Întrebare: de ce Iesus este numit Spiritul (articulat), și nu Spirit (nearticulat)?

 

Răspuns: în 2 Corinteni 3:17-18, SCC, se spune despre Iesus: „Iar când are să se întoarcă la Domnul, vălul este luat. Iar Domnul este Spiritul; iar unde este Domnul-Spiritul, este libertate. Iar noi toţi, cu o faţă dezvelită, reflectând gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie în glorie, aşa ca de către un Domn-Spirit”.

Scopul apostolului Pavel atunci când Îl numește pe Iesus: „Spiritul”, a fost pentru a arăta că El după înviere este o ființă spirituală, însă nu doar ca corp; ci, și ca mod de conducere în poporul Său, căci „unde este Domnul-Spiritul, este libertate”, adică Christos este Domnul dar și Spiritul Noului Legământ!

Iar Iesus sau „Domnul-Spiritul”, se folosește de Spiritul Sfânt, ca să servim lui Dumnezeu nu potrivit literei; ci, potrivit lui Christos și a călăuzirii Lui prin Spiritul Sfânt, așa cum se spune în context în 2 Corinteni 3:6-8, SCC: „care ne-a şi făcut destoinici ca servitori ai unui nou legămnânt, nu ai literei, ci ai Spiritului; pentru că litera omoară, dar Spiritul face viu. Dar, dacă serviciul morţii, întipărit cu litere în piatră, a fost făcut în glorie, încât fiii lui Israel să nu poată privi direct spre faţa lui Moise, din cauza gloriei feţei lui; aceea glorie fiind desfiinţată; cum nu va fi mai mult în glorie, serviciul Spiritului?”

Noi creștinii servim pe „Domnul-Spiritul”, pe Iesus, care ne călăuzește prin Spiritul Sfânt, care are o natură spirituală asemănătoare Fiului, similară cu „Domnul-Spiritul”, și de aceea a considerat necesar ca Pavel să articuleze acest titlu a lui Iesus Christos, de „Domnul-Spiritul”, pentru a indica și accentua, tipul de conducere care domină în noul legământ, cel spiritual, nu cel literar al literei!

Acest tip de conducere este venit de la „Domnul-Spiritul” prin Spiritul Sfânt, și ne transformă în chipul lui Christos, așa cum Pavel spune că ne transformă: „în acelaşi chip, din glorie în glorie, aşa ca de către un Domn-Spirit”!

Iar fraza din 2 Corinteni 3:6-8, cum că noi suntem „servitori ai unui nou legămnânt, nu ai literei, ci ai Spiritului”, despre acest serviciu Pavel întreabă: „cum nu va fi mai mult în glorie, serviciul Spiritului?” Nu se referă cum că Spiritul Sfânt ar fi Dumnezeu sau Domn și noi îi servim pe El ca unui Dumnezeu, așa cum nici Noul Legământ nu este Dumnezeu și noi suntem „servitori ai unui nou legămnânt”, nu în sensul că acest legământ ar fi un Dumnezeu; ci, în sensul că servim lui Dumnezeu potrivit legii Noului Legământ, la fel servim lui Dumnezeu potrivit călăuzirii date de Domnul Spiritul prin Spiritul Sfânt (Romani 8:14), și izvorâte inițial din înțelepciunea lui Dumnezeu (Romani 16:27; Evrei 2:4).