după cum este scris: „Te-am rînduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care cheamă lucrurile cari nu sînt, ca şi cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămînţa ta.“ Şi, fiindcă n’a fost slab în credinţă, el nu s’a uitat la trupul său, care era îmbătrînit, – avea aproape o sută de ani, – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s’a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească”Romani 4:17-21

 

La Dumnezeu este suficientă o sămânţă, un om, ca apoi prin el să umple pământul. Lui Avraam, Dumnezeu i-a spus: „Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.“ Şi i-a zis: „Aşa va fi sămînţa ta“.
Prin profetul Isaia, El spune: Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.“Isaia 60:22.
Avraam era aproape mort, nu putea concepe fii, şi totuşi dintr-un singur om – şi acesta aproape mort – s-au născut urmaşi atât de numeroşi ca stelele de pe cer şi fără număr ca nisipul de pe ţărmul mării” (Evrei 11:12)!

 

Poate şi tu iubite cititor te simţi mort, simţi că în viaţa ta, nu ai adus roadă, nu ai făcut ucenici, sau ucenicii făcuţi de tine nu au rămas lângă Domnul.  Uitându-te la tine, la puterea ta, la resursele tale, îţi dai seama că nu poţi să ridici cortul căzut a lui David, oricât te-ai sili! Simţi că ai ajuns cu credinţa şi răbdarea la capăt, simţi că nu va mai fi nimic, te-ai luptat şi tu toată noaptea ca ucenicii să prinzi peşte şi n-ai prins nimic! De ce? Poate tu nu ai fost un ucenic al Domnului aşa cum trebuia!? Domnul nu va încredinţa sufletele oamenilor, oamenilor imaturi care le vor ruina spiritual, sau care nu îi va putea duce la desăvârşire, la Capul, ca şi ei să fie asemenea Lui!
Dar dacă ai învăţat din eşec, dacă te-ai schimbat, dacă încetezi să mai priveşti la tine, la circumstanţe, la oameni, la piedici, la nereuşite şi începi să priveşti în sus, şi începi să aştepţi totdeauna totul de la Domnul, atunci El îţi va spune: aruncă mreaja în partea dreaptă a corabiei şi năvoadele tale vor fi pline de roade şi o roadă de calitate care va rămâne în veşnicie, care nu va arde!

 

Este timpul să nădăjduieşti împotriva oricărei nădejdi, să speri imposibilul cu alte cuvinte, să crezi că Dumnezeu chemă cele ce nu sunt ca şi cum ar fi, pentru El nu există lucrări moarte, pentru El toate sunt vii, acolo unde nouă ni se pare că nu mai e nimic, pentru El e abundenţă. Când credeai că s-a terminat lucrarea, viaţa, totul, atunci ea renaşte cu mai multă viaţă!

El îşi va împlini planurile Lui cu copiii Săi, pentru El eşecul e reuşită, falimentul este o trambulină spre un progres mai bun, pentru El moartea e viaţă, pustiul e paradis, El porunceşte şi i-a fiinţă! Cine I se poate împotrivi !!! Cine Îi poate spune “Ce faci”? Cine Îl poate împiedica să binecuvânteze atunci când vrea El lucrul acesta?