața primilor creștini este clară: „să nu treceţi peste „ce este scris” (1 Corinteni 4:6), astfel Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea revelată şi dată pentru adunarea creştină. În acest cadru, lucrează creștinul iar lucrarea lui este corectă sau falsă pe baza autorității Scripturii! Astfel valoarea şi autoritatea unei lucrări depinzând, de măsura în care aceea lucrare este în acord cu Scriptura!

Creștinismul nu este ca barbarismul, ca mitologia sau ca urmarea unor basme, el nu este o religie fără lege, fără căpătâi, fără măsura autorității! Pentru el ceea ce este scris este Cuvântul vieții eterne, este totul, iar falsul va cădea, pentru că este scris în 1 Petru 1:22-25, SCC: „Curăţite fiind sufletele voastre prin ascultarea adevărului, pentru o dragoste frăţească nefăţarnică; iubiţi-vă mult unul pe altul; voi fiind renăscuţi nu dintr-o sămânţă stricăcioasă, ci dintr-una nestricăcioasă; printr-un cuvânt al unui Dumnezeu viu şi rămânând. Pentru că orice carne este ca iarba, şi toată gloria ei ca o floare a ierbii; iarba s-a uscat şi floarea a căzut; dar Cuvântul lui Iehova rămâne în etern. Iar acesta este Cuvântul cel Evanghelizat către voi.

Iar într-o altă Scriptură se spune: Cuvântul Tău este o candelă pentru piciorul meu şi o lumină pentru cărarea mea” (Psalmi 119:105). De aceea în final te îndemn prin Iosua 1:8: ,,Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.