Împreună cu El mergeau mulţimi mari de oameni. El S-a întors şi le-a zis: „Dacă vine cineva la Mine şi nu-şi urăşte tatăl, mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu”

- Luca 14:25-27 NTR.


Soţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Şi-a iubit Cristos Biserica!” - Efeseni 5:25 NTR.

Copiilor, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, pentru că aşa este drept! „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!” - Efeseni 6:1 NTR.


Dragostea iubeşte ceva şi urăşte altceva!
Dragostea Îl iubeşte pe Domnul Dumnezeu şi urăşte: tatăl, mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, ba chiar însăşi viaţa sa. Atunci când este în conflict dragostea de Dumnezeu cu dragostea de oameni, totdeauna să alegem: dragostea de Dumnezeu. Oamenii, chiar cei din familia noastră, ne pot cere să renunţăm la Dumnezeu, sau să Îl iubim mai puţin decât merită, neascultând de ei, aşa dovedim că îi urâm, adică urâm modul de gândire străin de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Urâm un mod de a trăi fără Dumnezeu, nu urâm persoanele în sine, care sunt făcute după chipul lui Dumnezeu!
Un soţ are porunca să-şi iubească soţia, dar dacă ea stă în calea urmării lui Cristos, ea se face urătă în faţa lui Dumnezeu, iar fapta ei este urâtă de soţ. El nu se poate uni cu ea în gândire, el va urî acel duh care o inspiră pe soţia sa să-l despartă pe el de Cristos!
Dacă cineva din familie, indiferent cine, devine o piedică în calea uceniciei faţă de Cristos, cu toată dragostea faţă de aceea persoană, ucenicul lui Cristos trebuie să-l urască, adică să urască felul lui de a fi: păgân, să nu aprobe, un astfel de mod de viaţă.
Cei necredincioşi din familie, vor vedea în asta, ca fiind o ură faţă de ei, o vor lua personal, dar creştinul urăşte personalitatea rea, nu sufletul omului creat de Dumnezeu. El nu poate iubi: nelegiuirea, necredinţa, neascultarea faţă de Cristos. A iubi viaţa însemnă a urî lucrurile ce duc la moarte: fumatul, drogurile, avortul, etc.
A iubi semeni, însemnă a urî lucrurile din viaţa lor care îi despart de fericire, de Dumnezeu, de împărăţia lui Isus. A iubi legea lui Dumnezeu, înseamnă a avea aversiune faţă de rău, a ţine la bine înseamnă a urî răul! După cum este scris: Dragostea să vă fie sinceră; urâţi răul, lipiţi-vă de bine!” - Romani 12:9 NTR.