În crezul primilor creştini găsim scris: Este...un singur Duh (Efeseni 4:4). Despre El se vorbeşte în Biblie de la început din Geneza 1:2 până la sfârşit în Apocalipsa 22:17, El este un alt Duh decât: Dumnezeu care este duh (Ioan 4:24) şi decât Isus care este duh (1Corinteni 15:45; 2Corinteni 3:17), pe El, Îl găsim împreună cu Tatăl şi Fiul în închinare (Efeseni 2:18; Efeseni 6:18), ca mijlocitor (Romani 8:26-27), în salutul de închieiere al celei de-a doua epistole către corinteni (2Corinteni 13:14), creştinii acţionau prin puterea Lui (Romani 15:13,Romani 15:19).

 

El este mână a lui Dumnezeu după cum şi Isus este braţul lui Dumnezeu (Isaia 51:5; Isaia 52:10), El este „al lui Dumnezeu” (Efeseni 4:30), după cum şi Fiul este „al lui Dumnezeu” (1Corinteni 3:23).

 

Toţi care mărturisesc că Duhul nu este un Duh distinct de Tatăl şi Fiul, şi diferit de ei ca poziţie, nu cred în ce afirmă Biblia şi nu pot fi mântuiţi, căci prin Duhul se primeşte mântuirea (1Petru 1:1-3).

 

Biblia afirmă clar:

 

Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. - Efeseni 4:4-6
 

Prin urmare, cine mărturiseşte pe Isus ca Domn şi pe Dumnezeu ca Tată, dar nu mărturiseşte pe Cel care este „un singur Duh”, nu poate avea credinţa mântuitoare, căci nu există decât „o singură credinţă”, care crede în tot ceea ce Biblia afirmă, nelăsând la o parte doctrina despre Duhul Sfânt. Nici răstălmăcind-o prin voia minţi unor oameni necircumcişi, fireşti, neavând Duhul, care nu au cum să se închine la Dumnezeu, căci ‘noi ne închinăm prin Duhul Sfânt’ (Filipeni 33), dar cei care nu acceptă adevărul sunt: aceia care produc dezbinări, sunt lumeşti şi nu au Duhul însă toţi care acceptă întregul crez creştin să se zidească ‘pe credinţa aceasta prea sfântă să se roage prin Duhul Sfânt’Iuda 1:19-20.