Adevăratul Dumnezeu: Tatăl, are un nume unic, acest Nume, apare în Biblie de aproape 7000 de ori (Geneza 2:4; Geneza 22:14Exod 17:15; Psalm 83:18; Isaia 42:8).

În limba ebraică, care se scrie doar cu consoane, acest Nume aparea sub forma a patru consoane: יהוה (YHWH), la care cititorul evreu adaugă din minte vocalele corespunzătoare.

Însă evreii în trecut, dintr-o superstiție greșită, au înlocuit în citire şi vorbire tetagrama, cele patru litere: YHWH cu expresia: „Domnul”, astfel ei cu timpul, au pierdut vocalele ce trebuie adăugate la YHWH, și prin urmare, ei au pierdut vocalele ce se adăugau, și astfel pronunţia exactă a Numelui.

Ceea ce a fost un lucru foarte grav, căci în Psalm 44:20, SCC, se precizează: Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile către un dumnezeu străin. Iată, a uita Numele, duce la a te închina la un Dumnezeu străin de Dumnezeu Bibliei, Creatorul!

Iar în Psalm 91:14, SCC, se spune: „Pentru că Mă iubeşte, îl voi salva, îl voi pune pe înălţime, pentru că a cunoscut Numele Meu. Iată salvarea depinde de cunoașterea Numelui (vezi și Fapte 2:21). Iar în Proverbe 18:10, SCC, Alergarea cu credință la Numele lui Dumnezeu este ocrotire, textul spune: Numele lui Iehova este un turn tare: cel drept aleargă în el şi se aşază într-un adăpost înalt”.

Pe lângă scoaterea Numelui lui Dumnezeu din citirea și închinarea lui Israel, precum și alte greșeli a dus la lepădarea poporului Israel ca națiune a lui Dumnezeu (Matei 23:37-39).

Dar Numele lui Dumnezeu trebuie lăudat și de națiuni, așa cum se spune în Romani 15:9-11, SCC: “iar naţiunile să glorifice pe Dumnezeu pentru milă, după cum a fost scris: „de aceea Te voi mărturisi între naţiuni şi voi cânta psalmi Numelui Tău.” Şi iarăşi zice: „veseliţi-vă naţiuni, cu poporul Lui!” Şi iarăşi: „lăudaţi pe Iehova toate naţiunile, şi să Îl laude toate popoarele.”

De aceea este nevoie să folosim tetagrama în limba noastră proprie.

Astfel, noi transliterând[1] tetagrama, dă în latină și apoi în română: Iehova!

Numele lui Dumnezeu: Iehova, apare în traducerile mai corecte ale Bibliei ca: Sânta Scriptură de la Pesta 1873, sau de la Iași 1874, și în Biblia Nitzulescu în diferitele ediții ale ei (1906; 1911, 1913, 1926).

În anul 2014 apare traducerea Scripturile Calea Creştină (prescurtat: SCC), unde Numele divin apare de 169 de ori în Scripturile greceşti creştine, iar în edițiile ulterioare cu Psalmi și Proverbe apare și de 733 de ori în Psalmi şi de 87 ori în Proverbe, iar forma prescurtată: Iah de 42 de ori.

Faptul că Dumnezeu are un Nume, și El i-a inspirat pe scriitorii Bibliei să Îl scrie este un adevăr măreț, pe care cultele și unii traducătorii l-au umbrit și i-au dus în rătăcire pe oamenii prin înlocuirea cu Domnul și Dumnezeu, și ascunzând Numele divin de oameni!

Astfel, majoritatea cultelor în întunecimea și rătăcirea lor, cred că Numele lui Dumnezeu este Domnul.

Mulți oameni când îi întreb: care este Numele lui Dumnezeu, răspunsul lor este: Dumnezeu!

Popi, patorii, liderii relișioși, i-au ținut pe oamenii în întuneric!

Pe când Dumnezeu dorește ca toți, fie regi ai pământului şi toate popoarele, cei mari şi toţi judecătorii pământului, feciori şi fecioare, bătrâni şi tineri: să laude Numele lui Iehova, pentru că Numele Său este foarte înălţat; măreţia Sa este mai presus de pământ şi de ceruri” (Psalm 148:11-13, SCC).

Aceste concepții greșite ale cultelor, nu Îl onorează pe Dumnezeu care și-a dezvăluit Numele în Sfintele Scripturi!

Doar citând câteva pasaje biblice în care apare și Numele YHWH și Domnul și Dumnezeu ne putem da seama că în ebraică sunt cuvinte diferite!

 

 

În concluzie, Numele lui Dumnezeu nu este nici Domnul, nici Dumnezeu, ci el este: YHWH, transliterată în limba română dă: Iehova. Iar Numele: Iehova, nu înseamnă: Domnul sau Dumnezeu cum spun unii! Nu, ci Numele Iehova înseamnă: „El va fi”. Prin Numele: Iehova, se dezvăluie că Dumnezeu va fi tot ceea ce este necesar pentru a-şi împlini scopurile Sale (Isaia 28:5; Isaia 30:19; Isaia 33:21; Isaia 60:19).

Iehova Dumnezeu să fie lăudat pentru adevărul Lui!

Pentru mai multe informații, descarcă cartea: Care este Numele lui Dumnezeu?

 


[1] Conform cu DEX 1998, transliterația este: “Transpunere, transcriere dintr-un alfabet în altul a unui text scris, redându-se literele prin echivalentele lor din alfabetul în care se transcrie”.