Dumnezeu comunică cu poporul Său, în vechime, un mod de a comunica cu poporul Israel a fost prin Urimul și Tumimul prin care Îl întreba pe Iehova Dumnezeu (Neemia 7:65), și care răspundea prin Urim și Tumim, sau alegea să nu răspundă (1Samuel 28:6).

 

Ce este Urimul și Tumimul și unde era pus?

Conform cu Exod 28:15-30, GBV 2001, Dumnezeu poruncește lui Moise următoarele: Şi să faci pieptarul judecăţii; să-l faci lucrare artistică, la fel ca lucrarea efodului; să-l faci din aur, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit. Să fie pătrat şi dublat; lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea lui de o palmă. Şi să montezi pe el montura de pietre, patru şiruri de pietre; un şir de pietre: un sardonix, un topaz şi un smarald – întâiul şir; şi al doilea şir: un rubin, un safir şi un diamant; şi al treilea şir: un opal, un agat şi un ametist; şi al patrulea şir: un crisolit, un onix şi un iaspisb; să fie montate în aur în monturile lor. Şi pietrele să fie după numele fiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, gravate ca o pecete, fiecare după numele său; să fie pentru cele douăsprezece seminţii. Şi să faci pe pieptar lănţişoare ca nişte şnururi, lucrare împletită, din aur curat. Şi să faci pe pieptar două inele de aur şi să pui cele două inele la cele două capete ale pieptarului. Şi să pui cele două lănţişoare de aur împletite în cele două inele, la capetele pieptarului. Şi cele două capete ale celor două lănţişoare împletite să le prinzi de cele două ferecături şi să le pui pe umerarii efodului, în partea lui dinainte. Şi să faci două inele de aur şi să le pui la celelalte două capete ale pieptarului, la marginea lui, pe dinăuntru înspre efod. Şi să faci două inele de aur şi să le pui pe cei doi umerari ai efodului, jos, în partea dinainte a lui, chiar la îmbinarea lui, deasupra brâuluic efodului. Şi să lege pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu şnur albastru, ca să fie deasupra brâului efodului şi ca pieptarul să nu se desfacă de pe efod. Şi Aaron va purta numele fiilor lui Israel pe pieptarul judecăţii, pe inima sa, când va intra în sfântul locaş, spre amintire înaintea Domnului, neîncetat. Şi să pui în pieptarul judecăţii Urim şi Tumim şi să fie pe inima lui Aaron, când va intra înaintea Domnului. Şi Aaron va purta judecata fiilor lui Israel pe inima sa, neîncetat, înaintea Domnului”.

La v.30, la n.s. în GBV 2001, se explică: Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât)”. La fel se spune în Levitic 8:6-7, GBV 2001: Şi a pus pe el cămaşa şi l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus efodul pe el şi l-a încins cu brâul efodului şi a legat efodul de el. Şi a pus pieptarul pe el şi a pus în pieptar Urim şi Tumim”.

Și aici la n.s. în GBV 2001, se explică: Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât)”.

Faptul că erau cu articol hotărât, prin aceasta Dumnezeu a dorit să indice, că piatra: Urimul, cât și Tumimul este unică, și nu mai existau altele ca să fie la plural, sau fără articol hotărât!

Cum erau Urimul și Tumimul, Scriptura nu ne dă detalii, însă din descrierea lor și din numele lor înțelegem că Urimul și Tumimul erau două pietricele: una albă (Urimul sau Lumină) și una neagră (Tumimul sau Desăvârșire), (comp. cu Matei 5:36) și erau ținute în pieptarul pătrat al marelui preot pe care era montate cele douăsprezece pietre scumpe, cu numele celor douăsprezece triburi!

Atât pieptarul cât și Urimul și Tumimul era pe inima marelui preot ca să facă o judecată drepată din inimă în poporul lui Dumnezeu!

 

Cum răspundea Dumnezeu prin Urimul și Tumimul?

În Numeri 27:19-21, GBV 2001, se arată cum marele preot Eleazar trebuia să îl ajute pe conducătorul Iosua care l-a succedat pe Moise la conducerea poporului lui Dumnezeu, și Dumnezeu spune: şi să-l pui înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai poruncă înaintea ochilor lor. Şi să pui asupra lui din gloria ta, pentru ca toată adunarea fiilor lui Israel să-l asculte. Şi el să stea înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el, prin judecata lui Urim, înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă şi după cuvântul lui să intre, el şi toţi fiii lui Israel împreună cu el, toată adunarea“.

Astfel, marele preot stând înaintea lui Iehova, îl întreba prin Urim, și pe baza răspunsului divin Iosua stabilea ce trebuiau să facă fiii lui Israel și toată adunarea!

Scriptura nu ne dă detalii despre lucrarea prin Urim și Tumim, însă Dumnezeu răspunde cu da sau nu (vezi: Ezra 2:63; Neemia 7:65), prin acele pietricele, astfel atunci când în sânul marelui preot strălucea piatra albă, însemna: da, piatra albă în Scripturi este ascociată cu un răspuns pozitiv, cu intrarea în cer (comp. cu Apocalipsa 2:17), iar când lucea piatra neargă însemna: nu (comp. cu Psalm 139:11-12).

Atunci când nici o piatră nu strălucea în pieptarul (în sânul) marelui preot, aceasta însemna că Dumnezeu nu dă nici un răspuns ca și în cazul lui Saul relatat în 1Samuel 28:6.

Astfel acest miloc de întrebare a lui Dumnezeu, funcționa pe baza ascultării marelui preot și a pe baza ascultării conducătorilor lui Israel care întrebau pe Dumnezeu prin marele preot, în cazul neascultării, nici o piatră nu strălucea, Dumnezeu s-a ascuns de ei și nu răspundea, așa cum se spune în Plangeri 3:44: Te-ai învelit cu un nor, ca rugăciunea să nu străbată până la Tine”.

În Deuteronom 33:8-9, GBV 2001, se sublinează importanța ascultării de legea divină, pentru ca Urim și Tumim să lumineze: „Şi despre Levi a zis: Tumim al tău şi Urim al tău sunt pentru bărbatul evlavios al tău, pe care l-ai încercat la Masa, cu care Te-ai certat la apele Meriba, care a zis despre tatăl său şi despre mama sa: «Nu i-am văzut!» Şi n-a recunoscut pe fraţii săi şi n-a cunoscut pe fiii săi; pentru că ei au păzit cuvântul Tău şi au ţinut legământul Tău.

Iată, Tumim și Urim sunt a lui Dumnezeu, nu a oamenilor, și SUNT PENTRU BĂRBATUL EVALVIOS a lui Dumnezeu, pentru că ei au păzit Cuvântul și legământul lui Dumnezeu!

Condiția ca Dumnezeu să ne răspundă și în Noul Legământ este tot ascultarea, așa cum învață Mijlocitorul Noului Legământ, când spune în Ioan 15:7,Ioan 15:10, SCC: Dacă aveţi să rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele au să rămână în voi; ceea ce aveţi să vreţi, cereţi, şi vi se va faceDacă aveţi să respectaţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea; după cum Eu am respectat poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui”.

Și în Noul Legământ, avem un Mare Preot, care nu este supus slăbiciunilor, ci este drept, și stă la dreapta lui Dumnezeu și pe El putem să Îl întrebăm, și ne va da un răspuns din partea lui Dumnezeu (Ioan 15:7) și ne va conduce prin Spiritul Sfânt în tot adevărul (Evrei 4:14-16; Ioan 16:13), dacă noi păzim din dragoste poruncile Lui așa cum este scris în Ioan 15:10.