Scrisoare de dezasociere         Subsemnatul: ………………….., cer prin această scrisoare să fiu dezasociat de Cultul Martorii lui Iehova începând cu data: ...........

 

Prin harul lui Dumnezeu și pe baza Bibliei am luat această hotărâre.

Decizia aceasta am luat-o, comparând învățătura Bibliei cu învățăturile cultului. Astfel, motivul separării este: conștiința educată Biblic, care nu mai mă lasă să fiu într-o organizație falsă, care susține și promovează învățături greșite.

Prin prezenta cerere vă rugăm să luați act de decizia mea, ea fiind definitivă.

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ                                                                                     DATA: