Dragostea şi adevărul merg mână în mână, una fără cealaltă nu se poate, nu există dragoste fără adevăr şi nici adevăr fără dragoste.
Dragostea fără adevăr înşeală, ea nu este dragoste, căci dragostea duce la salvare, iar salvarea se obţine prin Cuvântul adevărului, iar Cuvântul adevărului ne porunceşte să iubim pe Dumnezeu şi pe semenii noştrii.
Noi nu putem spune că iubim pe Dumnezeu dacă nu păzim poruncile Lui (1Ioan 5:3), iar nu putem spune că ne iubim semenii dacă nu le spunem adevărul. Dar nu le putem spune adevărul decât din dragoste (Efeseni 4:15,Efeseni 4:16), iar acel adevăr va duce la dragoste, la dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.

Care este adevărul pe care trebuie să-l cunoască un om ca să fie salvat:
Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El” - 1Ioan 3:23.

Ce este dragostea salvatoare:
Dragostea...nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr” - 1Corinteni 13:4-6.