2Corinteni 10:4-5, SCC: “Pentru că armele luptei noastre nu sunt carnale; ci, sunt puternice prin Dumnezeu, pentru dărâmarea fortăreţelor; dărâmând raţionamentele, şi orice înălţime ridicată împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, şi captivând orice gând pentru ascultarea de Christos”.

 

Pe parcursul lumii s-au ridicat tot felul de concepte filozofice, ori mituri, ori raționamente omenești, demonice, care au dat naștere la obiceiuri, la moduri de viață carnale!

De ceva timp, aceste concepții perpetuate din strămoși, unele din ele religioase, sau superstițioase,  sunt înlocuite cu concepții moderne despre viață și lume, concepte ca: „gândirea pozitivă”; „new age”, „planning familial”, „egalitatea dintre sexe”, „omul ca dumnezeu”, etc.

În viața unui om, pe parcursul vieții, omul își formează propriile principii, convingeri, și acestea sunt fortărețele, numite de Pavel și “raţionamentele”, aceasta mai este numită și: “înălţime ridicată împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu”!

Raționamente ale înțelepciunii carnale, demonice, naturale (Iacob 3:15), ca de pildă: “succesul ți-l faci singur”, „în viață trebuie să dai din coate”, „o viață are omul și pe aceea să o trăiască”, etc.

Sau chiar raționamente ale religiei false: “eu nu îmi schimb religia”,  “doar sănătate să ne de-a Dumnezeu”, “dacă crezi în Dumnezeu este suficient”, “nu contează confesiunea religioasă doar să crezi în Isus”, etc.

Toate aceste raționamente nebiblice, unele contrazicându-se singure, care indică fie un ateism, sau unul mascat, o nepăsare față de calea îngustă, o necredință, un dezinteres față de Dumnezeu și legile Sale, sau o religie în care centrul ei este omul, nu Creatorul omului!

Toate aceste fortărețe din mintea oamenilor trebuie dărâmate!

De aceea, Dumnezeu a dat arme puternice: lucrătorilor și adunării, arme care au scopul să dărâme fortărețele și înălțimile lui Satan, care nu sunt altceva decât raționamente greșite, concepții false, care nu țin cont de toate informațiile, și care s-au construit pe temeli (premize) false, însă care s-au ridicat în mințile oamenilor și s-au împământenit acolo!  

Să ținem cont de sfatul lui Dumnezeu dat prin Pavel de a dărâma fortărețele nu doar de a le cuceri, așa cum a făcut cultele, cei cu o formă de evalvie (2Timotei 3:5-6), care au cucerit păgânismul, și apoi nu l-au dărâmat; ci, au ridicat religii, obiceiuri, tradiții, datini, sărbători, etc. pe fundalul și pe turnurile și zidurile păgânismului, pe care doar l-au: re-vopsit, re-zugrăvit, dar în esență este o fortăreață păgână re-aranjată!

Lucrătorii trebuie să lucreze “pentru dărâmarea fortăreţelor; dărâmând raţionamentele, şi orice înălţime ridicată împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu”, toate aceste raționamente false, plecate de la premize false (convingeri false), și construite prin înțelepciunea firească, drăcească trebuie dărâmate, căci ele se ridică împotriva adevăratei cunoșterii, venite de la Dumnezeu prin Cuvânt și credință (1Timotei 6:20-21; 2Timotei 3:16-17), și le dau oamenilor o falsă cunoaștere, o cunoaștere care duce la moarte (Romani 8:5-8).

 

Cum să dărâmăm fortărețele și înălțimile?

Dumnezeu ne-a dat o unealtă puternică de a sfărâma fortărețele (raționamentele greșite dar organizate, sau sisteme de gândire greșite), precum și înălțimile (reacții împământenite de împotrivire ale cărnii  contra crucii, lepădării de sine și ale Evangheliei), și această unealtă este Cuvântul lui Dumnezeu!

În Ieremia 23:29, GBV 2001, se spune: „Nu este cuvântul Meu ca un foc“, zice Domnul, „şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?” Iată! Ce este Cuvântul lui Dumnezeu mânuit prin Spiritul Sfânt? O armă contra fortărețelor și a înălțimilor care ca un foc și un cican, dărâmă și distruge aceste raționamente false!

Cuvântul lui Dumnezeu fie vestit prin viu grai, fie un Cuvânt scris, tipărit prin Biblie și literatura creștină, în contextul din 2Corinteni 10, apostolul Pavel face referire la ambele forme ale Cuvântului lui Dumnezeu, cea verbală și cea scrisă (2Corinteni 10:10-11). Iar acest Cuvânt, este o unealtă extraordinară de a demasca raționamentele greșite, deorece Deoarece cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, şi mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunzând până la despărţirea: sufletului şi a spiritului, a încheieturilor şi a măduvei; şi este judecător critic al gândurilor şi al intenţiilor inimii” (Evrei 4:12, SCC).

Cuvântul demască fortărețele și înălțimile, și arată de unde vin ele, din gânduri sau din poftele inimii, și apoi el lucrează căci este viu și lucrător, și după ce dărâmă el ridică o altă fotăreață în minte după voința lui Dumnezeu, după Cuvântul și legile divine!

Dumnezeu pe lângă Cuvântul Său, ne-a dat și alte arme care să sprijine arma principală, și anume: conducerea Spiritului prin care utilizăm Cuvântul sacru (Romani 8:14; Efeseni 6:17), prin daruri ca: profeția, înțelepciunea, cuvânt de înțelepciune, de cunoștință, dezvăluirea; și Dumnezeu a dat și va mai da și mai multe daruri ca adeverire a Cuvântului: credința, miracole, semne, lucrări de putere, vindecări, etc. – 1Corinteni 2:4,1Corinteni 2:5; 1Corinteni 12:7-10; Fapte 14:3; Fapte 15:12; Romani 15:18-19.

Ca urmare a acestui har, de a avea această armă: Cuvântul etern, cu care să ajutăm omenirea robită de raționamente greșite; creștinii trebuie să predice Evanghelia, fie prin vestirea cu gura, fie prin scris (cărți, literatură, internet, etc.). Noi trebuie să fim ca apostolul Pavel care a spus în Romani 1:16, SCC: “Pentru că eu nu mă ruşinez de Evanghelie, fiindcă ea este o putere a lui Dumnezeu spre salvare pentru oricine cel crezând; atât pentru iudeu, întâi, cât şi pentru grec”.

Fraților noi avem o comoară, haideți să împărțim acest tezaur de cunoștințe divine și cu alții ca și ei să se bucure de lumina gloriei lui Christos (2Corinteni 4:4-5; Coloseni 2:2-3).

Scopul final fiind: ca toți să ne disciplinim mintea și inima, ca „captivând orice gând pentru ascultarea de Christos”, nu va mai fi loc pentru raționamente greșite; și astfel vom ajunge să avem mintea lui Christos (1Corinteni 2:16), și să primim viața eternă (Ioan 17:3)!