Adunarea lui Dumnezeu este trupul lui Cristos, şi se diferenţiază de culte, asociaţii, organizaţii, fundaţii, pentru că ea este a lui Cristos! Cultele, asociaţiile, organizaţiile sunt ale unor oameni!

 

Adunarea este un organism viu, avându-L ca cap pe Isus Cristos. Cultele, asociaţiile, organizaţiile au un preşedinte, vicepreşedinte, secretar, etc.

 

Adunarea lui Cristos este veşnică, Cultele, asociaţiile, organizaţiile nu sunt veşnice, vor pieri împreună cu această lume, ele fac parte din lume, pierind o dată cu ea!

 

Adunarea lui Cristos este întemeiată de El (1Corinteni 3:11), în jurul Lui ca Domn şi Stăpân! El o conduce, El o păstoreşte, El o curăţă, El o hrăneşte.

 

Cultele, asociaţiile, organizaţiile sunt întemeiate de oameni, în jurul unui om, doctrină sau lucrare.

 

Acolo conduc oamenii, învaţă oamenii! Chiar dacă se folosesc de pasaje din Scriptură, ei mânuiesc Scriptura potrivit gândirii lor, a scopurilor lor, a înţelepciunii lor. Însă gândurile lor nu sunt gândurile lui Dumnezeu şi căile lor nu sunt căile lui Dumnezeu (Isaia 55:8)!

 

Clădirea lui Dumnezeu este una spirituală, invizibilă ochilor omeneşti, clădirile organizaţiilor religioase sunt materiale şi vizibile.

 

Casa lui Dumnezeu este construită pe Cristos, un Cristos viu care învaţă, vorbeşte, călăuzeşte, mângâie, sfătuieşte, vindecă, dă putere, mustră, iubeşte.

 

Cultele au un Cristos mort, un Cristos care acum 2000 de ani a învăţat, a vindecat, a mustrat, a mângâiat!

 

Cultele şi asociaţiile religioase ca să facă o lucrare au nevoie de aprobare de la Cezar, adunarea lui Dumnezeu are nevoie doar de aprobarea Domnului, ea nu este supusă Cezarului în ce priveşte lucrarea divină şi închinarea! Ea îi dă cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu.

 

Cultele dau Cezarului şi ce este al lui Dumnezeu!

 

Cultele, puterile religioase, sau folosit totdeauna de Cezar ca de un instrument de propăşire religioasă, atât material cât şi ca creştere numerică.

 

Adunarea lui Dumnezeu creşte prin mângâierea Duhului Sfânt, Dumnezeu face să crească după voia Lui, El îşi binecuvântează adunarea, în primul rand, cu orice binecuvântare spirituală în locurile cereşti!

 

Cultele, asociaţiile religioase, fundaţiile, etc. nu sunt răsadul Tatălui ceresc, de aceea vor fi smulse, ele nu sunt eterne, ele vor pieri împreună cu lumea aceasta. Tocmai aceasta indicând că ele nu sunt din Dumnezeu, că ele nu sunt poziţionate în locurile cereşti în Cristos; ci ele sunt din lume, sub domnia prinţului lumii, care se foloseşte de ele ca să-i amăgească pe oameni cu un Isus fals, un Dumnezeu fals, un duh fals, o evanghelie falsă, o biserică falsă.

 

Dacă pe unii oameni Satan nu-i poate amăgi cu păcate imorale, şi acei oameni sunt religioşi, având o înclinaţie religioasă, Satan îi amăgeşte cu religia falsă, cu o formă de evlavie, cu lucrarea de imitare a lucrării sfinte a Singului Dumnezeu adevărat.

 

Satan seamănă o sămânţă care seamănă cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este Cuvântul lui Dumnezeu cel autentic, ci ceva diferit. Satan se foloseşte de părţi din Cuvânt, amestecate cu păreri omeneşti, cu tradiţii, cu ceea ce au stabilit sinoadele, şi rezultatul: ZIZANIE (neghină)!!!

 

Această sămânţă religioasă, este otrăvitoare, amăgitoare, le dă oamenilor o mântuire falsă, o biserică falsă, o speranţă falsă!

 

Ei cred că sunt mântuiţi, că vor ajunge în cer, că Îl au pe Domnul în viaţa lor, dar de fapt cuvântul lor, învăţătura lor, purtarea lor, nu este Domnul Isus, ci altceva: o viaţă religioasă, o formă de evlavie, un creştinism gol lipsit de miez, lipsit de Cristos!

 

Da, ei au doctrine, dar nu cele biblice, ele vorbesc de Dumnezeu, dar nu de Sfântul Dumnezeu Iehova! Ele vorbesc de Cristos, dar nu de Stăpânul Isus Cristos care are ochii ca para focului! De Duhul Sfânt, dar nu de Duhul Sfânt a lui Dumnezeu care sfinţeşte şi te separă de tot ce este lumesc şi păcătos!

 

Ei vorbesc de botez, dar nu-l cunosc pe cel adevărat, pentru ei botezul este un simbol. Ei vorbesc de cina Domnului, dar ei i-au cina cu dracii, nu cu Domnul Isus care a murit şi a înviat a treia zi după Scripturi! 

 

Da ei cântă, dar nu Adevăratului Dumnezeu, chiar muzica lor este o urâciune! Cântările lor sunt ca şi cântările oamenilor beţi care le cântă la colţ de stradă, ca cântările oamenilor înfierbântaţi de rock.

 

Ei postesc dar nu cum cere ziua aceea!

 

Ei fac dărnicie, ca apoi să se laude!

 

Ei se roagă, dar inima lor este departe de Dumnezeu, ei Îl urăsc pe Dumnezeu că le cere atâtea lucruri prin Biblie!

 

Ei spun că predică evanghelia, dar evanghelia lor este o altă evanghelie, oamenii care se convertesc la evanghelia lor, devin de două ori mai îndrăciţi ca şi ei, mai vicleni, mai neascultători, mai făţarnici.

 

Ei spun că se sfinţesc dar în inima lor este păcatul, pe fruntea lor este păcatul scris cu fier roşu, inimile lor sunt corupte, conştinţa lor este tocită, credinţa lor este o prefăcătorie!

 

Ei spun că fac “studiu biblic”, că învaţă Cuvântul, dar ei niciodată nu ajung la Cuvântul despre desăvârşire, ei totdeuna se rătăcesc de la căile lui Dumnezeu cu Biblia în mână! Inima lor îi rătăceşte, inima lor nu este la Domnul, ci la religia lor, la dogmele lor, la teoriile lor, ei totdeauna învaţă şi nicipodată nu ajung la cunoştinţa deplină a adevărului. Pentru că ei citesc cu ochelarii puşi de Satan prin Cultul lor…şi chiar dacă descoperă că ceva nu este în regulă în gruparea lor ereligioasă, merg înainte, dovedindu-se că sunt călcători de Cuvânt, făţarnici, oameni sufleteşti neavând Duhul, care nu sunt din adevăr.

 

Ei cu gura mărturisesc, dar cu fapta tăgăduuiesc, în loc să fie cei dintâi în fapte bune aşa cum învaţă Cuvântul, ei se bizuie pe mântuirea prin har, dar un har care nu lucrează fapte bune!!!

 

Ei cred că sunt mântuiţi, deoarece o dată au ridicat o mână, sau au făcut o rugăciune de predare la Hristos, pentru că au fost conduşi într-o rugăciune de “pocăinţă” (conduşi de oameni nu de Duhul Sfânt), dar această “mântuire” nu o găsim pe paginile Scripturii!

 

Ei nu sunt botezaţi în Cristos, ci într-un cult!

 

Ei nu mărturisesc pe Cristosul Bibliei născut în început din Tatăl, a Lui să fie Gloria în etern. AMIN.

 

Ei mărturisesc crezul unor oameni, stabilit de oameni, dar ei niciodată nu s-au întâlnit cu lumina cea adevărată! Ei mărturisesc că sunt păcătoşi, pentru că aşa au fost învăţaţi de oameni, dar nu prin învăţarea şi convingerea lucrată de Duhul Sfânt.

 

Ei spun “pace” când nu este pace!

 

Sărbătorile lor sunt o urâciune în faţa Creatorului, Dumnezeu nu poate suporta nelegiuirea amestecată cu câteva versete biblice şi ţinute la date păgâne.

 

Ei spun că cresc la număr, dar creşterea lor este ca aluatul ce dospeşte sub influenţa drojdiei.

 

Ei spun că sunt binecuvântaţi de Dumnezeu, ca au clădiri de biserică, bani de misiune, aurul şi argintul lor să piară împreună cu ei, căci şi-au pus nădejdea în lucruri pieritoare!

Iubite cititor nu te lăsa amăgit de grupuri religioase ce pretind că sunt adunarea lui Dumnezeu!