Ce implică a-L urma pe Iesus

 

Luca 9:23-27, SCC: “El a zis însă către toţi: dacă cineva vrea să vină înapoia Mea, să se lepede pe sine, şi să ia crucea lui zilnic, şi să Îmi urmeze. Deoarece, care are să vrea să salveze sufletul lui, îl va pierde; dar care are să piardă sufletul lui din cauza Mea, acesta îl va salva.  Pentru că, ce foloseşte un om câştigând lumea întreagă; dar pierzându-se, sau păgubindu-se pe sine? Dar care are să se ruşineze de Mine, şi de cuvintele Mele; de acesta Fiul Omului se va ruşina când are să vină în gloria Lui, şi a Tatălui, şi a sfinţilor îngeri. Dar vă zic adevărat: sunt unii dintre cei stând aici, care nicidecum nu au să guste moarte, până au să vadă Regatul lui Dumnezeu”.

 

Domnul Iesus Christos s-a retras într-o cetate numită Betsaida, unde a predicat și a făcut vindecări (Luca 9:10-11), și unde mulțimile I-au urmat. În Luca 9:23-27 este una din predicile din Betsaida.

Văzând Domnul că-L urmează mulțimile le-a explicat condițiile uceniciei, sau urmării lui Christos.

El a zis către toți: “dacă cineva vrea să vină înapoia Mea, să se lepede pe sine, şi să ia crucea lui zilnic, şi să Îmi urmeze”. Astfel dacă cineva vrea să Îl urmeze pe Fiul lui Dumnezeu trebuie să se lepede de sine, adică să nu se iubească pe sină însuși și să ia crucea, o viață de privațiuni de dragul lui Christos și să Îl urmeze pe El, pe calea îngustă care duce la viață. De ce să facă cineva acest lucru?

Răspunsul îl găsim în text după cum urmează: “Deoarece, care are să vrea să salveze sufletul lui, îl va pierde; dar care are să piardă sufletul lui din cauza Mea, acesta îl va salva.  Pentru că, ce foloseşte un om câştigând lumea întreagă; dar pierzându-se, sau păgubindu-se pe sine?”

Cel care pierde sufletul pentru Christos, adică se pierde pe sine, iubirea de sine și tot ce implică ea, acela Îl va salva, acel suflet va primi nemurirea, însă sufletul care aparent îl câștigă prin iubire de sine, îl va pierde în gheena focului. De altfel ce folosește unui om să câștige lumea întreagă dacă are să piardă sufletul său în gheena focului?!

Un alt motiv pentru a a-L urma pe Domnul, este: “Dar care are să se ruşineze de Mine, şi de cuvintele Mele; de acesta Fiul Omului se va ruşina când are să vină în gloria Lui, şi a Tatălui, şi a sfinţilor îngeri”.  Cel care Îl urmează pe Domnul, acela Îl și mărturisește ca Domn și Salvator și nu se rușinează de El și de Cuvintele Lui, și atunci nici Regele Iesus nu are să se rușineze de el când are să vină în gloria lui și îl va mărturisi în fața lui Dumnezeu și a-l îngerilor ca fiind al Lui, fratele Lui!

Pentru a demonstra că cuvintele lui Iesus sunt credibile, El dă un semn spunând: “Dar vă zic adevărat: sunt unii dintre cei stând aici, care nicidecum nu au să guste moarte, până au să vadă Regatul lui Dumnezeu”.

Acest semn sa împlinit când după opt zile, Iesus s-a schimbat la față pe un munte, iar Petru, Ioan și Iacob fiind cu El, nu au văzut moartea până nu L-au văzut schimbat la față și la haine și îmbrăcat în glorie și această lucrare era o prefigurare a venirii lui Iesus în gloria Tatălui de la sfârșitul epocii (comp. Luca 9:28-35 cu 2 Petru 1:16-17).

În concluzie, cuvintele lui Iesus sunt credibile și nu rămâne decât ca noi să ne lepădăm de noi înșine pentru a-L câștiga pe El și modul Lui de viețuire ne-egoist, și să luăm crucea ca să fim plăcuți Tatălui ca o jertfă vie și sfântă, și să-L urmăm pe Domnul și Învățătorul nostru așteptând Regatul lui Dumnezeu care va începe cu venirea lui Iesus în gloria Lui, a Tatălui și a sfinților îngeri.

Iubite cititor, mulți spun că Îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu, analizează-te, în lumina acestei predici, predicate de Iesus: Îl urmezi tu? Te-ai lepădat de tine însuți? Duci tu crucea? Aștepți Regatul lui Dumnezeu?