"Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni" - Matei 5:13

 

 
Creştinii sunt sarea pământului, atunci când ei îşi pierd puterea de a săra, de a salva, de a păstra spre mântuire sufletele, ajunge să fie lepădată. Domnul Isus ne ţine în viaţa aceasta, cât timp avem puterea de a săra, dacă ne pierdem puterea de a săra, nu mai are rost să ne ţină pe acest pământ.

 

În Marcu 9:50, Domnul ne încurajează: Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.“

 

A avea sare în noi înşine, înseamnă a avea capacitatea de a zidi spiritual, de a da har, de a încuraja spiritual.

 

Sarea dă gust mâncării (Iov 6:6), sarea are capacitatea de a împiedica stricăciunea, sarea topeşte gheaţa, sarea vindecă (2Regi 2:19-22). În mod similar, noi trebuie să avem puterea de a zidi spiritual, de a da o direcţie clară, să avem capacitatea de a vindeca rănile fraţilor şi de a topi gheaţa din inimile lor. Jertfele din vechiul legământ trebuiau sărate, tot aşa orice lucrare spirituală trebuie să de-a har, să de-a viaţă, să contribuie la edificare spirituală, lucrarea Domnului nu trebuie făcută cu nebăgare de seamă (Ieremia 48:10), ci în dragoste spre a conduce la viaţă!