Cum să iubesc? Vreau să iubesc dar nu pot.
Există câteva motive prin care dragostea este blocată, după cum urmează:
  • iubesc altceva
  • doresc neapărat acum şi aici dreptatea
  • îi dispreţuiesc pe oameni
  • am fost rănit şi stau la distanţă

Iubesc altceva: atunci când nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu iubesc nici pe copiii Lui, nici creatura mâinii Lui: omul. Din naştere mă nasc egoist, cu o doză de iubire de sine, mai mare decât ar trebui în mod normal, iar această iubire de sine creşte pe măsură ce înaintăm în viaţă fără Cristos. O cerinţă ca să devenim ucenici ai lui, este să ne lepădăm de sine, numai aşa Îl putem urma şi putem împlini porunca: „iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuşi”. Atunci când mă iubesc pe mine mult, nu pot iubi pe alţii cum trebuie! Doar dacă mă leapăd de iubirea de sine, de alte iubiri faţă de lume, faţă de dumnezei străini, Îl pot iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Iubirea de sine este rădăcina tuturor iubirilor greşite, iubim plăcerile lumii pentru că ne iubim pe noi şi căutăm să fim împliniţi.

Doresc neapărat acum şi aici dreptatea: dragostea are răbdare, dă timp de pocăinţă, de îndreptare. Mulţi cred că sunt drepţi, că iubesc dreptatea, cerând ca acum şi aici, cei ce au greşit să fie jertfiţi, însă această dorinţă vine din iubire de sine, spre a fi împliniţi. Iacov şi Ioan au cerut să cadă foc din cer peste sate ale samaritenilor care nu L-au primit pe Isus, Domnul le spune: Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!” (Luca 9:55). Ei au fost numiţi: „fiii tunetului” (Marcu 3:17) pentru personalitatea lor fulgerătoare! Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă nu doar cu scopul de a face dreptate, justiţie, echitate, ci şi cu scopul de a salva, de aceea Dumnezeu îşi amână uneori judecăţile, ca omul să aibă timp să se îndrepte, să devină drept şi să nu mai fie pedepsit.
Dreptatea lui Dumnezeu nu este manifestată despărţit de dragostea Lui!
Oamenii care doresc să se facă acum şi aici dreptate sunt mândri, ei cred că sunt total nevinovaţi, dacă s-ar face aici şi acum dreptate atunci nici ei nu ar scăpa nepedepsiţi, de aceea mai bine este să fi răbdător decât mândru (comp. Cu Ecleziast 7:8). Iar cine este răbdător are dragoste, căci dragostea este îndelung răbdătoare.

Îi dispreţuiesc pe oameni: orice om care se consideră superior celorlalţi nu are dragoste, el nu-i poate iubi, nu are răbdare cu ei, nu le poate acoperi slăbiciunile, nu poate suferi toate!
Numai atunci când în ochii noştri şi în inima noastră, oamenii vor avea valoarea lor dată de Tatăl ceresc, fiind făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, numai atunci când îi vom privi mai presus de noi înşine, îi vom preţui şi îi vom iubi. Numai considerându-i valoroşi, îi vom iubi aşa cum trebuie.

Am fost rănit şi stau la distanţă: faptul că în trecut am fost răniţi de oameni, sau am fost dezamăgiţi în aşteptările noastre de la Dumnezeu, am fost decepţionaţi de religie, ne poate face să nu mai iubim, să ne retragem în cochilia noastră, care este iubirea de sine. Rănile inimii nu se vindecă prin iubirea de sine, nici prin renunţarea la Dumnezeu, la Capul Cristos în favoarea raţiunii noastre şi a controlului strict al raţiunii prin care să nu mai fim surprinşi, expuşi, răniţi. Nu iubirea se sacrifică, cu cât suntem răniţi cu atât trebuie să iubim mai mult, numai aşa rana se vindecă. Numai dăruind vom primi, cu măsura cu care dăm dragoste, cu măsura aceea primim, ba chiar ni se toarnă o măsură clătinată, îndesată şi care dă pe deasupra!
Frica, durerea sufletească, a sta la distanţă, a ne auto-compătimi lingându-ne rănile, vine din iubirea de sine, şi niciodată ea nu va vindeca, ci va lărgi durerea, ne va concentra şi mai mult asupra propriei persoane şi asupra rănilor. Numai iubirea curată, numai iubirea dispusă să sufere, să se jertfească pe sine însuşi, să plătească preţul fiinţei sale, poate birui şi vindeca.
Iubite cititor, analizează-te, care sunt piedicile în calea iubirii şi dă-le la o parte prin dragoste, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată puterea ta şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi, numai aşa vei fi fericit!