Întrucât lui Israel li s-a poruncit să nu mănânce nimic „dospit” cu ocazia Paştelui, de care s-a folosit Iesus pentru a institui Noul Legământ și cina Domnească, de aceea este important să avem un răspuns sigur la această întrebare, dacă la Paște și implicit la Cina Domnească a fost vin roșu, o băutură obţinută prin fermentaţie, sau must? — Exod 12:20; Luca 22:7-8,Luca 22:14-20.

Sărbătoarea Paştelui, care marca ieşirea fiilor lui Israel din Egipt, a fost instituită când israeliţii plecaseră în mare grabă din Egipt. În Exodul 12:34, GBV 2001, se spune: Şi poporul şi-a luat plămădeala înainte de a se dospi, cu albiile lor legate în haine pe umerii lor. Lipsa aluatului dospit de la sărbătoarea Paştelui avea să le amintească generaţiilor viitoare de acest lucru important, căci Dumnezeu a poruncit în Exod 12:19-20, GBV 2001: Şapte zile să nu se găsească aluat în casele voastre, pentru că oricine va mânca ce este cu aluat, sufletul acela va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş al ţării. Să nu mâncaţi nimic dospit; în toate locuinţele voastre să mâncaţi azime»”.

Cu timpul, aluatul dospit, sau plămădeala, a ajuns să fie deseori considerat un simbol al păcatului şi al corupției. De exemplu, referindu-se la o persoană curvară din adunarea creştină, apostolul Pavel a întrebat: Renunţaţi deci la drojdia veche, ca să fiţi un aluat nou, precum sunteţi fără drojdie, pentru că şi Christos, Paştele nostru a fost sacrificat. De aceea să sărbătorim nu cu o plămădeală veche, nici cu o plămădeală a răutăţii şi a vicleniei; ci, cu azimi ale sincerităţi şi ale adevărului”.  (1 Corinteni 5:6-8, SCC). Astfel, dacă pe plan spiritual, creștinii sunt “fără drojdie”, adică fără păcat, în părtășia cu Capul adunării, excluzând pe păcătoși care nu se căiesc din adunare, tot la fel pe planul fizic al părtășiei cu Domnul Iesus, la Cina Domnească, creștinii sunt  “fără drojdie” fizică! Prin urmare, numai pâinea nedospită putea fi folosită ca să fie corpul lui Iesus fără păcat (Evrei 7:26).

În ce privește consum de rodul viței, cu ocazia Paștelui (Luca 22:15-18) și apoi introducerea paharului Noului Legământ de către Iesus Christos, se cunoaște că evreii au introdus vinul și nu mustul la paște după întoarcerea lor din exilul babilonian. De fapt, de Paşte nu se găsea must curat, deoarece acesta nu putea rămâne nefermentat de la vremea culesului, toamna, până primăvara. Astfel, Iesus a putut să folosească vin la masa de Paști și prin urmare și la paharul Noului Legământ!

Mai trebuie precizat căci procesul natural de fermentaţie prin care se obţinea vinul în vechime este diferit de cel prin care se obţinea pâinea dospită. Căci în aluatul de pâine se adăuga drojdie, sau plămădeală, ca să se producă dospirea. Pe când, în vinul din struguri nu se adugă drojdie sau vreun ferment, căci fermenţii există deja în mod natural în struguri, căci așa i-a creat Dumnezeu.

Prin urmare, când a folosit vinul la Cina Domnească, Iesus nu a încălcat porunca de a nu mânca nimic dospit, referindu-se la aluatul dospit, astfel vinul roşu trebuie folosit la Cina Domnească, căci el este sângele Domnului nostru Iesus Christos (1Corinteni 11:20-27).