Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe urmele Lui. „El nu a săvârşit nici un păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.” Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a ameninţat, ci S-a încredinţat Celui Ce judecă drept - 1Petru 2:21-23

„Nu se va certa, nu va striga şi nimeni nu-I va auzi glasul pe drumuri” - Matei 12:9


Atunci când suntem pe deplin umili, nu ne vom mai răzvrăti contra lui Dumnezeu, nu vom murmura de tratamentul ce ni se aplică, vom avea doar mulţumire pentru „toate” (1Tesaloniceni 5:18). De ce? Pentru că „toate” lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:29). Vom vedea în toate voia lui Dumnezeu cea bună plăcută şi desăvârşită. Atunci vom fi călăuziţi în toate după voia Lui, Îl vom recunoaşte în toate căile (Proverbe 3:5,Proverbe 3:6) şi El va lucra toate spre buna plăcere a voii Sale!
Umilinţa totală duce la răbdare, aşteptare, a nu o lua înainte, şi acel om va vedea în toate un scop ştiut de Dumnezeu mai dinainte, va vedea în eşec, greşală, o lampă de lansare spre neprihănire, că nimic nu este întâmplător şi „toate lucrurile”, fie bune sau rele, duc la desăvârşirea noastră ca să fim ca şi Cristos care atunci cînd a fost batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, cînd era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. Şi atunci şi noi vom face ce a spus Petru: „Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Creator, făcând în continuare binele!” - 1Petru 4:19.