întrucât „Să nu comiţi adulter”; „Să nu ucizi”; „Să nu furi”; „Să nu pofteşti”, şi orice altă poruncă, sunt cuprinse în această afirmaţie: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi!” Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea Legii - Romani 13:9-10.Dacă tu iubeşti, tu ai împlinit legea lui Dumnezeu! Atunci când iubeşti vei împlini poruncile lui Dumnezeu în mod natural prin natura nouă primită prin Duhul Sfânt, dragostea te va călăuzi cum să faci binele cum să onorezi pe Dumnezeu, cum să faci lucrarea Lui, te va ajuta cum să slujeşti oamenii, cum să cauţi binele lor. Cu cât vei împlini poruncile, cu cât vei iubi mai mult, cu cât vei iubi mai mult, cu atât vei împlini legea lui Dumnezeu mai bine! Este o lucrare circulară.