şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre” - Efeseni 4:24.

nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită”- Romani 12:2.


Nu este suficient să iubim cu inima, emoţional, ci porunca cea dintâi ne învaţă să iubim cu toată mintea nu doar cu tot sufletul şi cu toată inima!
Cum pot iubi cu mintea?
Făcând-o să gândească ca şi Domnul Isus! Eu trebuie să am mintea lui Cristos şi atunci voi iubi cu toată mintea pe Dumnezeu, după cum şi El L-a iubit pe Tatăl Său!
Nu voi ajunge să am mintea lui Cristos dintr-o dată, nici convertirea sau botezul nu mă transformă automat într-un om matur la minte! Apostolul Pavel le scrie corintenilor care erau botezaţi de câţi-va ani: „Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni mari”.
A face ca mintea noastră să aibă o gândire matură, spirituală, ca şi a lui Cristos este o luptă ce ţine toată viaţa noastră.
Apostolul Pavel le porunceşte creştinilor să-şi înnoiească mintea, este un proces conştient pe de o parte să ne dezbrăcăm de o gândire firească, şi să ne umplem cu gânduri spirituale după voia lui Dumnezeu. Dar nu voia lui Dumnezeu îngăduită, ci după „voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită”!
Noi trerbuie să ajungem desăvârşiţi în gândire, ca şi Cristos şi aceasta se face prin transformarea zilnică, prin înnoire, tot timpul vom ajusta gândirea noastră la gândirea lui Isus.
Modul nostru de gândire este duhul minţii, acest duh trebuie înnoit, adică resetat, reglat după gândirea Domnului şi aceasta se obţine prin călăuzirea Duhului, numai Duhul Sfânt poate înnoi duhul minţii şi-l poate face după voia lui Dumnezeu. Împreună cu Duhul trebuie să conlucrăm şi noi spre transformarea minţii noastre ca să ajungem să-l iubim pe Dumnezeu cu toată mintea. Şi Îl vom iubi pe Dumnezeu cu toată mintea când mintea noastră va fi supusă în întregime lui Cristos.