Tot astfel, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească, ci prin învăţături de la Duhul, întrebuinţând lucrurile duhovniceşti pentru cei duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. - 1Corinteni 2:11-15 NTR.Cine poate înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, manifestările Duhului, viaţa Domnului Isus, jertfa Lui, taina trupului lui Cristos, mântuirea, etc. Decât cel ce are Duhul lui Cristos!
Pentru omul firesc ele sunt o nebunie, după cum este scris: Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu!
Ca să le înţelegem avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne ilumineze, şi ca apoi să le transmitem aceste informaţii altora nu prin înţelepciunea firească, ci prin înţelepciunea duhovnicească, ca cuvintele ce le spunem să fie cu adevărat „duh şi viaţă”! (Ioan 6:63)
Mulţi oameni încearcă să înţeleagă Biblia doar cu mintea, şi să o împlinească prin putere proprie, prin puterea voinţei, dar ea trebuie înţeleasă cu duhul, ea este o carte inspirată prin Duhul Sfânt pentru duhurile sau inimile oamenilor şi trebuie împlinită prin puterea Duhului Sfânt.
Iubite cititor, ai primit tu Duhul Sfânt? Umbli în Duhul? Dacă nu, tu vei trunchia Biblia şi lucrările lui Dumnezeu, le vei interpreta după bunul plac, ceea ce este moarte (Romani 8:5,Romani 8:6), numai aşa nu vom strica Cuvântul lui Dumnezeu şi nu vom umbla cu viclenie (2Corinteni 4:2), dacă Cuvântul înţeles de noi este interpretat de Duhul Sfânt (2Petru 1:20-21), vestit prin Duhul (1Petru 1:12), căci Cuvântul lui Dumnezeu este „sabia Duhului”, nu 'sabia minţii mele' (Efeseni 6:17), şi trăit prin Duhul, nu prin fire! (Galateni 5:25).