în care dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile necredincioşilor, ca lumina Evangheliei gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei” - 2Corinteni 4:4 GBV.

 

Există un dumnezeu, care se preface în înger de lumină, el pare a fi bun, milos, intervine în problemele oamenilor, pare a fi interesat de oameni, el este dumnezeul lor. Raportat însă la perfecţiune, la binele absolut al lui Iehova, acest „bine” este rău!!! Moralitatea acestor oameni nu mântuie, te duce în iad!!!

Ei sunt religioşi, ca şi cei din Atena, „temători de dumnezeu”, dar în realitate ei sunt temători de demoni!!! Ca şi cei din Atena! Dumnezeul lor le răspunde la rugăciuni, îi vindecă chipurile, îi iartă dar nu de păcate, ci le face conştiinţa tot mai insensibilă, mai tocită, le dă un sentiment de falsă sigurnaţă, de falsă mântuire, de falsă apartenenţă la împărăţia Domnului Isus!!!

Acest dumnezeu există, dar el este satan, adică împotrivitor!!! El este diavol adică calomniator!!!

Toţi cei care nu au cunoscut pe Domnul cu adevărat vor fi amăgiţi!!!

Cuvântul lui Isus nu pătrunde în ei, ei citesc una şi înţeleg alta, cu Biblia în mînă se rătăcesc, ce le lipseşte lor? Călăuzirea divină pe care nu o primesc decât fiii lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Mintea lor este întunecată, prosperitatea religiei false îi orbeşte!!!

Aparaenţa propăşire (spre iad în realitate) a grupurilor religioase, a culturii „creştine” le dă semnalul că sunt pe calea bună, dar ei uită că ceea ce este înălţat înaintea oamenilor este o urâciune în faţa lui Dumnezeu!!!

Ei de mult nu mai văd, nu mai aud, adevărul nu mai pătrunde la inima lor! Ei sunt departe de Domnul, inima lor nu este curată înaintea Lui! Zicând că sunt înţelepţi au înebunit! Ei vor un creştinism fără Cristos, ei înţeleg Biblia fără Duhul Sfânt! (chipurile)! Ei sunt mai „raţionali” ca savanţi şi mai nebuni ca cei din lume! De fapt ei sunt tot în lume! Tot sub puterea Împărăţiei întunericului, doar o altă latură a întunericului domneşte peste ei: domniile şi stăpânirile rătăcirii religioase!!!

Ei niciodată nu au cunoscut pe Domnul, ei nu pot primi evanghelia adevărului ca să fie mântuiţi pentru că ei nu sunt din adevăr, inima lor îi duce în rătăcire!!! Ei vor o religie, o moralitate, dar una satanică, mai prejos de neprihnăirea Domnului Isus. Ei vor să trăiască în „îngăduinţă”, ei nu vor desăvârşirea, crucea, moartea, suferinţa, lepădarea, ei Îl urăsc pe Dumnezeul Cel viu!

Ei urâsc legea Lui! Ei îşi întocmesc căile după cum le place! Ei sunt oameni carnali neavând Duhul, şi despre ei a prorocit al şaptelea de la Adam că Domnul va veni şi mijlocul zecilor de mii de îngeri ai lui ca să îi piardă pe aceşti nelegiuiţi, neevlavioşi, străpunşi cu fierul roşu în însuşi conştinţa lor.

Ei totdeuna se rătăcesc de la căile lui Dumnezeu. Lor nu le place să împlinească aşa cum este scris, şi au făcut o „teologie” a „harului” prin care să trăiască aşa cum le palec lor dar nu în adevăr!