Textul grecesc Ioan 1:1, tradus:

Εν   ἀρχῇ      ἦν  ὁ λόγος,   καὶ  ὁ λόγος     ἦν πρὸς   τὸν θεόν,     καὶ    θεὸς    ἦν    ὁ λόγος.

În   început  era  Cuvântul  și   Cuvântul    era la      Dumnezeul   şi    un Dumnezeu   era  Cuvântul.

 

Observăm că în greacă în Ioan 1:1, prima dată termenul: Dumnezeu este articulat, este: τὸν θεόν (ton Theos), însă când se referă la Cuvânt (Logos), la Fiul, este nearticulat este doar: θεὸς (Theos), astfel Cuvântul nu era Dumnezeul (τὸν θεόν); ci, El era un Dumnezeu (θεὸς).

Căci conform Bibliei: Iehova Dumnezeu, se poate manifesta sau da autoritate creaturilor Sale și ele să primească numirea de Dumnezeu, ca de exemplu: îngerii (Osea 12:3-4), oamenii (Ioan 10:34), etc.

Și atunci și Cuvântul era “un Dumnezeu” distinct de Tatăl, care este numit de Ioan: Dumnezeu unic-născut” diferit de Dumnezeul nevăzut, Tatăl  (Ioan 1:18, SCC), la fel cum îngerii numiți Elohim sunt distinți ca persoane de Iehova - Psalm 8:5.

De ce apostolul Ioan Îl numește pe Fiul, pe Cuvântul: “un Dumnezeu” în Ioan 1:1?

Deoarece: (1) El este născut din Tatăl și a moștenit din calitățile Lui (1Ioan 5:18); (2) El a învățat de la Tatăl cât timp a locuit la El, “în sânul Tatălui” (Ioan 1:18, SCC), (3) iar Fiul ni l-a explicat pe Dumnezeul ne-născut și nevăzut de nimeni, l-a manifestat pe pământ!

Traducerea Scripturile Calea Creștine traduce cu: “un Dumnezeu” (similar cu Traducerea Lumii noi, 2006, și Noul Testament Traducerea Fidelă – 2007), de ce?

Deorece în textul grecesc există multe nume predicative la singular, fără articol şi care precedă verbul, ca de exemplu în Marcu 6:49; Ioan 10:1. În aceste locuri, traducătorii pun de obicei articolul nehotărât „un” sau „o” înaintea numelui predicativ pentru a scoate în evidenţă o calitate sau o particularitate a subiectului. Din moment ce în aceste pasaje s-a putut insera articolul nehotărât înaintea numelui predicativ, la fel de bine se poate insera şi articolul nehotărât „un” înaintea lui θεός nearticulat din Ioan 1:1, rezultând: „un dumnezeu”.

Însă astfel de traduceri, sunt criticate de trinitarieni, spunând că încalcă regulile de traducere, însă este curios că aceleaşi traduceri trinitariene, ca de pildă: D. Cornilescu, GBV 1989, 2001, NTR, Biblia ortodoxă, Biblia Catolică, etc. toate traduc în Fapte 28:6, cu un zeu”, cuvântul din greacă: „Theon” derivat din „Theos” – care este substantiv nominativ masculin singular, iar „Theon” este la acuzativ, dar fără a avea articolul „ton”.

De ce trinitarienii, îşi permit să introducă în Fapte 28:6, cuvântul: „un”, iar în Ioan 1:1, nu? Răspunsul e simplu, pentru ca să susţină doctrina trinităţii, sacrifică consecvenţa lor în traducere!

Scripturile Creștine (Noul Testament), au fost traduse și în alte limbi, unii traducători au înțeles că în Ioan 11, sensul este de „un zeu”, sau „un dumnezeu”.

Astfel, un manuscris coptic, din sec. II d.C. în care apare la Ioan 1:1: „un zeu”, şi în limba coptică nu este ca în limba greacă, unde se subînţelege introducerea articolului nehotărât; ci, el apare în textul manuscrisului[1].

Acest manuscris copt, sahidic, al Noului Testament datat sec. II d.C. a fost descoperit prin anii 1900, în Egipt, la Nag Hamadi, sau altfel zis, la Chenoboschion. Particularitatea lui consta în faptul ca autorul manuscrisului traduce Ioan 1:1 ca şi traducerile române: NW; NTTF – 2007; SCC, adică: „un Zeu”. Iată un scrib care cu siguranţă cunoştea limba greacă, şi el a înţeles că sensul din Ioan 1:1, este „un Zeu”.

Astfel traducerea „un Dumnezeu” (SCC), nu este greşită, vedem scribi de limbă coptă, care aşa au tradus din greacă în limba lor proprie. Astfel Cuvântul, adică Fiul, era un Dumnezeu, El nu era Însuşi Dumnezeul; ci, El ca persoană divină ce reflecta pe Tatăl era alături de Dumnezeul suprem ne-născut și ne-văzut de oameni în început, pe care apoi ni l-a explicat.

Nu rămâne decât ca noi să spunem împreună cu ceilalți credincioși: „vrednic este Mielul Cel junghiat să primească puterea, şi bogăţii, şi înţelepciune, şi tărie, şi onoare, şi glorie, şi binecuvântare.” Şi orice creatură care este în cer, şi pe pământ, şi sub pământ, şi pe mare, şi pe toate cele din ele, le-am auzit zicând: „Celui şezând pe tron, şi Mielului; să fie binecuvântarea, şi onoarea, şi gloria, şi puterea, în epocile epocilor” (Apocalipsa 5:12-13, SCC).

 


[1] Pentru cei ce ştiu engleză, pot accesa pe internet comentarii despre Ioan 1:1 în coptă: http://nwtandcoptic.blogspot.com/ 

Sau pot downloda Ioan cap. 1:1-18 interliniar copt-englez  în coptă. Vedem aici la câteva versete de pe manuscrisul copt, sahidic, transcris în engleza: http://jehovah.to/exe/translation/John%20One%20Interlinear%20and%20English.pdf