Matei 6:1-8, SCC: “Feriţi-vă însă, să nu faceţi dreptatea voastră înaintea oamenilor pentru a fi priviţi de ei; pentru că desigur nu aveţi plată de la Tatăl vostru Cel ce este în ceruri. Deci, când faci milostenie, să nu răsuni cu trompeta înaintea ta, precum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca fie glorificaţi de oameni. Adevărat vă zic: Ei primesc plata lor. Tu însă făcând milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca să fie milostenia ta în ascuns; şi Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia. Şi când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii; pentru că le place să se roage stând în sinagogi şi în colţurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevărat vă zic: Ei primesc plata lor. Dar tu, când ai să te rogi, intră în cămăruţa ta, şi încuind uşa ta, roagă-te Tatălui Cel ce este în ascuns; Şi Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia. Iar rugându-vă, să nu repetaţi cuvinte ca naţiunile; pentru că lor le pare că prin multa lor vorbire vor fi ascultaţi. Deci să nu fiţi asemănaţi cu ei; pentru că Tatăl vostru ştie de cele ce aveţi nevoie înainte de a cere voi de la El”.

 

În vremea Domnului Iesus, unii oameni religioși au căzut în capcana fățărniciei, astfel fariseii cărturarii, cei care nu aveau o relație vie cu Dumnezeu, au ajuns să își facă faptele de dreptate pentru a fi priviți (lăudați, recunoscuți) de oameni nu pentru Tatăl ceresc!

Domnul Iesus ne învață: “Deci, când faci milostenie, să nu răsuni cu trompeta înaintea ta, precum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca fie glorificaţi de oameni. Adevărat vă zic: Ei primesc plata lor. Tu însă făcând milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca să fie milostenia ta în ascuns; şi Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia”. Astfel milostenia, dărnicia trebuie făcută în ascuns, să nu le facem publice pentru ca să ne vadă oamenii și să ne laude, căci atunci am luat plata de la oameni prin lauda sau recunoașterea primită de la ei; ci, de această lucrare trebuie să știe doar Tatăl ceresc și El ne va înapoia!

La fel despre rugăciune, Învățătorul nostru ne învață: “Dar tu, când ai să te rogi, intră în cămăruţa ta, şi încuind uşa ta, roagă-te Tatălui Cel ce este în ascuns; Şi Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia”. Noi trebuie să ne rugăm în ascuns în camera noastră, nu în public cu scopul de a fi văzuți de oameni și lăudați. Există și rugăciuni publice dar cu acele ocazii în adunare trebuie să fim smeriți și concentrați la Dumnezeu nu la părerea altora despre noi!

O altă manifestare a fățărniciei este repetiția în rugăciune, Iesus ne învață: “Iar rugându-vă, să nu repetaţi cuvinte ca naţiunile; pentru că lor le pare că prin multa lor vorbire vor fi ascultaţi. Deci să nu fiţi asemănaţi cu ei; pentru că Tatăl vostru ştie de cele ce aveţi nevoie înainte de a cere voi de la El”. Ipocrizia constă în faptul că aceștia care repetă cuvinte, nu se roagă din inimă, și cred că repetiția de cuvinte este cheia ca Dumnezeu să îi asculte! Însă cheia este inima sinceră, nu rugăciuni de formă cu multă vorbire dar fără inimă.

Fie ca să ne păzim de fățărnicie, și religia noastră să fie curată și neîntinată, făcând lucrurile fără a dori recunoașterea oamenilor, ci a Tatălui ceresc.