Având în vedere că viața unui om durează conform cu Psalm 90:10, SCC: “Zilele anilor noştri ajung la şaptezeci de ani şi dacă, datorită puterii, ajung la optzeci de ani”.

Întrebarea care se ridică este: dacă o viață de om în general este de 70 de ani, atunci cât durează atunci o generație?

 

Conform Bibliei cât durează o generație?

Conform Bibliei un om devine matur la vârsta de 30 de ani (Numeri 4:3; Luca 3:21-23), astfel din acest moment până la plecarea lui din viața pământească durează în general 40 de ani, excepție fac cei tari care trăiesc mai mult, însă accea generație constituită din majoritatea indivizilor care au împlinit vârsta de 30 de ani în același an, durează cca. 40 de ani! Astfel în total viața lor fiind de 70 de ani!

Există și alte dovezi conform Bibliei că o generație durează 40 de ani:

Numeri 32:13, GBV 2001: “Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească în pustiu patruzeci de ani, până s-a stins toată generaţia care făcuse rău în ochii Domnului”.

Iată, aceea generație care nu a avut credință și nu a ascultat de Dumnezeu a pierit în pustie unde a peregrinat 40 de ani, atât a durat aceea generație!

În Matei 1:17, SCC, se face precizarea: Deci toate generaţiile de la Abraam până la David au fost patrusprezece generaţii; şi de la David până la deportarea în Babilon, patrusprezece generaţii; şi de la deportarea în Babilon până la Christos, patrusprezece generaţii”.

Astfel, de la deportarea lui Israel în Babilon în anul 587 î.Ch. până la nașterea Fiului în anul: 4 î.Ch. sunt 14 generații, astfel fiecare generație a durat 40 de ani și câteva luni.

Matei 23:34-36, SCC, Domnul Iesus a profețit: De aceea, iată! Eu trimit la voi profeţi şi înţelepţi şi cărturari; pe unii dintre ei îi veţi omorî şi îi veţi crucifica, şi pe unii dintre ei îi veţi biciui în sinagogile voastre şi îi veţi persecuta din cetate în cetate;  Ca să vină asupra voastră tot sângele drept vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiu al lui Barachia; şi pe care l-aţi omorât între sanctuar şi altar. Adevărat vă zic: vor veni toate acestea peste generaţia aceasta”. La fel în Luca 11:49-51, SCC: „De aceea şi Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: voi trimite la ei profeţi şi apostoli, şi pe unii dintre ei îi vor omorî şi îi vor persecuta;  ca să fie cerut de la generaţia aceasta sângele tuturor profeţilor, cel vărsat de la întemeierea lumii:  De la sângele lui Abel, până la sângele lui Zaharia; cel omorât între altar şi casă. Da, vă zic! Va fi cerut de la generaţia aceasta”.

Generația de la anul 30 d.Ch. când a început pe pământ Iesus: serviciu sacru, dar care în final l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, și care a respins aproape 40 de ani lucrarea apostolilor și a profeților creștini, a pierit în anul 70, după 40 de ani de la botezul lui Iesus.

Dacă botezul și lucrarea lui Iesus a început cu câteva zile înainte de paștele din anul 30 d.Ch. (Ioan 1:29; Ioan 2:1,Ioan 2:12-13). După patuzeci de ani, în preajma Paştelui din 70 d.Ch., romanii au revenit în frunte cu generalul Titus și după cinci luni Ierusalimul a căzut!

De aceea, așa cum a spus și regele David prin inspirație divină, care Îl prefigurează pe Iesus Christos, o generație durează patruzeci de ani.

Psalm 95:10, GBV 2001: Patruzeci de ani M-am dezgustat de generaţia aceasta şi am zis: «Este un popor a cărui inimă se rătăceşte; şi n-au cunoscut căile Mele»”.

Astfel să nu ne facem iluzii că lumea aceasta coruptă vă mai dura mult, sunt 29 de ani scurși din ultima generație care va prinde sfârșitul epocii!

Generația care avea 30 de ani când a început: un început de dureri”(Matei 24:8), în anul 1989, la venirea călărețului de pe cal alb: Înțelepciunea firească, și care a dus o libertate care a făcut să se înmulțească: Christoși mincinoși nu va trece, până nu va veni Domnul și nu va împlini toate, așa cum El însuși a precizat în Matei 24:34-35,SCC: “Adevărat vă zic: nicidecum nu are să treacă generaţia aceasta, până au să aibă loc toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu au să treacă”.