“O altă parte a căzut în pămînt bun, şi a dat roadă: 
un grăunte a dat o sută, altul şaizeci, 
şi altul treizeci”- Matei 13:8.


Ce este roada pe care o produce sămânţa bună căzută în pământul bun?
Unii spun că este roada Duhului din Galateni 5:22,Galateni 5:23, alţii că sunt ucenicii pe care îi faci pentru Domnul, dar ce este roada în realitate?
Conform tălmăcirii date de Domnul Isus, sămânţa semănată de semănător este: Cuvîntul privitor la Împărăţie”, astfel acel Cuvânt trebuie să producă roadă în creştin. Astfel tot ce face creştinul ca urmare a ascultării de Cuvânt, este roada bună, indiferent că este vorba de: dragoste, sau de neprihănire, de bucurie, iar ea duce în final şi la facerea de ucenici.

Însă când sămânţa bună dă roadă?
Atunci când se îndeplinesc următoarele condiţii:
  • Când sămânţa este de calitate, adică o Evanghelie, nediluată, nefalsificată.
  • Când pământul este afânat şi bun, adică o inimă curată.
  • Când condiţiile meteorologice sunt favorabile, adică când primeşte căldura dragostei şi ploi cu ape vii, lucrarea Duhului Sfânt.
     
Astfel în funcţie de cât de curaţi în inimă suntem, cât de sinceri, atâta aduce Cuvântul roadă în noi şi prin noi. El poate produce mai mult rod sau mai puţin, însă în toţi care aud Cuvântul şi îl înţeleg cu inima, acesta produce rod.