Matei 6:10, SCC: „vie Regatul tău; facă-se voinţa Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”.

 

Domnul Iesus și-a învățat discipolii astfel să se roage:

“Deci voi, rugaţi-vă aşa: „Tatăl nostru Cel ce eşti în ceruri! Fie sfinţit Numele Tău; vie Regatul tău; facă-se voinţa Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”Matei 6:9-10, SCC.

După ce Iesus ne-a învățat ca să cerem Tatălui ceresc ca să fie sfințit Numele Lui, adică pus deoparte, pentru o onoare înaltă, specială.

El ne învață: „vie Regatul tău; facă-se voinţa Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”, la ce s-a referit aici Domnul Iesus?

Aici Domnul nu s-a referit la Regatul iubirii în care intră creștinii atunci când sunt născuți din nou (Coloseni 1:13), la Regatul cerurilor de acum ce se manifestă pria adunarea creștină. Dar atunci la ce s-a referit?

Regele regilor s-a referit la venirea Regatului, unde? Pe pământ, când acesta va fi regenerat (Matei 19:28), și transformat într-un paradis (Isaia 11:1-9; Isaia 35:1-7; Isaia 65:17-25), asemănător celui ceresc (Apocalipsa 2:7), și când voința Tatălui se va face și pe pământ ca și în cer!

În cer lui Dumnezeu Îi stau la dispoziție miriade de îngeri, care împlineasc porunca Sa și îndeplinesc voința Sa (Psalm 103:20), însă Dumnezeu dorește ca prin Regatul Său condus de Christos și sfinții Săi să aducă popoarele la ascultare deplină ca și pe pământ să facă voința lui Dumnezeu ca și în cer.

Profetul Isaia profețește în Habacuc 2:14, GBV 2001: “Pentru că pământul se va umple de cunoştinţa gloriei Domnului, cum acoperă apele fundul mării”.

Creștinii continuă să se roage: „vie Regatul tău; facă-se voinţa Ta, precum în cer aşa şi pe pământ” până când aceste cuvinte se vor împlini.