Luca 11:33-36, SCC: “Nici unu, aprinzând o lampă, nu o pune în ascuns, nici sub baniţă, ci pe lampadar; pentru ca cei intrând, să vadă lumina. Lampa corpului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, întreg corpul tău este luminat; dar când este rău, şi corpul tău este întunecat. Deci priveşte; lumina cea din tine, nu este întuneric? Deci dacă corpul tău întreg, este luminat, neavând vreo parte întunecată, va fi în întregime luminat; ca şi când lampa te luminează cu strălucirea ei”.

 

Așa cum pe pământ nimeni nu aprinde o lampă ca să ascundă lumina ei, ci o lasă să lumineze, așa și noi creștinii trebuie să avem un ochi curat, fără a iubi arginți, faima, lumea și atunci tot corpul va fi luminat, și apoi vom lumina pe alții.

Dar dacă ochiul unui om este rău atunci corpul și calea acestui om va fi întunecată, deci trebuie să ne analizăm dacă avem vreo parte întunecată în noi și să ne curățim ochiul!

Dar dacă corpul este luminat prin ochi, el va fi în întregime luminat ca și atunci când lampa te luminează cu strălucirea ei.

În concluzie, să ne curățim ochii spirituali, să ne analizăm, și să lăsăm ca lumina noastră să strălucească și pentru alții, după cum este scris: “având purtarea voastră bună între naţiuni; pentru ca, în ceea ce vorbesc împotriva voastră ca de nişte răufăcători; din faptele voastre bune privite de ele, să glorifice pe Dumnezeu într-o zi a cercetării” (1 Petru 2:12, SCC).