Chiar dacă în mod natural și logic așa stau lucrurile, totuși poate vă vă surprinde să aflați că majoritatea cultelor susțin egalitatea prin dogma trinității și nu superioritatea Tatălui ceresc în putere, viață, înțelepciune, față de Fiul!

Ei merg împotriva oricărei rațiuni, oricărei logici, ba mai mult, Biblia nu susține în nici un text egalitatea, ci susține tocmai că Tatăl este superior Fiului!

Puteți observa acest fapt din Scripturi, din Ioan 10:27-29, SCC: Oile Mele ascultă vocea Mea; şi Eu le cunosc, şi Îmi urmează. Şi Eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu au să piară, în etern; şi nu le va răpi cineva din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nici unu nu le poate răpi din mâna Tatălui.

Observăm de aici că Fiul nu face parte din Dumnezeu, căci atunci El ar fi etern neschimbat și ar fi avut oile (cei sinceri din Israel) din vechime, înainte de începe serviciul Său de păstor rânduit de Tatăl după botezul Său! Căci Dumnezeu are atributul eternității, și este neschimbat în Stăpânire, având o stăpânire continuă (1Cronici 29:10-12).

Tocmai Fiul primind oile, arată că El nu a avut nici funcția de conducător în Israel, nici natura aferentă acestei slujbe, ci El a primit de la Tatăl: natura sau puterea cât și funcția prin Spiritul Sfânt și darurile Spiritului date de către Tatăl ceresc (Matei 3:16; Luca 4:14; Luca 5:17; Ioan 14:10).

Dar mai mult decât atât, textul arată că Tatăl ceresc „este mai mare decât toţi”, deci și decât: Spiritul sau Duhul Sfânt! În ce sens este Tatăl mai mare ca toți? Cuvântul din greacă: “megas” (mare), are aici sensul de tare, adică Tatăl ca Păstor al oilor încă din vechiul legământ (Psalm 23:1), este mai tare ca toți și de aceea  nici o ființă nu poate răpi oile din mâna Tatălui ceresc!

Ioan 14:10, SCC: Aţi auzit că Eu v-am spus: Eu merg şi vin la voi. Dacă Mă iubeaţi, v-aţi fi bucurat că Mă duc la Tatăl; pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.

În contextul acestui text, apostoli erau tulburați căci Învățătorul lor va pleca de la ei la cer, însă Domnul îi încurajează și le spune ca să nu se tulbure (Ioan 14:1-14), pentru dacă până atunci ei relaționau cu Fiul și îi cereau sfaturi, răspunsuri (Matei 13:36), ei au primit sfaturi, răspunsuri, chiar putere să facă miracole de la El, Domnul i-a trimis în lucrare (Matei 10:1). Însă, acum a venit timpul ca El să moară, să fie înviat și apoi să fie înălțat la cer, astfel discipolii (ucenicii) Domnului ar trebui să se bucure că El se duce la Tatăl! De ce?

Deorece din acel moment ei se vor ruga Tatălui, iar Aceste este chiar mai mare ca Fiul, astfel ei vor putea primi daruri mai multe și o lucrare în mai multe țări (Ioan 14:10,Ioan 14:14; Luca 24:49).

În Ioan 14:28, fraza: Tatăl este mai mare decât Mine”, are sensul de mai puternic!

Astfel Tatăl este mai mare nu doar ca funcție, ci și ca substanță, după cum lucrarea discipolilor a fost mai puternică și cu mult mai extinsă după înălțarea la cer a Fiului, decât înainte! – Fapte 1:8.

Și acest lucru este valabil și după înălțarea lui Christos la cer, căci El le spune: duc la Tatăl; pentru că Tatăl este mai mare decât Mine”.

Un alt argument important: dacă veți căuta într-o concordanță expresia: Dumnezeul Cel Atotputernic (Geneza 17:1; Apocalipsa 1:8),  veți vedea că ea în nici un text nu se referă la Fiul, ci doar la Tatăl.

Ba chiar, Mielul (Fiul) este distinct de Cel Atotputernic (Apocalipsa 21:22).

Creștinii sunt fiii ai lui Celui Atotputernic (2Corinteni 6:18), pe când în raport cu Christos ei sunt frații Lui nu fiii Lui (Matei 12:50; Matei 23:8-10).

Dumnezeul Cel Atotputernic este numit și Cel Prea Înalt în Psalm 91:1, pe când Iesus este numit: Fiul Celui Prea Înalt (Luca 1:31-32).

Astfel, doar Tatăl ceresc este Dumnezeu Cea Atotputernic, Cel Prea Înalt, Fiul chiar a spus că El va sta la “dreapta puterii” (comp. Luca 22:69, cu Coloseni 3:1), ceea ce înseamnă că Îl consideră pe Tatăl ca fiind: puterea supremă!

De fapt Fiul trăiește prin puterea lui Dumnezeu Tatăl, deci El este izvorul puterii Lui (2Corinteni 13:4). Prin urmare, Tatăl este superior Fiului în toate!

Iubite cititor, ce vei crede, vei crede părerile oamenilor, învățătura drăcească (1Timotei 4:1), sau vei crede Cuvântul lui Dumnezeu (2Timotei 3:16-17)?