Luca 6:20-26, SCC: “Iar El, ridicând ochii Lui înspre discipolii Lui, a zis: fericiţi sunteţi cei săraci; pentru că al vostru este Regatul lui Dumnezeu. Fericiţi sunteți cei care flămânziți acum; pentru că veţi fi săturaţi. Fericiţi sunteţi cei plângând acum, pentru că voi veţi râde. Fericiţi sunteţi când oamenii au să vă urască, şi când au să vă alunge, şi au să vă ocărască, şi au să scoată numele vostru ca rău; din cauza Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi; pentru că, iată! Plata voastră este multă în cer. Pentru că potrivit cu acestea făceau părinţii lor cu profeţii.  Dar, vai de voi, bogaţilor; pentru că voi aveţi mângâierea voastră! Vai de voi, cei fiind sătui acum; pentru că veţi flămânzi! Vai de cei râzând acum; pentru că veţi jeli şi veţi plânge! Vai, când toţi oamenii au să vă vorbească de bine! Pentru că potrivit cu acestea făceau părinţii lor cu profeţii falşi.

 

Cu adevărat, fericiți sunt discipolii lui Iesus! Chiar dacă ei sunt săraci din punct de vedere material, în contrast cu lumea, cu conducătorii religioși și politici, care consideră că doar prin bogăție poți fi fericit, Învățătorul ne spune: “fericiţi sunteţi cei săraci; pentru că al vostru este Regatul lui Dumnezeu”. A avea Regatul lui Dumnezeu în prezent, însemnă a fi sub domnia blândului Iesus, a Celui care ne iubește și ne-a spălat în sângele Său (Apocalipsa 1:5-6), însemnă de a fi în viitor în Regatul cerurilor. A avea Regatul însemnă, nu a avea o bogăție trecătoare; ci a avea o bogăție eternă!

Avantajul celor săraci dintre discipolii lui Iesus, este că inima lor nu poate fi distrasă spre lucruri trecătoare, păstrându-se concentrați la lucrurile eterne!

Dar vai de cei bogați pentru că ei au acum mângâierea, dar în sheol (locuința morților) unde vor ajunge și apoi în lacul de foc, vor fi chinuiți (Luca 16:25; Apocalipsa 21:8).

Mai departe Iesus spune: “Fericiţi sunteți cei care flămânziți acum; pentru că veţi fi săturaţi”.

Da, cei care din punct de vedere fizic flămânzesc acum, ca și apostolul Pavel care spune despre sine că era în foame şi sete” (2 Corinteni 11:27, SCC), vor fi săturați în cer. Pe când vai de cei sătui căci ei vor flămânzi în în sheol (locuința morților) unde vor ajunge și apoi în lacul de foc!

Învățătorul Iesus continuă și spune: “Fericiţi sunteţi cei plângând acum, pentru că voi veţi râde”. În viața aceasta Domnul Iesus ne-a spus că vom avea necazuri, dar să îndrăznim să biruim lumea (Ioan 16:33). Astfel chiar dacă uneori plângem, să nu uităm promisiunea Domnului, că noi vom râde! Noi vom râde că Domnul ne va face dreptate, ne va mângâia, ne va ajuta!

Pe când cei care râd acum în felul lumii, ei se vor jeli și vor plânge când vor ajunge în locuința morților (iad) și apoi în gheena!

Mai departe Iesus Christos spune: “Fericiţi sunteţi când oamenii au să vă urască, şi când au să vă alunge, şi au să vă ocărască, şi au să scoată numele vostru ca rău; din cauza Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi; pentru că, iată! Plata voastră este multă în cer. Pentru că potrivit cu acestea făceau părinţii lor cu profeţii”.

Atunci când oamenii ne urăsc, când ne alungă și nu vor să primească Cuvântul vestit de noi, și ne vorbesc de rău din cauza lui Iesus, nu ar trebui să ne întristăm, ci, să fim fericiți, de ce? Pentru că acesta este semnul că nu suntem din lume, pentru că și profeții autentici au pățit același lucru, pentru mare este plata noastră în cer! Pe când cei primiți de lume și vorbiți de bine, vai de ei, căci sunt ca profeții mincinoși care au fost acceptați de lume!

În ziua aceea când ne urăsc să ne bucurăm și să săltăm de bucurie, pentru că în cer ni se adăugă la plata noastră ce urmează să o primim. Să privim la cer și la cele pe care Domnul le pregătește acolo pentru noi.

În contrast cu alergările lumii după fericire, fericirea noastră a discipolilor Mielului, depinde de El, depinde de Regatul lui Dumnezeu, astfel, chiar dacă suntem săraci acum, flămânzi, întristați, urâți, ocărâți, vorbiți de rău, putem fi fericiți pentru că Domnul nu ne lasă și și ne va da mângâierea și plata, și ne vom bucura veșnic de dragostea Lui și de lucrurile veșnice pregătite de El pentru cei care Îl iubesc.

Dumnezeu să fie glorificat prin Domnul Iesus pentru toate, fie ca noi să ne păstrăm fericirea credinței în toate lucrurile, mulțumind pentru toate, “pentru că aceasta este o voinţă a lui Dumnezeu, prin Christos Iesus, pentru voi” (1 Tesaloniceni 5:18, SCC).