"Când grâul este copt, pune imediat secera în el, pentru că a sosit secerişul.” - Marcu 4:29 NTR

 

 

 

 
 
"Sămânţa căzută între spini sunt cei care aud Cuvântul, dar, în timp ce îşi văd de drum, sunt sufocaţi de îngrijorările, bogăţiile şi plăcerile vieţii şi nu aduc rod copt". - Luca 8:14 NTR

 


 

Mulţi oameni din diferite religii încearcă să facă ucenici, chiar şi fariseii făceau ucenici, despre ei Domnul a spus: Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi înconjuraţi marea şi pămîntul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteţi voi înşivă” (Biblia Cornilescu).

 

Atunci când ucenicul urmează oameni, tradiţii, doctrine omeneşti, în timp el va deveni tot mai viclean, ipocrit, mai abil a se strecura printre regulile stabilite în comunitatea religioasă din care face parte. El îşi închipuie că împlineşte legea lui Dumnezeu, dar el de fapt urmează tradiţii. El poate deveni foarte riguros în a păzi anumite reguli, dar şi poate găsi subterfugii de a scăpa de anumite cerinţe ale Cuvântului divin, aşa cum au făcut fariseii care declarau că averea lor este „corban” dăruită lui Dumnezeu (chiar dacă nu era încă dată la templu, ci doar peste câţiva ani) pentru a găsi o scuză în a nu-şi ajuta părinţii care aveau nevoie de ajutor material!

 

Totdeauna, un ucenic care urmează o religie, care urmează dogme, nu o persoană vie, pe Cristos, va călca Cuvântul lui Dumnezeu de dragul unei tradiţii sau obicei omenesc, sau va găsi scuze ca să nu împlinească legea divină!

 

Astfel, situaţia reală este că misionarii catolici fac ucenici catolici, cei protestanţi produc ucenici protestanţi, etc. Cine însă produce ucenici pentru Domnul Isus? Care să Îl urmeze pe Domnul Isus ca un Cap şi Învăţător viu!?

 

Mulţi se amăgesc că ei fac ucenici pentru Domnul, care să fie a Domnului, dar îi fac dependenţi de ei, cultul lor, doctrina lor, liderii sau profeţii lor, ei nu Îi fac dependenţi de Domnul! Ei nu-i încurajează pe ucenici ca singuri să aibă o relaţie cu Tatăl şi Fiul prin Duhul Sfânt, care să-i ducă la a auzi glasul Păstorului, la lucrarea de călăuzire a Duhului în înţelegerea Scripturii, ca ei personal să fie învăţaţi prin Duhul, de singurul Învăţător: Isus, aşa cum ar fi normal dacă sunt ucenicii Lui!

 

Alţii încearcă să facă ucenici, însă nu reuşesc, ei înşişi nefiind maturi spirituali, curăţaţi de păcat, doctrine false, mentalităţi greşite, ei nu au ajuns să fie desăvârşiţi în Cristos, maturi spirituali, ei sunt copii spirituali, duşi încoacea şi încolo de orice vânt de învăţătură prin şiretenia oamenilor, sau ei nu au ajuns desăvârşiţi în dragoste, în răbdare, maturi, oameni spirituali. Ştim că doar un bob de grâu copt poate să producă un fir de grâu şi la vremea secerişului, alte boabe în spic, dar el trebuie să moară mai întâi faţă de el însuşi, ca să producă roade (comp. cu Ioan 12:24).

 

Numai creştinii „copţi”, care nu mai trăiesc pentru ei înşişi, ci Cristos trăieşte în ei, pot produce roade de calitate, adică ucenici ai Domnului Isus, şi nu ucenicii care au titlul de „ucenici ai Domnului”, dar ei în realitate urmează oameni. Numai un ucenic al Domnului cu adevărat, poate face ucenici pentru Isus Cristos! Şi cum este un ucenic adevărat: Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi:– Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!” (Matei 16:24 NTR).