Fariseii, liderii religioşi, cărturarii, care zilnic studiau legea, lor Domnul le spune: „Nu cunoaşteţi Scripturile”!!! De ce le-a zis Domnul aceste cuvinte?

Pentru că ei nu citeau Scripturile cu o inimă curată, ei nu-şi iubeau semenii, prin urmare nu-L iubeau nici pe Dumnezeu. Ei erau motivaţi de mândrie, superioritate, ei nu erau sinceri nici cu ei, nici cu Dumnezeu.

Orice om care citeşte Scripturile dar nu are inima curată, Vrăşmaşul se foloseşte de aceea cunoştină spre mândrie religioasă, faimă, superioritate, aroganţă, o fomă de evlavie, etc.

Mulţi în zilele noastre citesc Scripturile şi le răstălmăcesc căci inima lor nu este dreaptă în faţa lui Dumnezeu!

Religiile din care fac parte, sectele şi grupările, le dau nişte ochelari prin care să le citească, astfel ei niciodată nu ajung la cunoştinţa adevărului ca să fie mântuiţi! (comp. cu 1Timotei 2:4). Ei totdeauna învaţă, dar nu ajung niciodată la cunoştinţa adevărului ca să fie mântuiţi şi luminaţi prin Duhul Adevărului, pentru că inima lor îi duce în rătăcire, lor le place să audă o altă evanghelie, una ecumenică, tolerantă, fără cruce, fără moarte, fără lepădare, fără sacrificii, una penticostală, baptistă, etc. dar nu biblică!

Care este diferenţa dintre Evanghelia adevărului şi ceea ce se propovăduieşte în grupurile religioase?

Evanghelia Adevărului nu diluează mesajul lui Isus, ea prezintă cerinţele lui Dumnezeu aşa cum sunt expuse în Sfintele Scripturi, pe când ceea ce se predică prin grupările religioase care îşi arogă pe nedrept numele de „biserică”, este un alt Isus, un alt duh, o altă evanghelie.

Pe ei nu i-a trimis nimeni să predice, ei niciodată nu au avut Duhul lui Cristos ca să poată predica prin Duhul Sfânt, ei din start au primit un duh al rătăcirii, cu un Isus fals, o altă evanghelie, un alt sfeşnic, dat de satan, nu de Cristos! Lucrarea lor de la început pînă la sfârşit este RĂTĂCIRE!!!

Ei nu sunt din aceia care au început în Duhul şi au sfârşit în fire, NU! Ei de la început de la înfinţarea acestor culte, asociaţii, secte, grupări, cum vrei să le numeşti, nu au primit pe Dumnezeul Bibliei, ei Îl urâsc pe Dumnezeu şi au construit un viţel pe care L-au prezentat ca „Dumnezeu”, care le pretinde mai puţin ca Iehova!!!

Ei au construit o altă casă „mare”, din lemn trestie şi fân, şi nu pe temelia: Cristos, ci pe oa lată temelie, pe Isus plăsmuit de mintea lor bolnavă, strictă de mândria teologilor lor, stricaţi la minte, având boala cercetărilor fără rost, cuvântul lor roade ca o cangrenă, iar sfârşitul lor va fi după faptele lor.

Pionierii care au înfiinţat grupările acestea religioase, nu L-au avut pe Dumnezeul Bibliei, ei au avut mintea întunecată, nu L-au cunoscut pe Cristosul Bibliei, nu au avut pe Duhul Sfânt, şi vrăşmaşul le-a trimis o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru că ei niciodată nu au cunoscut adevărul pentru că nu sunt din adevăr. Oile lui Isus aud glasul Lui şi nu se duc după străini, toţi aceştia care merg cu mulţimea după străini, nu sunt din oile lui Isus!!!

Toţi oamenii care au intrat într-un cult care nu este decât o lucrare drăcească, nu divină, au primit o altă evanghelie şi sunt antatema (Galateni 1:6-8), despărţiţi de Cristos, ei merg pe calea largă pe care „mulţi” o calcă spre ruină.

Toate aceste nume atestă că ei sunt pe calea rătăcirii, nu găsim în Biblie aceste nume pe care cultele le au!

 

Oamenii, dacă ar cunoaşte Scripturile nu s-ar unii cu aceşti liderii, trădători ai împărăţiei lui Dumnezeu, care întăresc braţul celui rău, care sunt păstori plătiţi, oameni tari la cerbice, care totdeauna se împotrivesc Duhului Sfânt, şi care nu vor şi nici nu pot să asculte de adevăr căci ei nu sunt din adevăr, toţi care sunt din adevăr nu pot fi cumpăraţi, manipulaţi, ei vor ieşi afară din tabere la ocara lui Cristos, vrând să fie una doar cu El, nu cu fariseii moderni care spun că predică evanghelia dar care nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!!!