Luca 12:54-59, SCC: “Dar El le zicea şi mulţimilor: când aveţi să vedeţi un nor ridicându-se de la apus, îndată ziceţi: vine ploaie! Şi aşa se face. Iar când vedeţi suflând de la miazăzi, ziceţi: va fi arşiţă! Şi se face. Făţarnici! Faţa pământului şi a cerului ştiţi examina, dar timpul acesta, cum de nu ştiţi examina? Dar de ce nu judecaţi şi din sinea voastră ce este drept?  

Iar când mergi cu pârâşul tău la conducător, dă-ţi silinţă pe drum să te eliberezi de el; ca nu cumva să te târască la judecător, şi judecătorul te va preda gardianului, şi gardianul, te va arunca în închisoare.  Eu îţi zic: nicidecum nu ai să ieşi de acolo, până ai să plăteşti şi ultimul lepton”.

 

Oamenii cunosc anumite fenomene și pe baza lor stabilesc anumite lucrări care vor urma, astfel poporul Israel știa că atunci când un nor se ridică de la apus, vine ploaia, iar când suflă de la miazăzi vine arșița, însă ei erau fățarnici căci fața cerului și a pământului o puteau examina însă timpul în care trăiau nu îl puteau examina. Iesus îi întreabă: “dar timpul acesta, cum de nu ştiţi examina?” Ei nu știau în ce timp se află, cât de aproape era judecata de ei, de aceea Iesus le spune: “Dar de ce nu judecaţi şi din sinea voastră ce este drept?” Legea lui Dumnezeu ne învață ceea ce este drept, însă chiar și rațiunea ne învață dacă judecăm în noi înșine, însă oamenii nu ascultă de Biblie, dar nici de rațiune, și astfel îi așteaptă judecata veșnică, unde vor chinui în foc și în sulf pentru totdeauna.

Ce învățăm noi cei din adevăr, să folosim tot pentru a practica dreptatea și a-L onora astfel pe Creatorul nostru.

Un alt sfat pe care la dat Învățătorul Iesus a fost: “Iar când mergi cu pârâşul tău la conducător, dă-ţi silinţă pe drum să te eliberezi de el; ca nu cumva să te târască la judecător, şi judecătorul te va preda gardianului, şi gardianul, te va arunca în închisoare.  Eu îţi zic: nicidecum nu ai să ieşi de acolo, până ai să plăteşti şi ultimul lepton”.

Învățăm de aici că trebuie să ne împăcăm cât mai repede față de cei de care am greșit.

Un evreu dacă nu se împăca ajungea în fața judecătorului și judecătorul îl preda gardianului și îl arunca în închisoare și nicidecum nu ieșea din închisoare până nu plătea ultimul lepton (o monedă de slabă valoare, 128 de leptoni câștigau un evreu într-o zi de muncă – un dinar).

La fel când ajung sufletele la judecată și sunt vinovate nu vor fi eliberate din lacul de foc (Apocalipsa 21:8), până nu plătesc toată datoria, iar cum doar Christos a putut-o plăti, nimeni nu o poate plăti (Psalmi 49:7-9; Marcu 10:45; 1 Timotei 2:5-6), de acolo nu vor ieși niciodată, de aceea să ne împăcăm cu Dumnezeu prin Christos acum pe pământ.