2Corinteni 6:3, SCC: „Noi, nedând prin nimic nici o ocazie de poticnire, pentru ca serviciul să nu fie defăimat”.

Hainele indică: cine suntem, cu ce ne ocupăm, care sunt principiile noastre despre sfințenie, dacă suntem oameni serioși sau ușuratici, dacă suntem curați, dacă suntem ordonați sau neglijenți, etc.

Chiar în timpurile biblice, hainele aveau rolul de a deosebi oamenii, de pildă, profetul avea o îmbrăcăminte specifică din păr de cămilă și un brâu în jurul său (Matei 3:4), tot aşa un rege avea haine fine specifice poziției lui (Matei 11:8), sau o fecioară avea haine specifice situației ei (2Samuel 13:18).

Un lucrător al lui Dumnezeu este: ambasador în locul lui Christos (2Corinteni 5:20), este un  administrator al misterelor lui Dumnezeu (1Corinteni 4:1), colaborator al lui Dumnezeu (1Corinteni 3:9), colaborator pentru Regatul lui Dumnezeu (Coloseni 4:11), împreună-lucrător cu adevărul (3Ioan 1:8), etc.

Întreabă-te, atunci când mergi în lucrarea Domnului, reflectă hainele tale serviciul tău de: ambasador, administrator, colaborator cu Dumnezeu, etc.? Indică ele oamenilor din lume că tu ești servitorul lui Dumnezeu care Îl manifești pe Christos pe acest pământ? Indică hainele tale: fraților și surorilor că ești un lucrător, cumpătat, prudent (1Timotei 3:2)? Indică că ele că ești cumpătat, drept, sfânt, disciplinat, nu destrăbălat (Tit 1:6-9)?

Prin urmare, este potrivit ca hainele de lucrare a unui lucrător, să fie un costum curat, serios, aranjat, călcat, cămașă curată, călcată, de o culoare serioasă, la fel pantofii lustruiți, de o culoare serioasă (comp. cu Romani 10:15).

Vara când e căldura mare în lucrarea de teren (evanghelizarea stradală, în parcuri, etc.), poate fi îngăduit: cămașa cu mânecă scurtă, dar atât pantalonii, cât și cămașa să fie de o culoarea serioasă, curați, călcați, vrednici de a face lucrarea lui Dumnezeu (comp. cu Efeseni 5:26-27).

Noi nu dăm prilej nimănui ca serviciul să nu fie vorbit de rău, așa cum ne învață Pavel în 2Corinteni 6:3, SCC: „Noi, nedând prin nimic nici o ocazie de poticnire, pentru ca serviciul să nu fie defăimat”. Unul din domeniile în care să nu fim ocazie de poticnire este: “în curăţie” (2Corinteni 6:6), pe lângă curățenia spirituală este nevoie și de curățenia fizică, citește Zaharia 3:1-5.

Tot la fel, încălțămintea, manichiură, tunsoare, toate trebuie să reflecte serviciul pe care îl facem ca fiind un serviciu sacru pentru Dumnezeul Cel Prea Înalt! – Romani 12:1; Evrei 12:28.

Dumnezeu să ne călăuzească și în îmbrăcăminte (Romani 8:14), pentru a-L manifesta pe Christos așa cum se cuvine, și a fi vrednici de chemarea lui Dumnezeu (comp. cu Efeseni 4:1).

Pentru lucrătorii începători, cei mai vechi în lucrarea Domnului, pot fi exemple și în aceste domenii (Evrei 13:7; Filipeni 4:9; 1Timotei 4:12; 1Petru 5:5).