Oamenii fac planuri, hotărăsc anumite zile pentru anumite acțiuni, însă unele reușesc altele eșuează, din cauză că nu cunosc timpul potrivit pentru acele lucrări! Cât de important este să facem planuri cunoscând exact timpul potrivit pentru fiecare lucrare!

Cuvântul din ebraică pentru timpul hotărât” este: moed, care înseamnă: la timpul hotărât, sau la momentul stabilit, la timpul fixat (Numeri 9:2-3,Numeri 9:7,Numeri 9:13; Numeri 28:2; Osea 2:9).

În limba greacă pentru timp potrivit este: kairós”, care însemamnă: timp potrivit, timp favorabil, moment oportun (Luca 1:20; Luca 8:13; Luca 19:44; Ioan 5:4; Fapte 19:23; Fapte 24:25; Romani 5:6; Romani 9:9, etc.).

Acest termen apare și în Septuaginta la: Iov 6:11; Iov 10:20; Iov 32:7; Isaia 23:15; Ieremia 37:7; Daniel 2:16; Daniel 4:27,Daniel 4:34; Daniel 5:26; Daniel 7:12.

Ambii termeni indică un moment sau un timp, în care are loc o anumită lucrare și este numit acel timp: „timp potrivit”, căci este potrivit pentru accea lucrare, și „timp hotărât” pentru că s-a hotrărât pentru acel timp potrivit să se facă accea lucrare! Astfel timpul hotărât derivă din timpul potrivit!

Este numit “timp hotărât”, deoarece acel timp este cunoscut de Dumnezeu ca fiind favorabil și astfel Dumnezeu îl stabilește ca fiind hotărât (fixat) pe baza preștiinței Lui în planul Lui de lucrare!

Ilustrare: un agricultor stabilește o zi pentru strângerea fructelor dintr-un pom, pe baza cunoștiințelor lui, căci acel timp stabilit de culegere a roadelor este potrivit din punct de vedere agricol (al coacerii fructelor)Marcu 12:2.

La fel Dumnezeu cunoaște totul dinainte (Isaia 46:10), El știe când este timpul potrivit pentru o lucrare, fie că ea implică: semănarea Cuvântului, udarea (1Corinteni 3:6), săparea (Luca 13:8),  sau culegerea roadelor (sufletelor) pentru Regatul Lui!

Omul carnal nu are răbdare, căci răbdarea este rodul Spiritului (Galateni 5:22-23), și de aceea atât în domeniu fizic cât și în domeniul religios, oamenii o iau înaintea timpului potrivit și fac lucrări care sunt puțuri crăpate care nu țin apă (comp. cu Ieremia 2:13)!

Vedem în lumea fizică: legume și fructe coapte artificial, forțat, nu la timpul potrivit al coacerii roadelor, și știm ce gust au în comparație cu fructele culese la timpul potrivit!!!

În lumea religioasă sunt foarte multe lucrări pe care oamenii la fac din pasiune greșită, dintr-o râvnă fără cunoștință exactă (Romani 10:2), iar roadele religiei false sunt puterde (comp. cu Ieremia 24:2-8).

Însă cei ce moștenesc promisiunile divine, sunt cei care nu o i-au înainte; ci, au credință și răbdare (Evrei 6:12), iar această așteptare a timpul hotărât a lui Dumnezeu transformă ființele care așteaptă cu credință, făcându-i să aibă calități ca: credincioșia, îndelungă răbdarea și perseverența!

Așteptarea timpului favorabil ea însuși dă roade duble!

Primul rod, așteptând, ajungi să devii un om cu calități divine, care vor ajuta mult lucrarea care vine în ființă la timpul potrivit, pentru că în lucrarea spirituală de a face discipoli, de a păstori suflete este nevoie de îndelungă răbdare, perseverență și alte calități!

De aceea să avem răbdare așteptând timpul potrivit al înălțării (1Petru 5:6), așa cum îndeamnă Psalmistul în Psalm 37:7, SCC: Rămâi liniştit în Iehova şi aşteaptă-L cu răbdare”!

Al doile rod, este însuși lucrarea de la timpul coacerii, la timpul culesului! Venirea în ființă a aprobării divine, a binecuvântării, a trimiterii, etc. este al doilea rod, derivat din primul.

Așa cum am arătat mai sus timpul hotărât sau fixat a lui Dumnezeu izvorăște din timpul potrivit sau momentul prielnic! Așa cum învață Dumnezeu prin Pavel: Pentru că, El zice: „la timp potrivit te-am auzit şi într-o zi a salvării te-am ajutat.” Iată! Acum este un timp favorabil; iată! Acum este o zi a salvării” (2Corinteni 6:2, SCC). Iată cum timpul potrivit este și ziua aleasă de Dumnezeu ca fiind ziua salvării, epoca Evangheliei ce cuprinde timpul de la prima venire a lui Fiului (Romani 5:6; Galateni 4:4), până la revenirea Lui (Matei 25:19,Matei 25:31), numită în Luca 4:18-19, SCC: “un an favorabil al lui Iehova”!

Fie ca să avem înțelepciunea să cunoaștem timpul potrivit (Ecleziast 8:5) și pe baza lui să fixăm planuri (Isaia 32:8), astfel vom imita exemplul lui Dumnezeu așa cum spune apostolul Pavel în Efeseni 5:1, SCC: “Faceţi-vă deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi”.