Matei 6:16-18, SCC: “Iar când aveţi să postiţi, nu fiţi trişti, ca făţarnicii; pentru că desfigurează feţele lor ca să se arate oamenilor postind. Adevărat vă zic: „ei primesc plata lor.” Tu însă, postind, unge capul tău şi spală faţa ta: ca să nu te arăţi oamenilor postind, ci Tatălui Tău, Cel ce este în ascuns; şi Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia”.

 

Postul este pentru Tatăl ceresc, doar El trebuie să știe că postim, postul nu îl dăruim oamenilor, însă în vremea Domnului Iesus, existau oameni religioși fățarnici, ca fariseii, cărturarii, etc. care doreau ca oamenii să știe că ei postesc, pentru că să primească recunoaștere de la oamenii, să fie văzuți ca neprihăniți și astfel ei au primit plata pentru post prin laudele oamenilor, însă Domnul ne învață ca tu când postești să nu arăți în exterior, prin tristețe; ci, să nu știe decât Tatăl din cer că postești, și El îți va răsplăti în ascuns, și atunci postul tău va fi primit de Dumnezeu.

Să evităm fățărnicia în post și în toate disciplinele spirituale (rugăciunea, dărnicia, milostenia, cugetarea etc.); ci, să facem pentru Dumnezeu toate, nu pentru o recunoaștere sau laude din partea oamenilor.

Mai târziu apostolul Pavel a spus sub inspirație divină în Galateni 1:10, SCC: “Pentru că acum îi mulţumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă mai plăceam oamenilor, nu mai eram sclav al lui Christos”.

Dacă dorim să fim sclavi ai lui Christos, să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu, și nu să facem un spectacol din faptele noastre pentru a primi: laudele, recunoașterea sau a fi înălțați de oameni!