Efeseni 4:4-6: „Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi”.

 

Crezul primilor creştini era sinetizat în 7 afirmaţii, după cum urmează:

 

1. „Este un singur trup”. Ce înseamnă aceasta? Că Domnul Isus Cristos, are o singură adunare pe pământ al cărei cap este. Iar zecile de organizaţii religioase care au ca fondatori oameni, preşedinţi de organizaţie oameni, nu sunt trupul Lui! Domnul Isus este salvatorul trupului, doar trupul are parte de naşterea din nou după Biblie, doar trupul are pe Isus cel biblic. Cultele, organizaţiile religioase, au o salvare falsă, un alt Isus, un alt Dumnezeu, aşa după cum se poate citi din mărturia lor de credinţă. Trupul lui Cristos are o singură inimă, un gând, ei sunt uniţi în spirit, ei Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată gândirea lor, ei nu spun ca unii care declară: „chiar dacă gruparea mea religioasă are unele greşeli, merg în continuare cu ea!” Nu, trupul lui Cristos nu este bazat pe un amestec de texte scripturale şi învăţături drăceşti!

2. „un singur Duh”. În lumea religioasă sunt multe duhuri, ele par a fi de la Cristos, dar în realitate sunt anti-criste! Ele învaţă despre un Cristos, dar nu despre Cristosul Bibliei, Cel născut din Tatăl la început (1Ioan 2:13-14; 1Ioan 5:18)! Aceste duhuri pervertesc evanghelia, şi le dau oamenilor o altă evanghelie, un Cuvânt răstălmăcit, care conţine multe îngăduinţe care nu sunt de la Domnul. Aceste duhuri numesc binele: rău şi răul: bine. Oricine le spune adevărul oamenilor purtaţi de aceste duhuri de învăţătură, sunt catalogaţi: „nebuni şi fanatici”!

3. „voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde”. În Cristos avem o singură nădejde, că dacă vom păstra până la capăt credinţa şi vom birui lumea, că dacă vom rămâne în Cristos, vom trăi cu El. Că dacă nu ne vom ruşina de Cuvântul lui, nici El nu se va ruşina de noi în faţa Tatălui! Mulţi mărturisesc că nădejdea lor este să fie în cer cu Cristos, ei mărturisesc că sunt mântuiţi DOAR prin har, dar uită că textul din Efeseni 2:8, spune şi prin credinţă”! Ei uită că Domnul spune că cei ce cred în El vor face lucrările Lui (Ioan 14:12).

4. „un Domn”. Primii creştini mărturiseau un Domn, pe Isus! Care Isus? Cel pe care Tatăl l-a sfinţit şi la trimis în lume (Ioan 10:34-36), Cel pe care Tatăl l-a făcut Domn şi Salvator (Fapte 5:31). Este Isus cel biblic tot unul cu cel religios? Nu creştinătatea afirmă că din veşnicie Isus este Domn, că este de-o fiinţă cu Tatăl, co-etern şi co-egal, că ei sunt un singur Domn, o fiinţă în trei persoane. Dar Biblia nu mărturiseşte aşa ceva!

5. „o credinţă”. Primii creştini aveau o credinţă! Care credinţă? Credinţa lăsată de Domnul Isus! Creştinătatea are o credinţă dar ea nu este credinţa sfinţilor dată odată pentru totdeauna de Isus prin sfinţii lui apostoli! Credinţa lor nu este într-un Dumnezeu: Tatăl, într-un Domn Isus Cristos, într-un Duh: Duhul Sfânt! Nu! Credinţa lor este într-un Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, într-un Domn: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi într-un duh: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt!

6. „un botez”. Botezul creştinătăţi în diverse moduri, fie prin scufundare, prin turnare, prin stropire, în numele Sfintei Treimi, în Numele lui Maria, în Numele unui Isus dar care este Tată, Fiu şi Duh Sfânt, este un botez fals! Un botez care te desparte de Cristosul Bibliei!

7. „un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi”. Iată cine era Dumnezeu pentru primii creştini: Cel care este „Tată al tuturor”, şi dacă este al tuturor este şi Tatăl Domnului Isus, şi Tatăl Duhului Sfânt, El este Tatăl duhurilor (Evrei 12:9).

Este Dumnezeul tău iubite cititor, Tatăl tuturor care nu este egal cu nimeni; ci doar El este „deasupra tuturor”!