Dacă toţi cei care sunt în lume sunt copiii celui rău (1Ioan 3:8-10; 5:19), cum se poate ca cei răi să de-a aprobare pentru lucrarea lui Dumnezeu? Cum se poate ca cei “sfinţi” să meargă la cei nesfinţi pentru aprobare! Conform Scripturilor, cei fireşti privesc lucrurile Duhului ca fiind o nebunie! – 1Corinteni 2:11-14!

Cum atunci cei care pretend că sunt duhovniceşti, “păstori spirituali” apelează la cei din lume, cei morţi în păcate şi greşeli (Efeseni 2:1-3) ca să primească, hârtii, aprobării pentru lucrarea “creştină”?!?

Conform Cuvântului lui Dumnezeu, cei din lume, indifferent că sunt simpli cetăţeni sau sunt autorităţile acestei lumi rânduite vremelnic peste treburile pământeşti, toţi sunt fără Dumnezeu! Toţi sunt cu mintea întunecată! (Efeseni 4:17-19) Toţi fac parte din împărăţia întunericului (Fapte 26:19)! Toţi sunt copii ai mâniei! Conduşi de domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării!

Ce are de a face templul lui Dumnezeu cu copiii satanei? – 2Corinteni 6:14-18.

Cum poate templul lui Dumnezeu să ceară aprobări de la satan? De la slujitorii lui? Dacă aceşti d-au aprobări, ei nu pot da decât pentru slujitorii celui rău care se prefac în slujitori ai dreptăţii (2Corinteni 11:4,2Corinteni 11:14-15).

Toţi care cer aprobării pentru închinare, lucrarea spirituală, se demască ca fiind fraţi cu cei din sfera politică, nu cu Cristos, fiind toţi din lumea condusă de cel rău! – Ioan 12:31; 2Corinteni 4:4.

Da, Dumnezeu a rânduit oameni peste această lume, dar cezarul nu este rânduit ca conducător peste împărăţia lui Dumnezeu! Iar adunarea creştină face parte din cer, din împărăţia lui Dumnezeu nu din lume! – Ioan 18:36; Coloseni 1:13,Coloseni 1:18.

Toţi care pretend că sunt adunarea lui Cristos, dar cer aprobare de funcţionare de la cezar, se demască ca fiind de la cel rău, iar lucrarea lor ca fiind din împărăţia lui satan!

Împărăţia lui Dumnezeu nu are nevoie de aprobare ca să funcţioneze, să lucreze, să slujească, să se extindă, să facă ucenici, să se adune!

 

Ce trece peste aceste adevăruri, vine de la cel rău!