Creștinii sunt oamenii ai vegherii, ei au primit îndemnul de la Domnul în Marcu 13:35-37, SCC: Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi când vine domnul casei; sau seara, sau la miez de noapte, sau la cântat de cocoş, sau dimineaţa; ca nu cumva, venind curând, să vă găsească dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!” Iar lucrătorii și mai mult, așa cum spune profetul Isaia în Isaia 21:8, GBV 2001: „Doamne, stau mereu la turnul de strajă ziua şi sunt pus de veghe în toate nopţile!“ Astfel întrebarea care se ridică este: Cum pot lucrătorii și întreg poporul lui Dumnezeu să vegheze și să lupte, într-un mod eficient, cât mai puțin obositor, cât mai bine organizat, fără o luptă istovitoare și cu maximă eficiență care să de-a biruința asupra întunericului?

Răspunsul îl găsim în organizarea stăjilor din timpurile biblice! Astfel, în timpurile biblice, se obișnuia să se facă de strajă (pază, veghere), îndeosebi pe timpul nopții. În Judecatori 7:19, se vorbește despre „straja de la mijloc”, conform textului ebraic și Septuagintei, adică straja de „la miezul nopții” (GBV 2001, n.s.), de aici se deduce că în trecut noaptea era împărțită în trei perioade de strajă (pază), cu grupurile aferente fiecărei perioade.

Însă, pe timpul lui Iesus, evreii au adoptat sistemul grecesc și roman, care împărțea noaptea în patru străji. De aceea, în  Evanghelii găsim: „a patra strajă a nopţi” (Matei 14:25, SCC).

Domnul Iesus s-a referit la toate cele patru străji când le-a spus discipolilor Lui: „Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi când vine domnul casei; sau seara, sau la miez de noapte, sau la cântat de cocoş, sau dimineaţa (Marcu 13:35). Prima dintre aceste străji este: „seara”, care începea la apusul soarelui și ținea până în jurul orei 9 seara. A doua strajă, numită: ‚straja de la miez de noapte’, începea în jurul orei 9 seara și ținea până la miezul nopții. Iar a treia strajă: „la cântat de cocoș”, începea la miezul nopții și ținea până în jurul orei 3 dimineața.  Iar ultima strajă, a patra, începea în jurul orei 3 dimineața și ținea până la răsărit, ea era straja de dimineață!

Este interesant că însuși heruvimii sunt patru (Ezechiel 1:5-10; Ezechiel 10:20), și fiecare servește o perioadă de timp în cer în prezența tronului lui Dumnezeu, în laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu (comp. cu Ezechiel 28:13).

Nu degeaba inițial heruvimul înțelepciune a fost numit Lucifer, care era ca un Luceafăr (Isaia 14:12), ca steaua de dimineață, care servește ca o ultimă stea luminătoare a nopții înainte de apariția soarelui, atunci servea el și servește actual heruvim de înțelepciune care l-a înlocuit după căderea lui.

De aceea, Dumnezeu prin Psalmist a spus în Psalm 46:5, că Dumnezeu ajută cetatea Ierusalim la revărsatul zorilor! Căci atunci lupta este cea mai grea! Atunci Lucifer luptă cel mai mult, deorece 1) oamenii sunt mai obosiți spre dimineață. 2) Atunci era timpul lui Lucifer pe care el îl cunoaște foarte bine, și știe ce face creația în aceea perioadă, pe care el acum încearcă să îl folosească înspre rău. De aceea frații care veghează dimineața au un ajutor suplimentar din partea lui Dumnezeu!

 

Ce învățăm noi creștinii, din împărțirea nopții pe străji?

Noi creștinii care îi servim lui Dumnezeu zi și noapte în strajă, adică în veghere, prin rugăciuni, cântări și cugetări (Psalm 1:2; Psalm 88:1; 1Cronici 9:33; Luca 18:7), trebuie să avem o organizare a luptei sau a pazei spirituale, așa ca și poporul din timpul lui Neemia, care a mărturisit: Dar ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus strajă împotriva lor, zi şi noapte, din cauza lor” (Neemia 4:9, GBV 2001).

În mod asemănător, creștinii care se află într-o luptă spirituală (Efeseni 6:12), prin urmare, ei pot împărți noaptea în mai multe părți și să fie repartizate fiecărei părți din noapte: unui grup de creștini, astfel ca lupta să fie mai ușoară, Astfel poporul lui Dumnezeu va aduce un serviciu sacru lui Dumnezeu, zi și noapte ca văduva Ana (Luca 2:37), sau ca apostolul Pavel (Romani 1:9; 2Timotei 1:3), care va consta în rugăciuni, posturi, cântări, etc. (Numeri 28:23; Psalm 141:2; Daniel 9:21).

În cazul în care, se hotărăște de Spiritul Sfânt și lucători (comp. cu Fapte 15:28), ca toată adunarea să stea toată noaptea, atunci pentru a se face un serviciu sacru, atunci:

În prima parte (prima strajă) a serviciului, se va lăsa ca puterea să lucreze prin intermediul: a rugăciunilor de laudă (Psalm 34:1-3) și mijlocire (1Timotei 2:1-3), a cântărilor de laudă (Coloseni 3:16), a învățăturii și a predicilor puternice, mărturisiri: lucrărilor de putere, miracolelor, a experiențelor puternice avute cu Dumnezeu (Romani 15:17-19), etc.

În a doua parte a serviciului sacru (a doua strajă), se va lăsa ca viața să lucreze, și astfel se va face război spiritual direct sau indirect prin: rugăciuni de mulțumire (1Tesaloniceni 1:2; 1Tesaloniceni 3:9), de căutare a feței lui Dumnezeu (1Cronici 16:11), a cântărilor spirituale (Efeseni 5:19), a profețiilor, viziunilor, relatării de vise (1Corinteni 14:3,1Corinteni 14:31), a predicilor ce dau viață, îndemnuri, citire de Psalmi, experiențe de vindecare, etc.

În a treia parte a serviciului de noaptea (a treia strajă), se va lăsa ca dragostea să se manifeste în acest război spiritual, prin intermediul: rugăciunilor de adorare (Psalm 18:1; Psalm 116:1), și de mărturisire (Neemia 9:2-3; 1Ioan 1:9), cântări de laudă și spirituale (Efeseni 5:19). Pe lângă acestea se vor da predici cu conținut în domeniul dragostei, experiențe cu dragostea divină, și mărturii cu dragostea frățească în acțiune, etc.  

În a patra parte a serviciului de noapte (a patra strajă), se va lăsa ca înțelepciunea să se manifeste în această luptă spirituală, prin rugăciuni de cerere (Filipeni 4:6), prin cântări de laudă și spirituale (Coloseni 3:16), prin învățături (Proverbe 16:23), prin dezvăluiri (1Corinteni 14:30)

Ca toată lauda să fie a lui Dumnezeu, așa cum a spus Pavel în Filipeni 4:20, SCC: Iar lui Dumnezeu şi Tată al nostru, să Îi fie gloria în epocile epocilor! Amen”.